Technical information

Hvor skal de forskellige oplysninger bruges?
1) Til den indledende opsætning af din myAudi-brugerkonto på my.audi.com skal du bruge følgende oplysninger:
– E-mail-adresse/myAudi-brugernavn
– myAudi-password
– Firecifret pinkode (vælges af kunden)
– Bilens stelnummer
– mTAN-kode*

* Før du kan drage fuld nytte af connect-tjenesterne, er det nødvendigt, at du verificerer din myAudi-brugerkonto én gang. Hvis du vælger din mobiltelefon som verificeringskanal, bliver den sekscifrede mTAN-kode sendt til dit telefonnummer. Når du indtaster mTAN-koden i din myAudi-brugerkonto, gennemføres verificeringsprocessen. Herefter er connect-tjenesterne fuldt ud anvendelige.

2) For at forbinde din myAudi-brugerkonto og bilen skal du bruge følgende oplysninger:
– E-mail-adresse/myAudi-brugernavn
– myAudi-password

3) For at registrere dig som primær bruger af din bil skal du bruge følgende oplysninger:
– E-mail-adresse/myAudi-brugernavn
– Bilens ticifrede kode på nøglen

4) For at bruge myAudi-appen skal du bruge følgende oplysninger, før hver brug af appen:*
– E-mail-adresse/myAudi-brugernavn
– myAudi-password
– Firecifret pinkode (til brug af visse tjenester, fx låsning og oplåsning af bilen via appen)

* Oplysningerne skal indtastes, hver gang du bruger myAudi-appen. For at undgå dette, kan du vælge ”automatisk login”.
Hvor skal de forskellige koder bruges?
1) Firecifret pinkode (S-PIN)
For at benytte de fjernbetjente Audi connect-tjenester (fx låsning og oplåsning af bilen, fjernbetjent klimatisering) skal du bruge den personlige firecifrede pinkode, som du selv har valgt i verificeringsprocessen. Den skal indtastes hver gang, før du bruger de fjernbetjente tjenester. Det skal ske af sikkerhedshensyn.

2) mTAN-kode
Før du kan drage fuld nytte af connect-tjenesterne, er det nødvendigt, at du verificerer din myAudi-brugerkonto én gang. Hvis du vælger din mobiltelefon som verificeringskanal, bliver den firecifrede mTAN-kode sendt til dit telefonnummer. Når du indtaster mTAN-koden i din myAudi-brugerkonto, gennemføres verificeringsprocessen. Herefter er connect-tjenesterne fuldt ud anvendelige.

3) Bilens kode (F-PIN)
Bilens kode skal bruges til opsætningen af den primære bruger i bilens MMI-system.
Bilens ticifrede kode er placeret på bilnøglen under en uigennemsigtig sikkerhedsfolie. Gnid på den for at få vist hele koden.

4) myAudi-pinkode (med MIB2)
Den ottecifrede pinkode kan bruges til at logge på myAudi-portalen som et alternativ til at bruge din e-mail-adresse og dit password. Registreringen er vigtig for at bilen kan forbindes med din myAudi-brugerkonto.
Hvorfor bliver jeg bedt om en (firecifret) pinkode, når jeg fx vil åbne/lukke min bil via myAudi-appen?
Låsning og oplåsning af dørene kræver yderligere godkendelse mellem Audi serveren og bilen. Det betyder, at bilen ikke ville reagere på en kommando fra tredjeparts uautoriserede server. I forbindelse med alle fjernbetjente handlinger, der udføres på bilen, er der desuden brug for at indtaste en pinkode via din smartphone. Kunden vælger selv pinkoden i myAudi-portalen. Kunden kan også videregive rettighederne til maksimalt fem personer. Op til fem forskellige biler kan administreres via en enkelt konto.

Den personlige firecifrede pinkode, som kunden vælger i verificeringsprocessen, skal altid bruges for at benytte de fjernbetjente tjenester i myAudi-appen (fx låsning/oplåsning af bilen, fjernbetjent klimatisering).
Er mine oplysninger sikre i kommunikationen mellem min smartphone, bilen og myAudi-portalen?
Er mine oplysninger sikre i kommunikationen mellem min smartphone, bilen og myAudi-portalen?
Beskyttelse af bilen og den bagvedliggende infrastruktur samt sikker dataoverførsel er helt afgørende for Audi. Audi benytter krypteringsmetoder til at forbinde både bilen og smartphonen til backend hos Audi, som det også sker med netbanker. Oplysningerne lagres også i krypteret form på Audi serverne. Tilfælde af administrativ adgang dokumenteres grundigt. Der anvendes adgangskoderegler i forbindelse med kunders brugerkonti på myAudi-platformen på samme vis som de aktuelle sikkerhedsstandarder. Forbindelsen til myAudi-platformen er altid krypteret.

