One Young World | Læs mere om Audis engagement her >

Audi understøtter ideerne fra unge talenter i forbindelse med One Young World.

One Young World Summit blev afholdt fra 22. til 25. oktober i London. Audi sponserer 10 dedikerede unge medarbejdere, som arbejder frivilligt på miljøprojekter. Herunder et koncept, som skal gøre det muligt at lave bøger ud af cigaretskodder.

1.500 talentfulde unge mennesker fra over 190 forskellige lande mødes i London.

Hvert år i de seneste 10 år er ca. 1.500 talentfulde unge mennesker fra over 190 forskellige lande mødtes ved One Young World Summit. Topmødets målsætning er at fremme unge visionære mennesker på mellem 18 og 30 år og hjælpe dem med at skabe kontakter for at kunne udvikle løsninger til globale problemstillinger. Kendte personligheder fra politik og videnskab, som fx den canadiske premierminister Justin Trudeau og rockmusikeren og protektoren Sir Bob Geldof, understøtter de visionære unge mennesker med at få deres ideer realiseret.

AUDI AG og Audis miljøfond sponserer unge talenter

I år sender AUDI AG 10 unge medarbejdere fra koncernens lokationer rundt om i verden som delegerede til One Young World Summit. Ved topmødet vil de få mulighed for at komme i kontakt med åndsfæller, eksperter og mentorer. Stipendiaterne har haft mulighed for at ansøge om et stipendium fra fonden, som uddeles i fællesskab med One Young World. Efterfølgende har Audis miljøfond planer om et langsigtet partnerskab med stipendiaterne.

Audi på One Young World Summit 2019

Download alle
00:00 | 00:00
1920x1080-desktop-one-young-world_WR_0808.jpg
1920x1080-desktop-one-young-world_WR_0808.jpg

Emmanuel og cigaretskods-ecofiltret

Emmanuel Acosta er en af de delegerede. Den 27-årige mexicaner indsamler smidte cigaretskodder og sørger i samarbejde med ECOFILTER for, at forureningen omdannes til noget nyttigt. ECOFILTER fjerner alle giftstoffer fra skodderne og anvender det genanvendte materiale til at fremstille bøger, kasser eller urtepotter. ”Jeg arbejder i den centrale driftsledelse. Jeg er meget passioneret omkring mit arbejde hos Audi Mexico,” siger Emmanuel, ”og jeg har samme passion for dette projekt.”

Et cigaretskod forurener 50 l vand

Hans primære mål er at reducere det store antal cigaretskodder på strande og i skove i hans hjemland – og naturligvis hos Audi Mexico i San José Chiapa. ”Cigaretskodder er det mest udbredte affaldsprodukt på strande og i skove verden over. Og giftstofferne i et enkelt skod er nok til at forurene 50 l vand. Jeg arbejder på at reducere forbruget af cigaretter og på at forbedre behandlingen, efter at de er blevet brugt. Det er de vigtigste elementer for at opnå en mere bæredygtig verden.” Med hjælp fra One Young World Summit ønsker han at skabe opmærksomhed på global basis.

De andre ni delegerede

Edmond Chin, Automated Driving Big Data Management, Kina

Edmonds projekt handler om kunstig intelligens: ”Den næste industrielle revolution”. Målene med projektet er at skabe opmærksomhed omkring den samfundsmæssige betydning af kunstig intelligens og komme med forslag til, hvordan teknologien kan anvendes på en ansvarlig måde. Der skal udføres nøje overvejelser, når man skal konstruere og udvikle algoritmer til kunstig intelligens, herunder den samfundsmæssige betydning og effekten på virksomhedens integritet. Alt dette arbejde og disse erfaringer vil også fungere som guideline for fremtidige projekter.

