Skandinavisk Motor Co. | Audi Danmark

Skandinavisk Motor Co. A/S

  • 1400x438_ADIV_P_10375.jpg
1400x438_ADIV_P_10375.jpg

Skandinavisk Motor Co. A/S

Skandinavisk Motor Co. A/S (SMC) blev grundlagt i 1917. Allerede inden 1. Verdenskrig var afsluttet, rejste grosserer Eiler Semler, far til pioneren og igangsætteren civilingeniør Axel Semler, til USA. Her fik han tegnet importørkontrakt med to af datidens populære kvalitetsmærker Dodge og Hudson. Dermed var grunden lagt til det, der i årenes løb skulle udvikle sig til en stor, dansk virksomhed og en af de ledende i bilbranchen.

Importørvirksomheden

Forretningsgrundlaget for SMC er fortsat at importere og distribuere biler og dertil hørende produkter. Idag importeres de tyske kvalitetsmærker Audi, Volkswagen samt spanske SEAT, tjekkiske Škoda og Porsche. På dette grundlag har SMC konsolideret sig og besidder i dag det bedst tænkelige udviklingspotentiale.

Produkterne (biler, reservedele og tilbehør)

Bilerne produceres på Audis fabrikker og bliver leveret vest og øst for Storebælt, hvilket primært foregår via togstammer (jernbane), men enkelte modeller ankommer også med lastbil. De originale reservedele og tilbehørsartikler distribueres fra et centralt lager i Nordtyskland, hvorfra vores forhandlere og servicepartnere dagligt modtager leverancer.

Produkterne (biler, reservedele og tilbehør)

Den landsdækkende markedsføring tilrettelægges centralt, men gennemføres både direkte til medierne eller indirekte som supplement til forhandlernes markedsføring. En effektiv administrations-/management-kapacitet sikrer rationalitet i måden processerne forløber på. Flest mulige opgaver løses in house. Derfor findes bl.a. en betydelig IT-afdeling, som understøtter hele forhandlerorganisationen via et on-line system.

Human Ressource

Det er først og fremmest de menneskelige ressourcer, der genererer resultaterne. Kvalificerede medarbejdere indtager relevante funktioner. Uddannelse, efteruddannelse og jobrotation udvikler kvalifikationer og muligheder for den enkelte til fælles bedste. Når der opstår ledige stillinger slås de op både internt og i relevante medier.
Semler Gruppen
320x110_Serviceberater_Kundin_Counter_1.jpg

Audi Danmark er en del af Semler Gruppen - Danmarks største koncern i bilbranchen. Her har importen ligget siden 1975, og i den periode har mærket været igennem en rivende udvikling. Audi har i dag otte forhandlere og 26 autoriserede servicepartnere fordelt over hele landet, og mærket står stærkt med et godt image og et attraktivt og omfattende modelprogram.