Med hensyn til de fjernbetjente funktioner via Audi connect-tjenesterne er datasikkerheden yderst vigtig for Audi. Kommunikationen sker aldrig direkte mellem din smartphone og bilen, men altid via en sikker Audi server. I forbindelse med bilstatusrapporten sender bilen den seneste version af oplysningerne til Audi serveren. Derfra kan kunden når som helst hente oplysningerne og se dem på sin smartphone ved hjælp af krypteret overførsel. I forbindelse med de fjernbetjente handlinger, der udføres på bilen, er der desuden brug for at indtaste en pinkode via din smartphone.
Hvor indtaster jeg den ottecifrede myAudi-pinkode i bilens MMI-system?
Som alternativ til at indtaste din e-mail-adresse og dit password kan du logge på myAudi i bilens MMI-system med myAudi-pinkoden.
Din myAudi-pinkode vises i myAudi på kontoen tilhørende den pågældende bil.Indtast den i MMI-systemet som følgende placering:
Audi connect >> Options menu >> Log in >> Use myAudi PIN alternative input
Hvordan kan jeg se, om Audi connect er fuldt opkoblet?
Hvordan kan jeg se, om Audi connect er fuldt opkoblet?
Alt efter modellen kan der være forskellige tjenester inkluderet i Audi connect. I licensoversigten kan du se, hvilke tjenester din bil bør have adgang til, og hvor længe de er gyldige. Du kan kalde oversigten frem i indstillingerne i dit MMI-system.

Du vil til enhver tid kunne se, om din bil er online, ved at se på netværksikonet i MMI-systemet. Hvis din bil er online, og du har en aktiv Audi connect-licens, kan du – alt efter modellen – se en aktiv Audi connect-menu i menuoversigten (MIB 2) eller onlineinformation integreret direkte i kortet (MIB 2+). Du kan også tjekke det ved at vælge tjeneste Vejr og kontrollere, at der vises information der.

Hvis du har registreret dig som den primære bruger i din myAudi-app, kan du også benytte bilstyringstjenesterne. Sådan kan du låse din bil eller låse den op ved hjælp af appen eller se bilens status (alt efter model).
Ved at forbinde din myAudi-app til bilen via netværksadministrationen kan du tilgå information fra din smartphone. Du kan fx få vist tekstmeddelelser eller se din kalender.
Er der flatrate i forbindelse med det integrerede SIM-kort (Audi connect SIM)?
I princippet kan man bruge alle fungerende SIM-kort med datatrafik. For at kunne benytte LTE kan det også være nødvendigt at have et passende LTE-abonnement. For flere oplysninger bedes du kontakte din udbyder.
Nogle SIM-kort (navnlig fra udbydere med forudbetaling), hvor det kræves, at du logger på udbyderens webportal, fungerer muligvis ikke. Micro- og nano-SIM-kort kan ikke benyttes i forbindelse med Audi connect. Der kan desuden være restriktioner forbundet med SIM-kort med begrænset datamængde.
Er der flatrate i forbindelse med det integrerede SIM-kort (Audi connect SIM)?
Med det integrerede Audi connect-SIM-kort kan du via vores samarbejdspartner Cubic Telecom bestille datapakker til brug af Wi-Fi-hotspot, app-baserede tjenester og musikstreamingtjenester, fx internetradio. I hele licensens løbetid er ubegrænset dataforbrug til alle andre Audi connect-infotainmenttjenester inkluderet uden yderligere omkostninger.
Hvordan faktureres dataforbruget? Hvad er kravene i mit land (SIM-kort, dataabonnement)?
Følgende gælder for Østrig, Danmark, Belgien, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Spanien, Schweiz, Sverige og Storbritannien: Tjenesterne leveres via et SIM-kort, som er permanent installeret i bilen. Omkostningerne til dataforbindelserne er inkluderet i tjenesternes pris. Undtaget herfra er dataforbindelsen til Wi-Fi-hotspottet og brug af internetradio, hybridradio og streaming fra onlinemedier samt andre tjenester via en Audi smartphone-app.

Dataforbindelsen til Wi-Fi-hotspottet og brug af internetradio, hybridradio og streaming fra onlinemedier samt andre tjenester via en Audi smartphone-app oprettes også via det SIM-kort, der er permanent installeret i bilen sammen med en tilkøbt datapakke fra din Audi udbyder.

Hvis der indsættes et eksternt SIM-kort i kortlæseren, oprettes alle dataforbindelser (til Audi connect-tjenester og Wi-Fi) dog via dette SIM-kort. De deraf følgende omkostninger opkræves hos kunden. Audi refunderer ingen omkostninger i den forbindelse.

