Assistentpakken Parkering indeholder parkeringsassistenten inklusive parkeringshjælp plus og omgivelseskameraer. De fire vidvinklede omgivelseskameraer gør registrering af forhindringer, parkering og udkørsel samt manøvrering endnu mere komfortabelt for dig.

Parkeringsassistenten med parkeringshjælp plus registrerer egnede parkeringspladser. Ved hjælp af målrettede styremanøvrer understøttes føreren aktivt ved parkering og udkørsel. En optisk visning advarer mod forhindringer.
I ultralydssensorernes registreringsområde hjælper parkeringsassistenten med at søge efter en egnet parkeringsplads langs kørebanen. Ved parkeringsbåse på tværs i forhold til kørebanen beregnes vejen ind i båsen, mens der for parallelle parkeringsbåse sker beregning af vejen ind i og ud af båsen.
Ved parkering og udkørsel understøtter systemet ved hjælp af målrettede styremanøvrer. Føreren skal blot skifte gear, træde på speederen, bremse og overvåge parkeringen i fuldt omfang i henhold til anvisningerne på displayet. Sågar parkeringsmanøvrer i flere stræk understøttes. Omgivelsesvisningen kan advare mod forhindringer foran og bag ved bilen samt afhængigt af ratvinklen mod forhindringer i siderne inden for systemets grænser. Aktiveringen sker med parkeringsassistentknappen i midterkonsollen.

Assistentpakken Parkering indeholder følgende:
· Parkeringsassistent med parkeringshjælp plus
· Omgivelseskameraer

For endnu mere komfortabel manøvrering giver omgivelseskameraerne dig et utal af visninger af omgivelserne umiddelbart rundt om din bil. I den forbindelse kan føreren under manøvreringen orientere sig ved hjælp af praktiske hjælpelinjer. Fire vidvinkelkameraer dækker hele området umiddelbart rundt om bilen. Kameraets billeddata giver mulighed for mange forskellige visninger.
I MMI touch-displayet ses en virtuel visning oppefra (fugleperspektiv) for mere præcis manøvrering og placering af bilen og en bakkameravisning med hjælpeelementer til tværgående parkering og tilkobling af anhængere¹. En panoramavisning (ca. 180°) for og bag understøtter i forbindelse med snævre parkeringsbåse og indkørsler samt ved uoverskuelige vejkryds.
Vær opmærksom på, at systemerne altid kun arbejder inden for de systemmæssige grænser og fungerer som en hjælp til føreren. Ansvaret og den nødvendige opmærksomhed i trafikken påhviler fortsat føreren.
Funktionsomfanget kan variere alt efter tilgængeligheden i de enkelte lande og bilens konfiguration.
¹ Kun i forbindelse med fabriksmonteret anhængertræk.
ce50dccc-9850-4838-bb1d-39a9cdbf9483.jpg

Parkeringsassistent med parkeringshjælp plus

974be982-f51c-4303-b13a-0918e584b05f.jpg

Omgivelseskameraer

Dine fordele
  • Understøtter søgningen efter passende parkeringsbåse langs kørebanen
  • Parkeringsmanøvrer i flere stræk understøttes
  • Der advares også mod forhindringer i siderne
  • Beregner parkeringsveje og styrer bilen ind i parkeringsbåse på langs med og på tværs i forhold til vejen
  • Beregner vejen ud af parkeringsbåsen og styrer bilen ud af parkeringsbåse på langs med vejen
  • Forskellige visninger af bilens omgivelser