Vognbaneskiftassistent; hjælper føreren med at skifte vognbane inden for systemets grænser (funktionsområde fra ca. 15 til maks. 250 km/h). Vognbaneskiftadvarsel måler ved hjælp af to radarsensorer afstanden til og hastighedsforskellen mellem de registrerede biler, der nærmer sig bagfra, og din egen bil. Hvis vognbaneskiftadvarslen registrerer, at hastighedsforskellen og afstanden mellem din bil og en anden bil kan udgøre en risiko i forbindelse med et vognbaneskift, lyser indikatoren i det pågældende sidespejl. Enkeltstående aktivering via MMI-Car-menuen.

I kombination med parkeringshjælp plus, der fås som ekstraudstyr, eller parkeringsassistenten er udstigningsadvarslen og assistenten til registrering af tværgående trafik bagved inkluderet. Udstigningsadvarslen kan også registrere køretøjer og cyklister, der nærmer sig bagfra, mens bilen holder stille, og om nødvendigt advare personerne i bilen mod at åbne dørene. Der følger en advarsel i form af, at advarsels-LED'en blinker lyst i den pågældende dør. Assistenten til registrering af  tværgående trafik bagved hjælper føreren ved baglæns udkørsel fra parkeringsbåse på tværs af kørebanen. Systemet informerer føreren om registrerede køretøjer, der nærmer sig, via en visning på MMI-skærmen og kan i tilfælde af særligt kritiske registrerede situationer ligeledes advare med et akustisk advarselssignal og eventuelt et bremseryk.