For så vidt angår de ovenfor nævnte europæiske lande skal du desuden bruge et SIM-kort med datatrafik samt mulighed for LTE. I MMI-navigationssystemets panel med MMI touch response er der placeret en kortlæser til et eksternt SIM-kort. Tjenesterne er kun tilgængelige med et eksisterende eller særskilt mobiltelefonabonnement og kun inden for mobilnetværkets dækning. Afhængigt af dit mobilabonnement, og navnlig ved brug i udlandet, kan der opstå ekstra omkostninger ved modtagelse af data fra internettet. På grund af de store datamængder anbefales det på det kraftigste at tegne et flatrate-abonnement.
Hvordan kan man se, hvilket mobilnetværk der aktuelt benyttes?
Den aktuelle netværksteknologi, der benyttes til dataforbindelsen til Audi connect (LTE, HSPA (4G), UMTS(3G) eller GSM (2G)) kan ses ved hjælp af ikonet ved siden af den indikator, der viser netværksstyrken, nederst til højre på MMI-displayet (netværksikon). Forbindelsesvisningen for bilens dataforbindelse adskiller sig fra forbindelsesvisningen for en tilkoblet smartphone ved, at forbindelsesvisningen for den tilkoblede smartphone har et smartphoneikon.
Hvordan kan man se, om en dataforbindelse er aktiv?
Hvis en dataforbindelse er aktiv, vises der en pil over 2G/3G/4G/LTE-indikatoren i statuslinjen.
Skal jeg selv konfigurere dataadgangsindstillingerne?
På nuværende tidspunkt konfigureres datatjenester automatisk for så vidt angår de fleste europæiske mobilselskaber. Visse tjenester skal muligvis konfigureres manuelt i MMI. For flere oplysninger bedes du kontakte din udbyder.
Hvordan ved jeg, hvor meget data der er brugt?
På nuværende tidspunkt konfigureres datatjenester automatisk for så vidt angår de fleste europæiske mobilselskaber. Visse tjenester skal muligvis konfigureres manuelt i MMI. For flere oplysninger bedes du kontakte din udbyder.
Hvilke smartphones er kompatible med Audi connect?
Kontakt din Audi partner eller se www.audi.com/bluetooth for information om kompatible mobiltelefoner.
Hvordan kan jeg afbryde en aktiv dataforbindelse?
En aktiv dataforbindelse kan afbrydes manuelt ved at indstille oprettelsen af forbindelsen til ”aldrig”. En anden mulighed er at deaktivere datamodulet. Forbindelsen afbrydes også, hvis SIM-kortet fjernes.
Kan dataforbindelsen afbrydes permanent?
I biler med MIB2+ installeret (eller nyere) kan man i MMI-menuen forhindre, at Audi connect bruger mobildata eller sender data. Vælg datastyring i indstillingerne. Her kan du under punktet Privacy fravælge funktionen ”tillad dataoverførsel”.
Mit system fungerer ikke længere. Hvordan kan jeg nulstille Audi connect-forbindelsen?
Fjern forsigtigt SIM-kortet ved at trykke let på kortet, indtil du hører et klik, og kortet kommer ud af kortlæseren. Sæt det derefter forsigtigt ind i kortlæseren igen.
Mit system reagerer ikke længere eller er offline. Hvad er årsagen?
Dette kan ske, hvis du har for dårligt signal, hvis der er problemer med udbyderen, eller hvis der er skader på din hardware (fx SIM-kortet eller bilens antenne).
Hvordan kan dataroaming afbrydes eller helt forhindres?
Roaming afbrydes i MMI-fabriksindstillingerne. Dette kan ændres og kontrolleres på følgende placering:

TEL >> Settings >> Connections >> Data Connection >> Data Roaming

Denne indstilling gemmes altid for det aktuelle SIM-kort eller den aktuelt forbundne mobiltelefon.
Hvor i MMI kan jeg se, hvor meget data der er brugt?
I telefonens indstillinger er der indbygget en forbrugstæller. Den kan kaldes frem på følgende placering:

TEL >> Settings >> Connections >> Online consumption meter

Forbrugstælleren viser den datamængde, der er modtaget og sendt via Audi connect. Statistikkerne kan nulstilles. I så fald vil datamængden blive vist igen med start ved 0 bytes på nulstillingsdatoen sammen med datoen for seneste nulstilling. Hvert SIM-kort har sin egen statistik. Bemærk venligst, at de ikke nødvendigvis svarer til de afregningsperioder, der fremgår af regningen fra dit mobilselskab.

Licencer

Audi connect Navigation & Infotainment – hvilke licenser er gyldige?
MMI3G+
Til onlinetrafiktjenesten i 3 år.

