Den ultimative forbindelse. Direkte fra internettet. Din bil bliver en integreret del af den digitalt forbundne verden. De alsidige tjenester og funktioner i Audi connect Navigation & Infotainment gør kørslen i din Audi endnu mere afslappet, alsidig og sikker.

Audi connect Navigation & Infotainment¹ indeholder innovative tjenester fra Audi connect. Dette gør MMI til et optisk højdepunkt og muliggør desuden en intelligent navigation, bedre underholdning under kørslen og nyttige informationer om omgivelserne eller destinationen.
Audi connect dækker over alle systemer og udviklinger, som sammenkobler nuværende og fremtidige Audi modeller med internettet, ejeren og infrastrukturen. Med Audi connect kan føreren takket være de nyeste trafikinformationer fra internettet blandt andet nyde godt af en markant bedre ruteplanlægning. Audi connect tilbyder infotainment- og entertainment-funktioner og løfter komforten og glæden ved bilen op på et nyt niveau. Med Audi connect kan man nemt og bekvemt hente informationer om ledige parkeringspladser, den aktuelle trafiksituation og vejrudsigten for den planlagte destination. Via Wi-Fi-hotspottet kan bagsædepassagererne på en komfortabel og sikker måde hente vigtige informationer, data og e-mails på deres computer, tablet eller andre bærbare apparater som på et hjemmekontor.
Tjenesterne fungerer via et SIM-kort, der er fast installeret i bilen. Prisen for dataforbindelserne er inkluderet i prisen for tjenesterne. Undtaget herfra er dataforbindelsen til Wi-Fi-hotspottet, anvendelse af tjenesterne onlineradio² og hybridradio² samt andre tjenester, der udbydes via en Audi smartphoneapp. Dataforbindelsen til Wi-Fi-hotspottet, brugen af tjenesten onlineradio², hybridradio² og andre tjenester, der tilbydes via en Audi smartphoneapp, sker ligeledes via det i bilen fastmonterede SIM-kort² og en gebyrpligtig datatakst fra Audis provider. På www.my.audi.com eller www.audi.com/connect kan du læse informationer om abonnementspriser og bestilling.

Audi connect Navigation & Infotainment plus-pakken indeholder alle tjenester fra Audi connect Navigation & Infotainment plus følgende:
· Online Points of Interest
‧ Online trafikinformationer plus³
· Fareinformationer³
· Vejroplysninger
· Adgang til kalender³‧⁴
· myAudi Navigation³
· On-Street Parking⁵
· Wi-Fi-Hotspot²
· Onlinenyheder
‧ Navigation med Google Earth™⁶
‧ Onlinesøgning efter navigationsdestinationer³
‧ Online stemmeindtaling⁷
‧ Amazon Alexa-integration²‧⁸‧⁹‧¹⁰
‧ Meget detaljeret 3D-visning af byer
‧ Onlineradio²
‧ Hybridradio²
· Brugerprofiler¹¹
Audi connect-tjenesterne skal efter 3 år forlænges mod betaling. Funktionsomfang kan være underlagt landespecifikke begrænsninger. Audi connect Navigation & Infotainment kan kun benyttes i fuldt omfang i forbindelse med et aktiveret MMI-navigationssystem plus.
Juridiske oplysninger og anvisninger vedrørende anvendelse af Audi connect finder du her: Juridiske oplysninger om Audi connect Navigation & Infotainment (IT3)
Bemærk: Funktionerne arbejder kun inden for systemets grænser og er til dels afhængige af tilgængeligheden af tjenester fra tredjepart. AUDI AG påtager sig intet ansvar for rigtigheden af disse data.
Det er kun muligt at benytte de Audi connect-understøttede tjenester i forbindelse med et navigationssystem, der fås som ekstraudstyr. Audi connect-tjenesterne leveres af AUDI AG/importørerne. Dataforbindelsen til Audi connect-tjenesterne oprettes via et SIM-kort, som er fastmonteret i bilen, og det tilhørende teleselskab. Udgifterne til disse dataforbindelser er inkluderet i prisen for Audi connect-tjenesterne. Undtaget herfra er dataforbindelsen til Wi-Fi-hotspottet, anvendelse af tjenesterne onlineradio, hybridradio og audiostreaming via Amazon Alexa-integrationen samt andre tjenester, der udbydes via en Audi smartphoneapp. Dataforbindelsen til Wi-Fi-hotspot, brugen af tjenesten onlineradio, hybridradio og audiostreaming via Amazon Alexa-integrationen samt andre via en Audi smartphone-app tilbudte tjenester sker ligeledes via det i bilen fastmonterede SIM-kort og en gebyrpligtig datatakst fra Audis udbyder. Oplysninger om abonnementspriser og bestilling finder du på www.audi.com/myaudi.
