En truende kollision med køretøjer og fodgængere kan registreres inden for systemets grænser i hastighedsområdet op til ca. 85 km/h. Systemet advarer i dette tilfælde føreren optisk, akustisk og om nødvendigt med et bremseryk. Det kan om nødvendigt indlede en fuld opbremsning for at reducere kollisionshastigheden og under visse omstændigheder forhindre kollisionen.
Vær opmærksom på, at systemerne altid kun arbejder inden for de systemmæssige grænser og fungerer som en hjælp til føreren. Ansvaret og den nødvendige opmærksomhed i trafikken påhviler fortsat føreren.