Parkeringsassistent med parkeringshjælp plus

Systemet registrerer egnede parkeringspladser. Ved hjælp af målrettede styremanøvrer understøttes du aktivt ved parkering og udkørsel. En optisk visning advarer mod forhindringer.

I ultralydssensorernes registreringsområde hjælper parkeringsassistenten med at søge efter en egnet parkeringsplads langs kørebanen. Ved parkeringsbåse på tværs i forhold til kørebanen beregnes vejen ind i båsen, mens der for parallelle parkeringsbåse sker beregning af vejen ind i og ud af båsen.
Ved parkering og udkørsel understøtter systemet ved hjælp af målrettede styremanøvrer. Føreren skal blot skifte gear, træde på speederen, bremse og overvåge parkeringen i fuldt omfang i henhold til anvisningerne på displayet. Sågar parkeringsmanøvrer i flere stræk understøttes. Omgivelsesvisningen kan advare mod forhindringer foran og bag ved bilen samt afhængigt af ratvinklen mod forhindringer i siderne inden for systemets grænser. Aktiveringen sker med parkeringsassistentknappen i midterkonsollen.
Vær opmærksom på, at systemerne altid kun arbejder inden for de systemmæssige grænser og fungerer som en hjælp til føreren. Ansvaret og den nødvendige opmærksomhed i trafikken påhviler fortsat føreren.
Dine fordele
  • Understøtter søgningen efter passende parkeringsbåse langs kørebanen
  • Parkeringsmanøvrer i flere stræk understøttes
  • Der advares også mod forhindringer i siderne
  • Beregner parkeringsveje og styrer bilen ind i parkeringsbåse på langs med og på tværs i forhold til vejen
  • Beregner vejen ud af parkeringsbåsen og styrer bilen ud af parkeringsbåse på langs med vejen