ESG og værdiskabelse | Læs mere om Audis principper her >

Omtanke - fra trend til værdibærende

Omtanke og ansvar for fremtiden er veletableret på kapitalmarkedet: Investorer går i højere og højere grad efter det gensidige forhold mellem økonomisk succes og investeringer i fremtiden. Det samme gør vi hos Audi.

Omtanke og værdiskabelse – et gensidigt forhold

Klovnfisk og søanemoner lever i perfekt symbiose. Anemonernes giftige fangarme giver beskyttelse mod fjenderne. Til gengæld sørger klovnfiskene for, at anemonerne har rene tentakler, og for at tilføre ilt, når niveauet i vandet er lavt. Forholdet mellem forretningsmæssig succes og omtanke for fremtiden i bilindustrien er i øjeblikket i gang med at udvikle sig til en lignende symbiose. En gensidigt forhold, som ikke kun afhænger af succes på kort sigt, men på et langsigtet, sundt samarbejde, som i sidste ende er profitabelt for begge parter.

At se fremad

Hvordan kan den tyske bilindustri stå i spidsen for den elektriske revolution? Dette var et af de spørgsmål, som var i fokus for en paneldebat, hvor blandt andre CEO Markus Duesmann var repræsenteret. Her svarede han følgende: "Klimaændringerne er forårsaget af de fossile brændstoffer, vi udvinder fra jorden. Det må stoppe. Vi har brug for et fossilfrit samfund. Elbiler er den mest effektive teknologi til at drive os mod et el-baseret samfund." I forlængelse af det, sagde CEO'en følgende:
"Audi investerer i elbiler, og det betyder, at vi også investerer i ladeinfrastruktur."

“Investors first” hedder nu “Purpose Driven”

Ledelse i henhold til en ansvarlig og fremtidsorienteret strategi er ikke bare aktiv risk management, men også grundlaget for langsigtet økonomisk succes – især i verden i dag, hvor samfundets værdier skifter i retning af mere omtanke og ansvar. Etablerede forretningsmodeller erstattes, og nye holdbare produkter sikrer vækst. Virksomheder, der ledes med omtanke for fremtiden har større økonomisk succes og sikrer værdifulde markedsandele. Effektive processer og en cirkulær økonomi sparer ressourcer og nedsætter omkostningerne på flere områder.

Omtanke og ansvar er blevet et afgørende element i virksomhedsledelse – og derfor værdibærende i stedet for bare en trend. Audi har formuleret et klart engagement i den sammenhæng via sin vision om innovativ og elektrisk mobilitet. For at fremme integrationen af dette yderligere sker der en bedømmelse af forskellige kerneemner med hensyn til den betydning, de har for virksomhedens generelle succes. Derfor anvender vi væsentlighedsanalyser for at undersøge vores interne og eksterne interessenter regelmæssigt for deres bedømmelse af relevante handlingsområder. Den indsigt, vi får fra disse undersøgelser, sammenholdes hele tiden med vores virksomhedsstrategi.

Download alle
00:00 | 00:00
ESG_Bildergalerie_1920x1080_1_desktop_EN.jpg
ESG_Bildergalerie_1920x1080_1_desktop_EN.jpg

Ambitiøs målsætning

Når det gælder alternative drivlinjeteknologier, forfølger Audi en bredere strategi og fremmer elektrisk mobilitet med en målsætning om at tilbyde 30 elektrificerede modeller i 2025, heraf 20 komplet eldrevne. Andelen af elektrificerede biler vil til den tid udgøre 40 % af vores samlede salg. Plug-in-hybridbiler spiller også en vigtig rolle i vores elektrificeringsindsats.

Og Audi går et skridt videre: I 2019 lancerede man det nye nøgletal ”Afkast fra investering efter CO₂-effekt”. Det måler den økonomiske effekt fra bilprojekters indflydelse på de gennemsnitlige CO₂-emissioner. Det skal sikre, at alle Audi modellernes CO2-aftryk reduceres, trin for trin frem mod 2025 (sammenlignet med referenceåret 2015) – i hele deres livscyklusser. Det gælder ikke kun for selve bilerne, men også for Audis produktionsfaciliteter.

Investeringer i uddannelse øget med en tredjedel

“S” for social: De sociale kriterier er også blevet værdibærende for Audi. Et af fokusområderne er uddannelse og udvikling. Eksempelvis var der i 2018 over 36.000 AUDI AG-medarbejdere, som deltog i uddannelsesprogrammer. De deltog primært i uddannelse inden for elektrisk mobilitet og digitalisering. Deres undervisningstid løb op til ca. 1,8 millioner timer på verdensplan. Audi investerer 80 millioner euro om året i uddannelse og udvikling af medarbejderne. Det er en markant stigning i forhold til tidligere år. Samlet set har Audi forøget sit uddannelsesbudget til 500 millioner euro frem mod 2025.

Regelkonform og værdiorienteret virksomhedsledelse

En sund og værdiorienteret virksomhedsledelse udgør grundlaget for en forretning, som står stærkere i fremtiden. Konkret set handler det om styring af risiko og omdømme, om forankring af en ansvarlig ledelse på direktions- og bestyrelsesniveau og om compliance og integritet.

Hos Audi udgør Volkswagen koncernens grundprincipper, Audis ledelsesidealer og Audis koncernværdier – påskønnelse, åbenhed, ansvar og integritet – grundlaget for vores værdier og vores virksomhedskultur. Hensigten med dem er, at de skal fungere som orientering for medarbejderne i deres daglige arbejde. Der er fokus på dialog og udveksling. Eksempelvis er integritets- og compliance-programmet Together4Integrity (T4I) allerede nået ud til 82.000 af de 90.000 medarbejdere hos Audi.

Planlagt andel af samlede salg i 2025

40

%

elektrificerede biler

Forøgelse af uddannelsesbudgettet til

500

millioner euro.

frem mod 2025

Integritets- og compliance-program:

82

tusinde

medarbejdere allerede nået med ”Together4Integrity”

Omtanke er det konkrete udtryk for det paradigmeskift, som i øjeblikket finder sted i branchen og samfundet. Audi har anerkendt det og lægger et vigtigt fundament for integrationen af de tilhørende principper og værdier i virksomhedens ledelse. Nu handler det om at implementere tiltagene for at opnå de målsætninger, vi har sat os. Med andre ord: Symbiosen skal udleves i praksis.