Mission Zero | Omtanke hos Audi | Læs mere her >

Mission Zero

Ressourceknaphed, miljøforurening og klimaforandringer er blandt de største udfordringer, som vi står overfor i dag. Audi koncernen hjælper med til at håndtere dem ved at producere produkter med respekt for miljøet og udvikle innovative drivlinjeteknologier samt ved at påbegynde en reduktion af det miljømæssige aftryk allerede i produktionsfasen. Det er ensbetydende med en skånsom anvendelse af ressourcer som fx energi og vand og en undgåelse af CO2-emissioner, opløsningsmidler og affald.

Hvordan gør Audi CO2-neutral produktion til en realitet?

I bilproduktionen opstår der CO₂-emissioner flere steder, herunder ved levering af strøm og varme og under transport på fabrikken.

I 2014 var Audi den første premiumbilproducent til at fastlægge sit corporate carbon footprint i henhold til en internationalt anerkendt standard. Det var et vigtigt skridt i retning af gennemsigtighed, når det gælder koncernens drivhusgasemissioner. I dag kan disse emissioner analyseres endnu mere detaljeret og dermed reduceres effektivt.

Siden 2016 har omstillingen til strøm gjort det muligt for Audi Bruxelles at forhindre udledningen af ca. 17.000 ton CO₂ i atmosfæren – det svarer til aftrykket fra ca. 1.500 tyskere om året.

På taget af Audi fabrikken i Bruxelles findes områdets største solcelleanlæg, som dækker et område ca. på størrelse med 12,5 fodboldbaner.

Audi i Bruxelles kompenserer for de CO₂-emissioner, der genereres fra brugen af naturgas, ved at købe biogascertifikater og dermed spare ca. 22.000 ton CO₂-udledning om året. Med den mængde ville man kunne køre ca. 4.200 gange rundt om Jorden i en Audi A3 Limousine.

I 2019 blev der på fabrikken i Bruxelles via certifikater kompenseret for ca. 5.250 ton CO2 hvert år, som ikke kan undgås ved hjælp af andre energiformer. Det er nok til at levere kraft til ca. 10 dages sejlads for et krydstogtskib med 4.000 passagerer.

Grøn strøm

Allerede i 2012 begyndte Audi i Bruxelles at købe grøn strøm og forhindre udledning af op til 17.000 ton CO₂ om året. I 2013 blev områdets største solcelleanlæg sat i drift. I 2017 blev anlægget udvidet. Det dækker nu et areal på 89.000 kvadratmeter – ca. det samme som 12,5 fodboldbaner – og producerer nok grøn strøm til at forsyne over 1.500 4-personers-husholdninger i 1 år.

Audi koncernens fabrikker

Den følgende oversigt viser nogle få eksempler blandt mange. De bidrager i høj grad til at sikre, at koncernen kan opnå sine ambitiøse målsætninger om produktion og mobilitet med omtanke i fremtiden.

Download alle
00:00 | 00:00
1920x1080-desktop-Mission-zero-Ingolstadt.jpg
1920x1080-desktop-Mission-zero-Ingolstadt.jpg
  • Med sin membranbioreaktor udnytter Audi i Ingolstadt en banebrydende vandbehandlingsmetode, som reducerer brugen af ferskvand med op til en halv million kubikmeter. Det skyldes, at spildevandet behandles på en måde, så det kan tilbageføres til fabrikken og bruges i produktionen. Det giver mulighed for en ferskvandsbesparelse, der svarer til gennemsnitsforbruget hos 11.000 tyske forbrugere om året. Derudover er ca. 70 % af fabrikkens energiforsyning allerede CO2-neutral.

  • Lakereriet på Audis anden hovedfabrik i Tyskland reducerer emissionerne fra opløsningsmidler med ca. 50 %. Spildevandet sendes ind i det nærliggende rensningsanlæg, hvor de indeholdte opløsningsmidler omdannes til metan via en anaerob gæringsproces. Metanen kan efterfølgende anvendes som energikilde. Det resulterede i en nedsættelse af flygtige organiske forbindelser på 250 ton i 2017.

  • I første kvartal af 2017 opnåede den mexicanske Audi fabrik en genanvendelsesgrad på over 90 % af affaldet, inklusive metal – altså næsten 30.000 ton. Det svarer til mere end seks fuldt lastede godstog. Et andet miljøprojekt omfatter plantning af 100.000 træer i området omkring fabrikken og udgravning af 25.000 huller. De har flere funktioner: De forsyner de nærmeste træer med vand og opsamler op til 375.000 kubikmeter regnvand om året, som efter en filtrering bidrager til en naturlig gendannelse af grundvandet. Derudover reducerer hullerne erosion.

  • Over 60 % af den ungarske fabriks varmebehov dækkes af et komplet CO2-neutralt geotermisk anlæg. Anlægget anvender 100 grader celsius varmt vand fra ca. 2.400 m nede i undergrunden. Anlægget nedsætter CO₂-emissionerne med 23.000 ton om året – samme mængde, som over 3.600 ungarere genererer på 1 år. Ungarns årlige CO₂-emissioner ligger i gennemsnit på 6,3 ton pr. person.

  • Siden 2016 har et kombineret køle-/varmekraftværk leveret energi til strøm, varme og køling. Den elektriske energi, som produceres på dette anlæg, dækker ca. 80 % af det totale behov på Ducatis fabrik i Bologna. Alene det første år sparede det udledningen af over 2.000 ton CO₂. Denne reduktion svarer til mængden, der genereres, når en person flyver fra München til Sydney og tilbage igen ca. 300 gange.

  • Siden 2015 har Lamborghini reduceret mængden af giftigt affald ved at etablere et nyt rensningsanlæg til behandling af vaskevand. Alene i 2017 blev affaldsmængden på fabrikken i Sant’Agata Bolognese reduceret med ca. 800 ton, hvilket ca. svarer til vægten af 400 nye Audi A8.