Audi e-tron | Elbil | Læs mere om opladning i dit hjem her >

Se din e-tron

 • 1400x438_A_E-TRON_D_181005.jpg
1400x438_A_E-TRON_D_181005.jpg

Opladning hjemme

Oplad din eldrevne bil eller plug-in-hybridbil nemt og bekvemt derhjemme. Det er bedst at gøre dette om natten, når bilen ikke bruges, og overskuddet af elektricitet i elnettet er størst. Sæt dig ind i den opladede bil om morgenen, og nyd glæden ved kørslen. Ved at stille e-tron-opladningssystemer til rådighed tilbyder Audi et kraftfuldt, intelligent og helhedsorienteret opladningskoncept.

Det kompakte e-tron-opladningssystem er modulopbygget og fleksibelt.

Bør biler få strøm fra en almindelig stikdåse eller en industristikdåse? Kun derhjemme eller måske også ved et ferieresort? Det modulopbyggede, kompakte opladningssystem til e-tron sikrer dig maksimal fleksibilitet. Det består af en betjeningsenhed, der omfatter et tilslutningskabel til bilen og to almindelige kabler - et med en husholdningsstikdåse og et med en industristikdåse. Det kompakte opladningssystem til e-tron har en opladningskapacitet på op til 11 kW¹. Brugeren kan skifte manuelt mellem 100 procent og 50 procent ladeeffekt på styreenheden. Dette kan være nyttigt, hvis forskellige former for elektriske apparater allerede er i brug i boligen. e-tron-opladningssystemet viser statussen for ladesystemet og opladningsprocessen præcist ved hjælp af lysdioder på betjeningsenheden.

Bekvemt og tilsluttet til netværket: e-tron-opladningssystemet connect² (tilgængelig fra ultimo 2020).

Din bil foretrækker opladning, når elektricitet er billigst³. Automatisk justering af opladningskapaciteten, når andre elektriske apparater anvendes parallelt i din bolig såvel som dokumentation for forbrugt energi er nogle af de fordele, som knytter sig til connect² opladningssystemet (ekstraudstyr). Systemet etablerer forbindelse til bilen med et kompatibelt energistyringssystem til boligen (HEMS), hvorved elbilen bliver en del af din intelligente bolig. e-tron connect²-opladningssystemet omfatter en styreenhed, et tilslutningskabel til bilen i vilkårlig længde samt to almindelige kabler (et med en husholdningsstikdåse og et med en industristikdåse). Det understøtter en opladningskapacitet på op til 22 kW¹. Styreenheden er udstyret med en 5” touchscreen. Levering omfatter altid et vægbeslag.

e-tron connect²-opladningssystemet omfatter følgende intelligente opladningsfunktioner:

• Beskyttelse mod strømsvigt⁴:
e-tron connect²-opladningssystemet oplader din bil med den maksimalt tilgængelige strømstyrke i boligens infrastruktur under forudsætning af, at der forefindes et kompatibelt energistyringssystem til boligen (HEMS). Når der anvendes andre elektriske forbrugere i din bolig, reducerer systemet automatisk opladningskapaciteten. Så snart der slukkes for de andre forbrugere, øger e-tron-opladningssystemet opladningskapaciteten til det højest mulige niveau igen. Dette betyder, at systemet forebygger strømsvigt forårsaget af overbelastning af sikringerne i boligen samtidig med, at det stadig afkorter opladningstiden for din elbil mest muligt.

• Omkostningsoptimeret opladning:
Når opladningsprocessen planlægges, tager systemet højde for din elleverandørs aktuelle og fremtidige priser. Idet bilen tager højde for de ønskede afgangstider, vælger den samtidig opladningstidspunkter, der sikrer dig de laveste elektricitetsudgifter. Dette gælder for den periode, hvor bilen er tilsluttet til opladningssystemet. Den ønskede afgangstid kan nemt og bekvemt indstilles i bilen eller i myAudi-appen⁵

• Brug af solcelleenergi⁴:
Hvis du har dit eget solcelleanlæg, kan du optimere opladningsprocessen for din e-tron, så den oplades med en så stor andel af solenergi som muligt. Opladningsplanen kan beregnes ud fra vejrudsigter med solrigt vejr og det ønskede afgangstidspunkt. Den ønskede afgangstid kan nemt og bekvemt indstilles i bilen eller i myAudi-appen⁵

• Integreret indsamling af data vedrørende ladestrøm:
Dokumentation for forbrugt energi giver mulighed for reduktion af energiomkostningerne pr. km i forbindelse med dit arbejde, da du eventuelt kan få refunderet disse udgifter hos din arbejdsgiver.

• Beskyttelse med pinkode:
Om nødvendigt kan opladningssystemet beskyttes mod uautoriseret brug ved at tilknytte en firecifret pinkode.

