[object Object]

Skandinavisk Motor Co. A/S

Skandinavisk Motor Co. A/S (SMC) blev grundlagt i 1917. Allerede inden 1. Verdenskrig var afsluttet, rejste grosserer Eiler Semler, far til pioneren og igangsætteren civilingeniør Axel Semler, til USA. Her fik han tegnet importørkontrakt med to af datidens populære kvalitetsmærker Dodge og Hudson. Dermed var grunden lagt til det, der i årenes løb skulle udvikle sig til en stor, dansk virksomhed og en af de ledende i bilbranchen.

Forretningsgrundlaget for SMC er fortsat at importere og distribuere biler og dertil hørende produkter. Idag importeres de tyske kvalitetsmærker Audi, Volkswagen samt spanske SEAT, tjekkiske Škoda og Porsche.

På dette grundlag har SMC konsolideret sig og besidder i dag det bedst tænkelige udviklingspotentiale.

Importørvirksomheden
Importørvirksomheden er udgangspunktet for mange af aktiviteterne i hele organisationen. Beliggenheden i Brøndby og Glostrup i udkanten af København er central i forhold til de mange processer, der forløber omkring produkterne, den landsdækkende markedsføring, administration og ressourceudnyttelse (ikke mindst den menneskelige)

Produkterne (biler, reservedele og tilbehør)
Bilerne produceres på Audis fabrikker og bliver leveret vest og øst for Storebælt, hvilket primært foregår via togstammer (jernbane), men enkelte modeller ankommer også med lastbil. De originale reservedele og tilbehørsartikler distribueres fra et centralt lager i Nordtyskland, hvorfra vores forhandlere og servicepartnere dagligt modtager leverancer.

Markedsføring og administration
Den landsdækkende markedsføring tilrettelægges centralt, men gennemføres både direkte til medierne eller indirekte som supplement til forhandlernes markedsføring. En effektiv administrations-/management-kapacitet sikrer rationalitet i måden processerne forløber på. Flest mulige opgaver løses in house. Derfor findes bl.a. en betydelig IT-afdeling, som understøtter hele forhandlerorganisationen via et on-line system.

Human Ressource
Det er først og fremmest de menneskelige ressourcer, der genererer resultaterne. Kvalificerede medarbejdere indtager relevante funktioner. Uddannelse, efteruddannelse og jobrotation udvikler kvalifikationer og muligheder for den enkelte til fælles bedste. Når der opstår ledige stillinger slås de op både internt og i relevante medier.