Med komfortnøglen startes/stoppes motoren blot ved at have nøglen på sig.
Bilen kan åbnes/låses ved tryk på nøglen.