MIB1 High
A3: 3 år for udvalgte tjenester (du kan få yderligere oplysninger hos din Audi partner)

MIB2
A6, A7, TT, R8: 3 år for udvalgte tjenester
A3PA, A4, A5, Q2, Q5, Q7:
IT0 = 3 måneder fra leveringsdatoen
IT1 = 3 år fra leveringsdatoen
IT2 = 3 måneder fra leveringsdatoen
IT3 = 3 år fra leveringsdatoen
Audi connect Nødopkald & Service– hvilke licenser er gyldige?
– Audi skadesbehandling: 10 år (IW3, IW5)
– Online vejhjælp, nødopkald: 10 år (IW3)
– Find min bil, bilstatusrapport, fjernbetjent låsning/oplåsning, notifikation fra tyverialarm: 3 år (IW3, IW5)
Audi connect e-tron-tjenester – hvilke licenser er gyldige?
10 år for alle e-tron-tjenester
Hvilke andre licensoplysninger findes der?
a) Audi connect-SIM-kort (eSIM)
– Audi connect-SIM-kort berøres ikke af licenserne. Det tilhører de såkaldte datamoduler.
– Wi-Fi-datapakker berøres ikke af licenserne. De skal bestilles særskilt.

b) Licensudvidelse:
– Din Audi partner vil informere dig om licensfornyelser
– Du kan se de aktuelle vilkår for sine licenser i bilen
Koster det noget at aktivere Audi connect?
Nogle modeller inkluderer 3 måneders prøveperiode, men i de fleste modeller er Audi connect-licensen gyldig i 3 år. Den nøjagtige gyldighedsperiode for en licens kan ses i licensoversigten i MMI-systemet i din bil.

Audi connect Navigation & Infotainment:
Tilgængeligheden af tjenester, der understøttes af Audi connect Navigation & Infotainment, varierer alt efter, hvilket land du befinder dig i. Audi connect-tjenesterne stilles til rådighed i mindst 1 år fra udleveringen af bilen. 24 måneder efter udlevering af bilen forlænges gyldighedsperioden for Audi connect-tjenesterne gratis én gang for en periode på 12 måneder. Hvis du ikke ønsker gyldighedsperioden forlænget, bedes du meddele dette ved at kontakte os på følgende adresse:

AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
E-mail: kundenbetreuung@audi.de
Tlf.: +49 800 28347378423

Din Audi partner vil informere dig om efterfølgende muligheder for at forny dine Audi connect-tjenester. Afhængigt af bilmodellen giver Audi connect adgang til Google og Twitter. Permanent adgang kan ikke garanteres. Dette er op til Google og Facebook. På www.audi.com/connect eller hos din Audi partner kan du få mere information om Audi connect. Kontakt venligst din udbyder for at få flere oplysninger om takster.

Nødopkald & Service:
Audi connect-bilstyringstjenesterne kan bruges gratis i 3 år efter udlevering af bilen og kan efterfølgende fornys mod et gebyr. Audi connect-lokaliseringssystem kan bruges i 1 år efter udlevering af bilen og aktivering af tjenesten og kan efterfølgende fornys mod et gebyr.

myAudi

Hvad er myAudi?
myAudi er en kundeportal for alle Audi førere. Det er baseret på et sikkert loginområde. Alle servicetilbud og connect-tjenester kan bestilles, administreres og benyttes via et intuitivt brugerinterface. Brugeren kan registrere enhver Audi, som han eller hun ejer.
Hvordan foregår opsætningen af myAudi?
– Registrer dig på my.audi.com via mobiltelefon, tablet eller pc
– Log på med din e-mail-adresse og dit password (dit brugernavn er din e-mail-adresse)
– Tilføj din bil til din konto i navigationsbjælken i højre side via plusknappen ”tilføj bil”. I denne forbindelse skal du bruge bilens stelnummer.
Hvad er myAudi-appen, og hvad kan jeg bruge den til?
myAudi-appen fungerer som et forbindelsesled mellem dig, din Audi, omgivelserne og din hverdag. Med appen kan du når som helst få oplysninger om bilen i realtid og derved holde øje med ting som brændstofniveauet, rækkevidden, serviceeftersyn, meddelelser og meget mere. Planlæg dine ture, når det passer dig, og send destinationer og ruter direkte til din bil. Desuden kan klimaanlægget og funktionen åbning og lukning af bilens døre fjernbetjenes. (Udvalget af tjenester til din Audi kan variere alt efter model og udstyr.) Nogle features afhænger af tredjeparter og er muligvis ikke fuldt tilgængelige hele tiden eller i alle lande.

Du kan give familiemedlemmer, venner eller kolleger adgang til din Audi (gælder kun udvalgte Android-smartphones). Det er altid importøren på det pågældende marked, der udbyder myAudi-appen. Oplysninger om importøren findes i appens juridiske meddelelse.

