Fjernbetjeningen, der kan programmeres. Velegnet til garage- og indgangsporte med mulighed for radiofjernbetjening. Ligeledes til sikkerhedssystemer samt lysanlæg.

Til fjernbetjent åbning af garage- og indgangsporte samt sikkerhedssystemer og lysanlæg, der principielt kan fjernbetjenes, anvendes en styrings-/sendeenhed, der er integreret i det nye betjeningskoncept. Denne fjernbetjening kan programmeres individuelt. Touchscreen-felter til betjening kan navngives individuelt. Der kan lagres op til tre forskellige garage- og indgangsporte eller sikkerhedssystemer og lysanlæg med mulighed for fjernbetjening. Når bilen nærmer sig den gemte position, vises der en information om dette til udløsning af sendeprocessen. Der står en brugervenlig, guidet programmeringshjælp med passende servicemappeinformationer til rådighed via MMI, når man skal sætte systemet op.
Ikke-kompatible systemer kan gøres klar til at modtage ved at installere en universalmodtager. Tilhørende informationer samt anvisninger vedr. kompatible fjernbetjeninger kan fås hos Audi partnerne eller på www.eurohomelink.com.
Dine fordele
  • Integration i det nye betjeningskoncept
  • Fjernbetjent åbning af garage- og indgangsporte
  • Fjernbetjent deaktivering af sikkerhedssystemer med mulighed for fjernbetjening
  • Fjernbetjent tilkobling af lysanlæg
  • Lagringsmulighed for op til 3 positioner
  • Brugervenlig programmeringshjælp