Kamerabaseret registrering og visning af
overhalingsforbud og hastighedsgrænser, inklusive
midlertidige hastighedsbegrænsninger (fx på
motorveje). Desuden registrerer systemet inden for
dets grænser start og afslutning på motorveje,
motortrafikveje, bymæssig bebyggelse og områder,
hvor der køres med lav hastighed, og viser den
tilhørende hastighedsgrænse.

Desuden sker der inden for systemets grænser en situationsafhængig visning og vurdering ved våde veje, tidsafhængige hastighedsbegrænsninger og ved anhængerkørsel (ved fabriksmonterede anhængertræk). 

Hvis der er et vejskilt uden for  kameraets synsvinkel, hentes det fra de gemte navigationsdata i MMI Navigation. Visningen af vejskiltegenkendelsen sker automatisk i displayet i kombiinstrumentet eller Audi virtuel cockpit plus og kan konfigureres via multifunktionsrattet. Der kan vises op til 3 færdselstavler eksklusivt eller det aktuelle, relevante påbud som ekstra visning til et andet system (fx digitalt speedometer).

Systemet er udelukkende af informativ karakter. I MMI er der desuden mulighed for at vælge en vejskiltebaseret advarsel ved overskridelse af den registrerede hastighedsgrænse.