Overblik over alle features:
Audi e-tron
– Planlæg og administrer nemt og bekvemt din opladningsproces med din myAudi-app
– Kald specifikke oplysninger frem, fx elektrisk rækkevidde, opladningstilstand og resterende ladetid

Navigation
– Send destinationer og ruter fra din mobile enhed til din bil
– Planlæg dine ruter, inklusive ruten til fods hen til bilen
– Tilgå kontakter, adresser og din kalender fra bilen

Serviceeftersyn
– Hold altid godt øje med kommende serviceeftersyn og vedligeholdelse samt al øvrig information
– Tilgå din digitale logbog via appen
– Find din nærmeste Audi servicepartner
– Administrer dine omkostninger og rejser i den digitale omkostnings- og logbog
Hvordan fjerner jeg min bil fra en gammel myAudi-brugerkonto?
Log ud af myAudi-kontoen i bilen:
– Gå til Brugere i MMI
– Log dit brugernavn af

I MMI:
– Gå til Brugere
– Brugeradministration
– Fjern alle brugere

Opsætning af Audi connect-pakker

Hvordan foregår opsætningen af pakken Audi connect Nødopkald & Service (MIB2)?
I myAudi-portalen:
– Vælg Brugerkonto, og accepter den primære brugeraftale
– Indtast dine personlige oplysninger
– Vælg din firecifrede pinkode
– Vælg en verificeringskanal*
– Mobiltelefonnummer
– E-mail
– Audi partner
– Bekræft vilkårene og betingelserne

* Alt efter den valgte verificeringskanal vil du derefter modtage en mTAN-kode eller skulle aflægge din Audi partner et besøg.


I myAudi-appen:
– Gå til menuen:
– Min profil
– Indstillinger
– Brugeradministration
– Vælg:
– Primær brugeraftale
– Verificer nu
– Resten af processen foregår som under ”I my Audi”


I bilen:
– Find bilens ticifrede kode ved at gnide på nøglen
– Indtast dit myAudi-brugernavn og bilens kode i MMI, og klik på følgende i nævnte rækkefølge:
– Audi connect
– Brugeradministration
– Primær bruger
– Definer den primære bruger
Hvordan foregår opsætningen af pakken Audi connect Nødopkald & Service (MIB2+)?
I myAudi-portalen:
– Vælg Brugerkonto, og accepter den primære brugeraftale
– Indtast dine personlige oplysninger
– Vælg din firecifrede pinkode
– Vælg en verificeringskanal*
– Mobilnummer
– E-mail
– Audi partner
– Bekræft vilkårene og betingelserne

* Alt efter den valgte verificeringskanal vil du derefter modtage en mTAN-kode eller skulle aflægge din Audi partner et besøg.


I myAudi-appen:
– Gå til menuen:
– Min profil
– Indstillinger
– Brugeradministration
– Vælg dernæst:
– Primær brugeraftale
– Verificer nu
– Resten af processen foregår som under ”I my Audi”

I bilen:
– Find bilens ticifrede kode ved at gnide på nøglen
– Indtast dit myAudi-brugernavn og bilens kode i MMI, og klik på følgende i nævnte rækkefølge:
– Brugere
– Brugeradministration
– Definer den primære bruger
Hvordan foregår opsætningen af pakken Audi connect Navigation & Infotainment (MIB2)?
a) Opret forbindelse ved hjælp af myAudi-adgangsoplysninger:
For at forbinde din bil med din myAudi-brugerkonto kan du logge på med dine myAudi-brugeroplysninger i MMI. Vælg til dette formål følgende i MMI:
– Audi connect
– Options
– Login
– Indtast herefter dit brugernavn og dit password for at logge på

b) Opret forbindelse ved hjælp af myAudi-pinkode:
– Alternativt kan du logge på fra MMI-systemet ved hjælp af din myAudi-pinkode. Klik til dette formål på følgende i nævnte rækkefølge:
– Audi connect
– Options
– Login
– Indtast ved hjælp af myAudi-pinkode
– Indtast herefter din myAudi-pinkode
Hvordan foregår opsætningen af pakken Audi connect Navigation & Infotainment (MIB2+)?
Hvordan foregår opsætningen af pakken Audi connect Navigation & Infotainment (MIB2+)?
a) Opret forbindelse ved hjælp af myAudi-adgangsoplysninger:
For at forbinde din bil med din myAudi-brugerkonto kan du logge på med dine myAudi-brugeroplysninger i MMI. Vælg til dette formål følgende i MMI:
– Audi connect
– Options
– Login
– Indtast herefter dit brugernavn og dit password for at logge på

b) Automatisk overførsel af brugernavn/e-mail-adresse:*
– Krav: Wi-Fi-hotspot skal være aktiveret i bilen, og du skal være logget på myAudi-appen
– Gå til dette formål til Indstillinger
– Wi-Fi
– Aktiver Wi-Fi-hotspot

* Hvis du endnu ikke har oprettet din Audi under din Audi-konto, bliver det automatisk gjort for dig.

