Kamerabaseret vejskiltegenkendelse fås kun i forbindelse med MMI Navigation plus med MMI touch, og systemet registrerer hastighedsgrænser, overhalingsforbud og midlertidige hastighedsvisninger i frontkameraets synsfelt inden for systemets grænser. Systemet registrerer, hvornår motorveje starter og slutter, firesporede veje, bymæssig bebyggelse og trafikrolige områder inden for systemets grænser. Desuden kan systemet udføre en situationsbestemt vurdering ved regnvåde forhold, tåge, hastighedsgrænser afhængigt af tidspunktet på dagen, vejarbejde og ved kørsel med anhænger. Derudover evalueres og hentes hastighedsgrænser ved hjælp af navigationsdata. Den aktuelt relevante begrænsning vises i displayet i den digitale instrumentenhed eller i Audi virtual cockpit. Hvis det ønskes, kan der aktiveres en individuelt indstillelig hastighedsadvarsel, som udsender en visuel advarsel, hvis den aktuelt tilladte hastighed overskrides.