Assistentpakken Parkering med Remote parkeringsassistent plus

Assistentpakken Parkering indeholder innovative assistentsystemer. Remote parkeringsassistent plus inklusive smartphonebetjening og
omgivelseskameraer gør registrering af forhindringer, parkering og udkørsel samt manøvrering endnu mere komfortabelt for dig. Inklusive manøvreringsassistent.

Remote Parkeringsassistent plus aktiveres via den intuitive myAudi App² ³. Føreren styrer parkeringshandlingen aktivt ved at trykke konstant på Audi >>P-knappen på brugerfladen. I den forbindelse skal føreren overvåge handlingen med sin fulde opmærksomhed. Inden for systemets grænser bremser bilen automatisk i tilfælde af forhindringer.

Kan også anvendes i bilen. Alternativt kan Remote Parkeringsassistent plus også startes i bilens kabine via Audi >>P-tasten i midterkonsollen. Også her skal manøvreringen overvåges fuldt ud, og Audi >>P-knappen skal holdes nede konstant. I forbindelse med overvågningen af parkeringsmanøvren får føreren vist billedet fra omgivelseskameraerne på den øverste touchscreen i bilen.

Registrering af forhindringer. Området omkring bilen udmåles nøjagtigt med ultrapræcise sensorer. Der er 13 ultralydssensorer, der kan registrere forhindringer. Omgivelseskameraer giver yderligere oplysninger i kraft af deres analytiske billedbehandling.

Systemet kan parkere forlæns og baglæns i langsgående og tværgående parkeringsbåse og køre ud fra langsgående parkeringsbåse igen. myAudi App² ³ kan desuden anvendes ved udkørsel fra tværgående parkeringsbåse. Føreren kan nemt og bekvemt stige ud af bilen inden parkeringsforløbet og sætte sig ind i bilen igen, når bilen er kørt ud fra parkeringsbåsen.

Manøvreringsassistenten hjælper ved parkering og manøvrering, idet sensorer overvåger området foran, bag og ved siden af bilen og registrerer objekter med en højde på op til 20 cm. Ved risiko for en kollision griber manøvreringsassistenten ind inden for systemets grænser og forsøger at forhindre den ved hjælp af bremseindgreb.

Assistentpakken Parkering med Remote parkeringsassistent plus omfatter:
· Remote parkeringsassistent plus
· Omgivelseskameraer
· Manøvreringsassistent

Funktionsomfanget kan variere alt efter tilgængeligheden i de enkelte lande og bilens konfiguration.
Føreren skal aktivt styre parkeringsforløbet med et konstant tryk på et smartphone-ikon og i den forbindelse overvåge parkeringsforløbet i fuldt omfang.
² Afhængigt af den landespecifikke tilgængelighed.
³ Den aktuelle kompatibilitet med iOS-/Android-styresystemet fremgår af beskrivelsen til myAudi-appen i den pågældende app-store. Forudgående registrering på www.my.audi.com er nødvendig.
⁴ Du kan få informationer om kompatible mobiltelefoner hos din Audi partner eller i konfiguratoren.
Dine fordele
  • Præcis parkering.
  • Hurtig udkørsel fra parkering.
  • Bekvem udstigning inden parkeringen.
  • Bekvem udstigning inden parkeringen.
  • Komfortabel indstigning efter udkørsel.
  • Enkel fjernbetjening via myAudi App.² ³
  • Altid fuldt overblik over bilens omgivelserVær opmærksom på, at systemerne altid kun arbejder inden for de systemmæssige grænser og fungerer som en hjælp under kørslen. Ansvaret og den nødvendige opmærksomhed i trafikken påhviler fortsat føreren.