Information om connect-tjenester

1) Destinationsangivelse via myAudi

Hvordan foregår destinationsangivelsen via myAudi?
Destinationsangivelse via myAudi gør det nemt af planlægge navigationsdestinationer og ruter derhjemme fra din computer eller smartphone. Med myAudi bliver det muligt at sende individuelle destinationer til bilen. Disse kan uploades i MMI® Navigation plus fra rejsens begyndelse og skal ikke indtastes manuelt igen.
Hvilke krav stilles der for at kunne benytte tjenesten?
Med hensyn til denne tjeneste skal du bruge MMI 3G+, MIB1 High, MIB2 High / High Scale eller MIB2+ High. For at bruge tjenesten skal du downloade myAudi-appen og have en myAudi-brugerkonto samt parre den med bilen. Kompatibel med Apple iOS 10.0 og Android 6.
Hvordan fungerer tjenesten?
I myAudi:
Kald Audi connect frem, og vælg tjenesten Destinationsangivelse via myAudi. Her kan du oprette nye destinationer ved at søge efter eller indtaste adressen. Destinationer kan også redigeres eller slettes.

Destinationerne kan kaldes frem i bilen på følgende måde:
MIB2:
I MIB2 kan du hente dine destinationer via destinationsangivelse/modtagne destinationer.

MIB2+:
I MIB2+ vises destinationerne i en notifikation og vil desuden kunne ses som en oversigt over dine myAudi-destinationer.

Administrer dine destinationer:
Du kan kalde gemte destinationer frem i myAudi via bilens navigationssystem. Destinationerne gemmes lokalt i bilen. Sletning eller redigering af destinationer sker også lokalt. Tilbagesynkronisering med myAudi er ikke muligt.

Antallet af gemte destinationer i myAudi:
Du kan gemme op til 50 destinationer i myAudi. Idet du når op på 51, overskrives den første destination. Destinationer overskrives kun i myAudi og overføres ikke automatisk til de destinationer, der er gemt lokalt i bilen.
Hvor mange kontakter kan der importeres permanent til bilens adressebog?
Det maksimale antal kontakter, som kan importeres permanent fra din telefon til bilens adressebog i MMI, er 100, inklusive de maksimale 50 onlinedestinationer fra din myAudi-brugerkonto. Hvis der fx allerede bruges 80 af pladserne i hukommelsen i bilens adressebog, er der 20 pladser tilbage til kontakter fra myAudi-brugerkontoen.

2) Audi connect-nøgle

Kan jeg også køre uden bilens nøgle, hvis jeg bruger Audi connect-nøglen?
Ja. Det kan du, fordi din smartphone overtager den almindelige bilnøgles funktioner, når du bruger Audi connect-nøglen: åbning og lukning af bilen og start af motoren.

3) Online-søgning efter navigationsdestinationer

Hvordan fungerer online-søgning efter navigationsdestinationer?
Online-søgning efter navigationsdestinationer gør rejsen til en interaktiv oplevelse. Adgang til det fulde spektrum af den omfattende internetdatabase giver dig mulighed for at søge efter POI'er via fritekstsøgning og viser ekstra information, fx billeder, åbningstider og brugeranmeldelser. Den integrerede stemmegenkendelsesfunktion, som nemt og bekvemt kan betjenes med et tryk på en knap på multifunktionsrattet, giver endnu større komfort og sikkerhed.
Online-søgning efter navigationsdestinationer – så kan du se destinationen allerede under rejsen. Med myAudi-appen kan du også benytte POI-søgningen på din smartphone.

Sådan fungerer det:
Online-søgning efter navigationsdestinationer kan kaldes frem på to måder:

1) Via MMI-betjeningspanelet:
Navigation >> "Route guidance" >> "Online destinations" >> Google Search
– I nærheden af min aktuelle placering
– I nærheden af min destination
– På en ny placering
Derefter kan du søge efter din ønskede destination med en fritekstsøgning (med dreje-/trykknappen eller MMI touch), svarende til at søge i Google Maps på din computer derhjemme (fx hotel, restaurant, museum, etc.)

2) Via stemmebetjening:
Variant a):
– Aktiver stemmebetjeningen via multifunktionsrattet
– Brug stemmekommandoen ”Online-destinationer” eller ”Søg online efter ...”
– I nærheden af min aktuelle placering
– I nærheden af min destination
– På en ny placering
– Vælg en af valgmulighederne
– Sig din ønskede POI højt (fx hotel, restaurant, museum, etc.)

Variant b):
– Aktiver stemmebetjeningen via multifunktionsrattet
– Brug stemmekommandoen ”Online-destination xxx” (xxx = ønsket destination)
– Systemet vil søge efter den pågældende POI i nærheden af din placering

4) Navigation med Google Earth™

Hvorfor er valgmuligheden ”Google Earth” grå, når jeg vælger kortvisningen?
Google Earth™ er først tilgængelig, når hele systemet er startet op. Google Earth™ kan vælges på forhånd, men satellitvisningen er endnu ikke synlig (dette ses ved, at "Google" er gråt i statusbjælken). Når systemet er fuldt initialiseret, skifter skærmen automatisk til Google Earth™. Google Earth™-kortets initialiseringsforløb kan følges ved at se Google-ikonet blive ”fyldt op” i statuslinjen. Man kan se, at Google Earth™ er helt klar, ved at ikonet bliver hvidt.