Adam Holecska, Production Planner V6 TDI Measurement Processes, Ungarn

Adams mål er at reducere CO₂-emissionerne, der opstår på vej på arbejde. Han har planer om at organisere en konkurrence mellem fabrikkerne hen over 1-2 måneder. Hvis 1.000 af hans kollegaer ville tage cyklen til arbejde i stedet for bilen, ville man kunne spare op til 1 eller 2 ton CO₂-emissioner om måneden, og op til 5 ton CO₂ ville kunne spares på verdensplan.

Waldemar Jakunin, Industrial Engineering Body Shop, Belgien

Waldemar har planer om at iværksætte et “Speak Up!”-initiativ. Hans mål er at øge den holistiske opmærksomhed omkring og ansvaret for miljømæssige forhold. Projektet er relateret til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling ”ansvarligt forbrug og produktion” og ”klimaindsats”.

Veronika Kerpel, Quality Engineer, Ungarn

Veronika ønsker at anvende den ”intelligente fabrik” på en ny måde for at reducere drivhuseffekten, spare energi og sikre et levested for honningbier. Med sit projekt vil hun installere solcellepaneler på tagene af vores fabriksbygninger, og under dem vil hun plante blomster. Når de er afblomstret, kan man kompostere dem og på den måde producere biogas.

Austen Lowe, Diversity Consultant, Belgien

Austens ligning er ganske enkelt 4000 x mig = 1 vi. Audi Bruxelles er en fabrik med 4.000 medarbejdere, som alle er unikke på deres egen måde – fire fælles sprog, medarbejdere fra 30 nationaliteter, forskellige køn og seksuelle orienteringer – men tilsammen er de Audi Bruxelles. Austen har som mål at tiltrække ambassadører i hver afdeling for at skabe et miljø, hvor medarbejderne i højere grad kan bringe sig selv i spil på arbejdspladsen for at reducere uligheder og øge opmærksomheden og respekten for andre, som også er en del af Audi Bruxelles.

Isabel Menendez, Specialist in Personnel Development, Mexico

Isabel ønsker at udvikle et program med særlige oplevelser. Målene med hendes projekt er at give medarbejderne mulighed for at få oplevelser som en måde til at udvikle deres Audi kompetencer på og samtidig få indflydelse på uddannelsesmulighederne i området og for de yngre generationer med hjælp fra vores tekniske eksperter. Hun ønsker at bringe Audi México og San José Chiapa endnu tættere sammen med oplevelser, som begge parter kan udvide deres tekniske og sociale kompetencer igennem.

Christoph Praun, Expert for Life-Cycle Assessment, Tyskland

Christoph arbejder på et “dekarboniseringsindeks (DKI).” Sammen med kollegaer fra hele VW koncernen har han planer om at udvikle en KPI til at måle det specifikke CO₂-aftryk fra Audi mærket og til at reducere DKI til ca. 0 % i 2050. Metoden til DKI’en er allerede defineret komplet, og den er blevet implementeret hele vejen rundt hos Audi, mens kommunikationen i hele koncernen er påbegyndt.

Tong Qu, Development Engineer, HAD Mobility Service Systems, Kina

Tong arbejder på et projekt med betegnelsen “Children’s Public Security System in Vehicles”. Audis teknologi kan være medvirkende til at skabe en bedre verden for børn og det menneskelige samfund. Målet med Tongs projekt er at gøre brug af udstyret i bilerne, at genkende farer for børn i det offentlige rum og søge sikkerhed og beskyttelse fra beskyttere og politi. Projektet er relateret til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling ”industri, innovation og infrastruktur”, ”bæredygtige byer og lokalsamfund” og ”fred, retfærdighed og stærke institutioner”.

Natalie Rybicki, Data Analyst and Coordinator of Used Car Consumer and Business Studies, Tyskland

Natalies mål med projektet ”Tilbage til skolen i 1 time om ugen!” er at give børn med udenlandsk herkomst, som har behovet, muligheden for at få gratis personlig undervisning og forbedre deres præstationer i klasseundervisningen. Hun har også en målsætning om at tilbringe tid sammen med disse børn, vise personlig interesse for dem og give dem tryghed.