• Softwareopdateringer:
Dit e-tron connect²-opladningssystem er altid opdateret via softwareopdateringer.

Vægbeslaget

Vægbeslaget (ekstraudstyr) består af to komponenter: et vægbeslag til opladningssystemet og et beslag til stikket i bilen. Begge elementer kan installeres hurtigt og nemt. En lås i det vægmonterede beslag forhindrer uautoriserede personer i at stjæle det ophængte opladningssystem, hvilket eksempelvis kan være en fordel i underjordiske garageanlæg, der anvendes af flere brugere.
1400x500_A_E-TRON_181010.jpg
 • Opladning med genanvendelig energi

  Imponerende acceleration og fantastisk køreglæde er ikke de eneste grunde til at skifte til en elbil. Ud over lokalt CO2-fri mobilitet er den genanvendelige energi et skridt i den rigtige retning. Det åbner op for muligheden for at indgå en aftale med en lokal grøn eludbyder, som garanterer gennemsigtige tariffer og en enkel skifteproces⁶. Dette hjælper dig med at justere strømforsyningen af din bolig og elbil eller plug-in-hybridbil til et nyt niveau.

 • Home check og installationsservice

  I forbindelse med et Home check mod betaling udføres der et professionelt tjek af dine elektriske installationers egnethed til opladning af en elbil. Du kan bestille dette direkte hos din Audi partner mod et gebyr.
  En elektriker rådgiver dig om eventuelt allerede tilgængelige opladningsløsninger, ligesom vedkommende også informerer dig om den bedste opladningsløsning med optimale ladetidspunkter og priser. Elektrikeren kan også planlægge integreringen af alle former for allerede eksisterende solcelleanlæg. Hvis elektrikeren anbefaler justeringer af de elektriske installationer i din bolig, udarbejder vedkommende et individuelt tilbud til dig.

  Find forhandler
 • Audi samarbejder med Clever

  Audi har indgået et partnerskab med Clever, så alle vores kunder nu tilbydes en komplet ladeløsning med ladeboks til hjemmet og adgang til et netværk af mere end 1500 offentlige ladestandere i Norden. Du får ubegrænset strøm til en fast pris om måneden. Så kender du kender altid dine udgifter til transport – uanset hvor meget du kører. Hvert kvartal fjernaflæser Clever forbruget af kWh på den ladeboks, du får installeret hjemme, og overfører beløbet svarende til forbruget, direkte til din konto. Det sker helt automatisk.

  Læs mere her

¹ Opladningskapaciteten afhænger af den type almindelige stik, der er tale om, spændingen i det pågældende land, antallet af tilgængelige faser i elnettet og den elektriske installation i den enkelte kundes bolig. Kapaciteten kan derfor blive reduceret på individuel basis. Strømforsyningskablet med en industristikdåse og betjeningsenheden til opladningssystemet er indbyrdes afstemt og giver mulighed for en bestemt opladningskapacitet. Efterfølgende ændring af strømforsyningskablet til en anden industristikdåse er teknisk muligt, men dette kan medføre en lavere ladeeffekt.

 

² Audis opladningssystem connect er tilgængeligt i 2019. Funktionerne ”beskyttelse mod strømsvigt” og ”brug sammen med solcelleanlæg” kræver tilslutning til et kompatibelt energistyringssystem til boligen (HEMS). Dette tilbydes ikke af AUDI AG og er ikke en del af leveringsomfanget. For at kunne garantere fuld kompatibilitet samarbejder AUDI AG med de to førende udbydere af energistyringssystemer til boligen, Hager Group og SMA Solar Technology.

 

³ Denne funktion kræver, at kundernes individuelt indgåede elaftaler med deres energiudbydere indeholder forskellige priser, såsom dag- og nattariffer. Information om forskellige priser på elektricitet skal gemmes af kunden i deres myAudi-konto eller i et kompatibelt energistyringssystem til boligen (HEMS).

 

⁴ Denne funktion kræver, at der eksisterer et kompatibelt energistyringssystem til boligen (HEMS). Dette tilbydes ikke af AUDI AG og er ikke en del af leveringsomfanget. For at kunne garantere fuld kompatibilitet samarbejder AUDI AG med de to førende udbydere af energistyringssystemer til boligen, Hager Group og SMA Solar Technology.

 

⁵ Kræver registrering og indgåelse af en primær brugeraftale med myAudi såvel som registrering som primær bruger i MMI bilen. Bekræftelse og registrering som primær bruger sikrer, at du kan bruge bilens features (fx oplåsning og aflåsning af bilen via app). Udnævnelse af den primære bruger i MMI bilen (link mellem din myAudi-brugerkonto og din Audi) kræves for at indstille afgangstiden i appen og overføre den til din Audi.

 

⁶ Ikke tilgængelig på alle e-tron-markeder.