5) Online-trafikinformationer

Hvordan kan jeg aktivere og bruge onlinetrafikinformationstjenesten?
Aktivering:
Onlinetrafikinformation er deaktiveret i fabriksindstillingerne og skal aktiveres én gang i MMI.

Aktivering i Audi A3:
Navigation >> Settings >> Online traffic information >> on
Navigation >> Settings >> Online traffic information licence >> Enable online traffic

Aktivering i andre biler med Audi connect:
Info >> Settings >> Online traffic information >> on
Info >> Settings >> Online traffic information licence >> Enable online traffic information

Brug:
Ikonet i nederste venstre hjørne af skærmen viser, hvilken trafikinformation der modtages aktuelt:
TMC / TMCpro / ONLINE. ONLINE-ikonet betyder, at der modtages og anvendes onlinetrafikinformationer.
Bemærk: Ikonet er kun synligt, hvis funktionen til dynamisk undgåelse af kø er aktiveret:

Navigation >> Settings >> Map display >> Traffic

Den aktuelle trafikmængde visualiseres på dette kort med farvemarkeringer på vejstrækningerne:

Navigation >> Settings >> Route criteria: Dyn. traffic jam circumvention on

Onlinetrafikinformationer kan fremhæves med farver i navigationskortet (for øget tydelighed indeholder denne visning færre farver end standardkortet):

Grøn: frit flydende trafik
Orange: langsomtkørende trafik
Rød: kø og lukkede veje

Trafikproblemer som vejarbejdszoner, køer, lukkede veje, etc., vises i alle kortvisninger med skravering, mens information om trafikmængden kun vises i kortvisningerne ”Traffic” og ”Google Earth™”.
Hvad betyder det, når der vises en skraveret vejstrækning?
I tilfælde af en aktuel trafikinformation eller forhindring (fx hvis der er vejarbejde) vises den farvede vejmarkering som skraveret på denne del af vejen (fx grøn/sort). Denne markering viser længden af den strækning, der er omfattet af trafikproblemerne.

6) Twitter

Hvorfor kan Twitter ikke vælges i Audi connect / hvorfor fremstår tjenesten grå?
For at kunne bruge visse Audi connect-tjenester – herunder Twitter – skal du på med din myAudi-konto i bilen. Hvis du ikke er logget ind, kan tjenesten ikke benyttes.
Hvordan kan Twitter bruges i forbindelse med Audi connect?
En Twitter-konto er påkrævet for at benytte Twitter i forbindelse med Audi connect. En sådan konto skal oprettes på internetplatformen Twitter i overensstemmelse med de vilkår, som gælder der. Derefter konfigureres tjenesten via din myAudi-brugerkonto ved hjælp af den pågældende Twitter-konto. I forbindelse med det sidste trin i konfigurationen skal du forbinde bilen og myAudi-kontoen via Audi connect-menupunktet "Login" i bilens MMI.
Hvilke Twitter-funktioner kan benyttes?
Følgende Twitter-funktioner er tilgængelige på samme vis som på internetplatformen: tweets, forside, følger og følgere. Tjenesten kan bruges komfortabelt med højtlæsningsfunktion.

6) Online news

Hvad er onlinenyheder?
Onlinenyheder giver dig mulighed for direkte i bilen at se tekst og billeder vedr. aktuelle begivenheder rundt om i verden. De kommer fra nationale og internationale nyhedsbureauer. Det specielle ved onlinenyheder er, at du frit kan vælge mellem forskellige nyhedskilder (RSS-feeds) og frit kan konfigurere dem. Hvis du ikke tilpasser nyhedskilderne via din myAudi-brugerkonto, modtager du nyheder fra basistjenesten. Tjenesten kan bruges komfortabelt med højtlæsningsfunktion.
Hvordan konfigurerer jeg mine individuelle nyhedskilder?
Du kan vælge nyhedskilder (RSS-feeds) og derefter konfigurere tjenesten via din myAudi-brugerkonto. I forbindelse med det sidste trin i konfigurationen skal du forbinde bilen og myAudi-kontoen via Audi connect-menupunktet "Login" i bilens MMI.

7) Information om tankstationer

Hvilke oplysninger får jeg med information om tankstationer?
Find billige tankstationer i dit område eller ved din destination. Du kan gøre stoppet mere effektivt ved at sortere visningen efter pris eller afstand. Tjenesten fortæller dig, hvor du kan fylde bilen op med den rigtige type brændstof, og viser dig en oversigt over tilgængelige tankstationer sorteret efter pris. Der er mulighed for at navigere direkte dertil. Tjenesten kan bruges komfortabelt med højtlæsningsfunktion.

