Assistentpakke Tour kombinerer mange forskellige funktioner. Den tilbyder endnu mere komfort ved kørsel over lange strækninger og på lange køreture. Audi adaptive cruise control (ACC) kan i videst muligt omfang holde den forindstillede afstand til forankørende køretøjer konstant ved hjælp af automatisk nedbremsning eller acceleration. Audi active lane assist samt dreje- og undvigeassistenten fuldender assistentpakke Tour.

Assistentpakke Tour indeholder et udvalg af assistentsystemer, som især kan øge kørekomforten ved kørsel over længere strækninger og på længere køreture. Assistentfunktionen i assistentpakke tour omfatter adaptive cruise control (ACC) og køassistenten.
adaptive cruise control (ACC) understøtter føreren i reguleringsområdet fra 0 til 250 km/h med at holde den indstillede hastighed og afstanden til den forankørende. Hvis der registreres et forankørende køretøj, kan adaptive cruise control (ACC) sørge for, at bilen nedbremses eller accelereres automatisk. Den forindstillede afstand forbliver i den forbindelse så vidt muligt konstant. I den forbindelse kan man vælge mellem fem forskellige afstandstrin. Endvidere kan accelerations- og reguleringsadfærden konfigureres via Audi drive select. I forbindelse med biler med dobbeltkoblingsgearkasse S tronic eller automatisk gearkasse tiptronic giver Stop&Go-funktionen mulighed for automatisk nedbremsning til stilstand og automatiseret igangsætning efter førerens ønske. Afhængigt af den valgte motorvariant kan bilen også bremse ned til stilstand automatisk med manuel gearkasse i Stop&Go-funktion, når føreren betjener koblingen. adaptive cruise control (ACC) forbliver aktiv, når bilen holder stille. Igangsætning kan dog kun udføres manuelt af føreren. Efter igangsætning er adaptive cruise control-funktion (ACC) til rådighed igen.
I biler med dobbeltkoblingsgearkasse S tronic eller automatisk gearkasse tiptronic understøtter køassistenten føreren med at styre i reguleringsområdet fra 0 til 65 km/h. Ved biler med manuel gearkasse skal føreren betjene kobling og skifte gear tilsvarende. 

Inden for de systemmæssige grænser registrerer systemet vognbanemarkeringer, elementer i vejkanten, køretøjer i vognbanerne ved siden af samt flere forankørende køretøjer. På baggrund af disse informationer udleder systemet en virtuel kørselsretning og styrer bilen langs denne. Ved hjælp af det store antal inddragne parametre tilbyder køassistenten en så behagelig og naturlig kørsel i køsituationer som muligt. Ved hastigheder over 65 km/h understøtter Audi active lane assist føreren med at holde vognbanen.
adaptive cruise control (ACC) betjenes via en separat betjeningsarm ved rattet. Der kan indstilles hastigheder i området fra 20 til 250 km/h. Audi pre sense front kan konfigureres og deaktiveres via MMI-Car-menuen.

Assistentpakke Tour indeholder følgende assistentsystemer:
· adaptive cruise control (ACC)
· Køassistent
· Audi active lane assist
· Forudseende effektivitetsassistent
· Audi pre sense front
· Drejeassistent (venstre)
· Undvigeassistent
· Fjernlysassistent
· Kamerabaseret vejskiltegenkendelse¹‧ ²

I forbindelse med MMI Navigation eller MMI Navigation plus med MMI touch (ekstraudstyr) anvender adaptive cruise control (ACC) tilmed dataene fra den forudseende effektivitetsassistent for at opnå en forudseende og adaptiv regulering af hastigheden, også uden et forankørende køretøj. I denne forbindelse gør systemet brug af de oplysninger vedrørende kurvers radius (kurveassistent), indkørsel i områder med bymæssig bebyggelse og hastighedsgrænser (hastighedsgrænseassistent), der er gemt i navigationsdataene. Systemet understøttes også af informationerne fra den kamerabaserede vejskiltegenkendelse, der også er inkluderet. Den forudseende effektivitetsassistent styrer desuden målrettet motorens påløbs- og rullefaser og fremmer dermed brændstofbesparende kørsel – også med aktiv adaptive cruise control (ACC).
Audi pre sense front supplerer Audi pre sense city, der er standardudstyr, med en kollisionsadvarsel. Det advarer inden for systemets grænser mod truende kollisioner med køretøjer og påbegynder delvise eller målrettede opbremsninger. Køretøjer registreres inden for hastighedsområdet op til 250 km/h.

Undvigeassistent understøtter endvidere føreren i en kritisk undvigemanøvre med et understøttende styremoment. I den forbindelse bliver der inden for systemets grænser beregnet et undvigespor ud fra afstanden til, bredden på og tværforskydningen for det forankørende køretøj. Undvigeassistenten aktiveres, så snart systemet registrerer en potentiel kollision, og føreren indleder undvigemanøvren.
Drejeassistenten kan inden for systemets grænser registrere modkørende køretøjer i den modsatte kørselsretning i forbindelse med venstresving. Hvis systemet registrerer en kritisk situation i forbindelse med en drejehandling, udføres der et automatisk bremseindgreb. Systemet er aktivt, med det samme føreren tænder blinklyset, og bilen sætter i gang og kører op til maksimalt 10 km/h.
Læg bedre mærke til vejskilte. Den kamerabaserede vejskiltegenkendelse¹‧ ² hjælper føreren, idet den inden for de systemmæssige grænser viser registrerede vejskilte såsom eksempelvis overhalingsforbud og hastighedsgrænser inklusive midlertidige hastighedsgrænser (fx på motorveje).
Desuden registreres start og afslutning af motorveje, motortrafikveje, bymæssig bebyggelse samt stilleveje, og de tilsvarende hastighedsbegrænsninger vises inden for rammerne af systemets grænser.² Desuden sker der en situationsafhængig visning og vurdering ved våde veje, tidsafhængige hastighedsbegrænsninger og ved kørsel med anhænger³.
Hvis et af vejskiltene er uden for kameraets synsvinkel, kan det stilles til rådighed på baggrund af de lagrede navigationsdata fra MMI Navigation plus med MMI touch (ekstraudstyr), der skal bestilles.
Visningen af vejskiltegenkendelsen sker automatisk i førerinformationssystemets display eller Audi virtual cockpit plus (ekstraudstyr). Systemet kan konfigureres via multifunktionsrattet. I MMI touch er der desuden mulighed for at vælge en vejskiltebaseret advarsel ved overskridelse af den registrerede hastighedsgrænse.
Den kamerabaserede vejskiltegenkendelse er udelukkende af informativ karakter.
Vær opmærksom på, at systemerne altid kun arbejder inden for de systemmæssige grænser og fungerer som en hjælp til føreren. Ansvaret og den nødvendige opmærksomhed i trafikken påhviler fortsat føreren.
Funktionsomfanget kan variere alt efter tilgængeligheden i de enkelte lande og bilens konfiguration.
¹ Den kamerabaserede vejskiltegenkendelse fås kun i forbindelse med MMI Navigation plus med MMI touch.
² Funktionstilgængelighed og -omfang kan variere alt efter land og bilens konfiguration.
³ Kun ved fabriksmonteret anhængertræk.
ccaf691c-eff7-4758-8052-aac0e5002214.jpg

Audi adaptive cruise control

Dine fordele
  • Aktiv understøttelse ved køkørsel
  • Understøtter dreje-, vognbaneskift- og undvigemanøvrer
  • Informationer om hastighedsgrænser
  • Forudseende anbefalinger om kørestil
  • Målrettet hjælp i kritiske situationer