Det udvidede, fuldt digitale kombiinstrument med de individuelle visningsmuligheder ”Dynamik” og ”Sport” ud over ”Klassisk”-visningen udmærker sig med en fleksibel, klart struktureret visning i Full-HD-kvalitet. Du kan få vist udvalgte informationer om bilen og dens funktioner helt efter dine egne behov i Audi virtual cockpit plus.

Audi virtual cockpit plus tilbyder et innovativt, fuldt digitalt kombiinstrument til fleksibel og behovstilpasset visning af informationer. Displayet på 12,3” har en opløsning i Full-HD-kvalitet. Ud over instrumentvisningen i ”Klassisk”-design kan man vælge de ekstra grafiske visningsmuligheder ”Dynamik” og ”Sport”. Ud fra førerens behov kan der vises hastighed, omdrejningstal, kortvisning, Audi connect-tjenester¹, radio- og medieinformationer og meget andet.
Med VIEW-knappen i multifunktionsrattet kan der intuitivt og hurtigt skiftes mellem visninger af runde instrumenter i forskellig størrelse. Visningen med små instrumenter i den progressive visning giver mulighed for store, anskuelige grafikker fra kørecomputeren og MMI-indhold, mens der i den klassiske visning ses store visninger af omdrejningstal og hastighed.

Audi virtual cockpit plus indeholder følgende:
· 3 individuelle billedvisninger: „Dynamik", „Sport" og „Klassisk"
· Betjening via multifunktionsrattet
· Konfiguration af kørecomputerens værdier i omdrejningstælleren
· Visning af navigationskort som 3D-terrænmodel på Full HD 12,3" farvedisplayet med høj opløsning
· Permanent visning af navigationsinformationer i området ved speedometeret, når guidningen er aktiv.
· Pauseanbefaling
Bemærk: Funktionerne arbejder kun inden for systemets grænser og er til dels afhængige af tilgængeligheden af tjenester fra tredjepart. AUDI AG påtager sig intet ansvar for rigtigheden af disse data.
Tjenesterne fungerer via et SIM-kort, der er installeret i bilen. Prisen for telefonsamtaler og dataforbrug er inkluderet i prisen for tjenesterne. De tjenester, som Audi stiller til rådighed, er kun tilgængelige inden for mobilnettets dækningsområde hos det teleselskab, som Audi har valgt. Audi connect Nødopkald & Service-tjenesterne er tilgængelige i mindst 10 år fra udleveringen af bilen. Audi connect Remote & Control-tjenesterne kan benyttes gratis i 3 år efter udlevering af bilen og efterfølgende forlænges mod betaling.

Yderligere anvisninger:
Fejl på tjenesterne kan opstå på grund af force majeure og som følge af påbud fra myndighederne samt på grund af tekniske og øvrige tiltag, som eventuelt er nødvendige på anlæggene hos AUDI AG, leverandørerne eller netværksoperatørerne for at sikre en korrekt drift ((fx vedligeholdelse, reparation, systembetingede softwareopdateringer, udvidelser). AUDI AG vil gøre alt, hvad der anses for rimeligt, for at afhjælpe sådanne fejl omgående eller arbejde for en afhjælpning.
Dine fordele
  • Brillant visning
  • 3 individuelle visningsmuligheder
  • Visning direkte i førerens synsfelt
  • Lagring af personlige indstillinger
  • Behovstilpassede og fleksible visningsformer (klassisk og progressiv)
  • Hurtigt informationsoverblik
  • Navigationskort som 3D-terrænmodel