Tilgængeligheden af de Audi connect Navigation & Infotainment-understøttede tjenester afhænger af det pågældende land.
Tjenesterne er som udgangspunkt tilgængelige i mindst 1 år fra udleveringen af bilen. Hvis Audi connect-tjenesterne er baseret på ydelser fra tredjepart, kan det ikke garanteres, at de altid er til rådighed, da dette ansvar påhviler tredjepart. Efter 24 måneder fra udlevering af bilen forlænges løbetiden for Audi connect-tjenesterne gratis én gang med 12 måneder. Hvis du ikke ønsker en sådan forlængelse, vil vi venligst anmode dig om at meddele os det skriftligt til følgende adresse:
AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland D-85045 Ingolstadt
E-mail: kundenbetreuung@audi.de Tlf.: +49 800 28347378423
Hos din Audi partner kan du få information om de efterfølgende muligheder for forlængelse af Audi connect-tjenesterne. Audi connect giver dig afhængigt af bilmodellen mulighed for at bruge tjenesterne fra Google og Amazon. Det kan ikke garanteres, at disse tjenester er tilgængelige permanent, da dette ansvar påhviler Google og Amazon. På www.audi.com/connect og hos din Audi partner kan du få flere informationer om Audi connect, og hos dit teleselskab kan du få flere informationer om takstbetingelserne.
Juridiske oplysninger vedr. Audi connect Nødopkald & Service med Audi connect Remote & Control (IW3)
Bemærk: Funktionerne arbejder kun inden for systemets grænser og er til dels afhængige af tilgængeligheden af tjenester fra tredjepart. AUDI AG påtager sig intet ansvar for rigtigheden af disse data.
Tjenesterne fungerer via et SIM-kort, der er installeret i bilen. Prisen for telefonsamtaler og dataforbrug er inkluderet i prisen for tjenesterne. De tjenester, som Audi stiller til rådighed, er kun tilgængelige inden for mobilnettets dækningsområde hos det teleselskab, som Audi har valgt. Audi connect Nødopkald & Service-tjenesterne er tilgængelige i mindst 10 år fra udleveringen af bilen. Audi connect Remote & Control-tjenesterne kan benyttes gratis i 3 år efter udlevering af bilen og efterfølgende forlænges mod betaling.
Yderligere anvisninger:
Fejl på tjenesterne kan opstå på grund af force majeure og som følge af påbud fra myndighederne samt på grund af tekniske og øvrige tiltag, som eventuelt er nødvendige på anlæggene hos AUDI AG, leverandørerne eller netværksoperatørerne for at sikre en korrekt drift ((fx vedligeholdelse, reparation, systembetingede softwareopdateringer, udvidelser). AUDI AG vil gøre alt, hvad der anses for rimeligt, for at afhjælpe sådanne fejl omgående eller arbejde for en afhjælpning.
(Fortsættelse af juridiske oplysninger i Legal_Footnotes_2)
/
(Fortsættelse af juridiske oplysninger)
¹ IT3 indeholder et integreret SIM-kort. Audi connect-tjenesterne skal efter 3 år forlænges mod betaling. Audi connect Navigation & Infotainment og Audi connect Navigation & Infotainment plus kan kun benyttes i fuldt omfang i forbindelse med et aktiveret MMI navigationssystem plus.
² Tjenesten kræver gebyrpligtig datavolumen via en Audi partner.
³ Afhængigt af den landespecifikke tilgængelighed.
⁴Kompatibel fra Apple iOS 10.0 og Android 6. Forudgående registrering på www.audi.com/myaudi er påkrævet. Det er nødvendigt med en aktiv Wi-Fi-forbindelse mellem smartphonen og Audi MMI til Audi connect-tjenesten adgang til kalender.
⁵ Tilgængelig i udvalgte byer og til udvalgte vejstrækninger.
⁶ Google og Google-logoet er registrerede varemærker, der tilhører Google Inc.
⁷Fås på engelsk, fransk, italiensk, spansk og tysk.
⁸ Amazon, Alexa og de tilknyttede logoer er registrerede varemærker, der tilhører Amazon.com Inc. eller tilknyttede virksomheder. Amazon Alexa-integration er kun tilgængelig på følgende sprog: tysk, engelsk, fransk, italiensk og spansk. Systemsproget for MMI Navigation plus med MMI touch skal være indstillet til et sprog, der understøttes af Amazon Alexa-integration.
⁹ Amazon har ansvaret for funktioner i og indhold af Amazon Alexa. Visse Alexa-funktioner er afhængige af kompatibel Smarthome-teknologi.
¹⁰ Kontakt din Audi partner for nærmere information om tilgængeligheden.
¹¹Forudsætning: Mobiltelefonen skal være udstyret med Bluetooth-profilen MAP (Message Access Profile). Du kan få information om kompatible mobiltelefoner hos din Audi partner eller på www.audi.com/bluetooth.