En truende kollision med køretøjer og fodgængere kan registreres inden for systemets grænser i hastighedsområdet op til ca. 85 km/h systemet advarer i så fald føreren optisk, akustisk og eventuelt med et bremseryk. Det kan om nødvendigt indlede en fuld opbremsning for at reducere kollisionshastigheden og under visse omstændigheder forhindre kollisionen.