8) Audi music stream

Hvor kan jeg få Audi music stream, og på hvilke smartphones fungerer det?
Audi music stream-appen (eller Audi MMI connect-appen) kan downloades til iOS- og Android-enheder fra de respektive app-butikker.
Hvordan virker Audi music stream?
Audi music stream-appen bruger en Wi-Fi-forbindelse til MMI for at streame internetradio eller lokalt gemt musik fra smartphonen og betjene den via MMI. I den forbindelse benyttes bilens internetforbindelse.
Hvordan betjener man Audi music stream?
I medieområdet skal du vælge kilden Wi-Fi-medieafspiller. I din smartphones indstillinger skal du vælge og oprette forbindelse til MMI-systemets Wi-Fi-hotspot. Når Audi music stream-appen er startet, kan du vælge mellem internetradio og mediebibliotek i MMI.

8) Mediestreaming online

Hvordan aktiverer jeg tjenesten mediestreaming online?
Det er ikke nødvendigt at aktivere tjenesten mediestreaming online.
Understøtter Audi connect ikke Amazon music i A6?
Nej, dette understøttes ikke i Audi A6.

Information om Wi-Fi-hotspot og dataopkobling via Cubic

Information om Wi-Fi-hotspot og dataopkobling via Cubic
Cubic Telecom Data Plans Service er en verdensomspændende kommunikationstjeneste fra Cubic Telecom. Cubic Telecom tilbyder datapakker med forskellige datamængder og gyldighedsperioder til brug af denne førsteklasses datatjeneste. Vores datapakker giver dig mulighed for at have stort set uafbrudt bredbåndsinternetforbindelse direkte i din Audi. Høje omkostninger og irriterende push-meddelelser, når du rejser rundt i Europa, hører fortiden til: Når du krydser landegrænser, får du med vores datapakker direkte adgang til udbyderne i hvert land, så du kan fokusere på din rejse. SIM-kortet (eSIM), som allerede er installeret i bilen fra fabrikken, giver dig mulighed for at bruge vores datatjeneste uden komplikationer.
Med datapakkerne fra Cubic Telecom kan op til otte mobile apparater bruge Wi-Fi-hotspottet i din Audi til at få hurtigt internet, også på farten. Du kan bestille dine datapakker på forhånd, når det passer dig, enten direkte i bilen eller online via din brugerkonto.

Med forudbetalte løsninger opnår du følgende fordele:
Omkostning: yderst konkurrencedygtige takster vedr. dit Wi-Fi-hotspot gennem brug af eSIM. Der er næsten ingen forskel på prisen sammenlignet med lokale udbyderes datatakster.

Komfort: Datapakkerne fra Cubic Telecom fungerer på tværs af landegrænser i 33 europæiske lande.
Pålidelighed: Det fabriksmonterede SIM-kort opfylder bilbranchens høje standarder og er grundigt gennemtestet på mere end 300.000 km i hele Europa. Fra
I hvilke lande kan jeg bruge datapakkerne fra Cubic Telecom?
Med vores datapakker kan du nemt og bekvemt bruge dit Wi-Fi-hotspot direkte i din Audi i følgende lande:

o Belgien
o Bulgarien
o Danmark
o Tyskland
o Estland
o Finland
o Frankrig
o Grækenland
o Storbritannien
o Irland
o Italien
o Kroatien
o Letland
o Liechtenstein
o Litauen
o Luxembourg
o Malta
o Makedonien
o Monaco
o Holland
o Norge
o Østrig
o Polen
o Portugal
o Rumænien
o Sverige
o Schweiz
o Slovakiet
o Spanien
o Tjekkiet
o Ungarn
o Cypern
Hvordan booker jeg datapakkerne?
Der er to måder, hvorpå man kan booke vores datapakker:

1. Via onlineportalen fra Cubic Telecom

a) Log ind på din brugerkonto på audi.cubictelecom.com. Hvis du ikke allerede har en konto, kan du registrere dig gratis på: https://audi.cubictelecom.com/en/register.

b) På overblikssiden, vælg da “Data packages”-muligheden for at få et overblik over de tilgængelige datapakker.

c) Efter du har valgt en pakke, vil du blive ført videre til betalingsprocessen. Dobbelttjek at den valgte pakke er korrekt. Nu kan du enten vælge at betale med betalingskort der allerede er gemt eller tilføje et nyt for at gennemføre betalingen.

2. Top op, direkte i din Audi

a) For at vælge denne metode, skal du bruge en konto hos Cubic Telecom. Hvis du ikke allerede har en konto, kan du registrere dig gratis på: https://audi.cubictelecom.com/en/register.

b) Du kan vælge funktionen “Top up in car" når du booker dine datapakker via vores onlineportal. Dette skal du kun gøre en gang. For at gøre det skal du vælge "Enable top up in car" i bookingprocessen.

c) Herefter skal du vælge "Data packages"-muligheden in din Audis MMI og derefter vælge "Book data package".

d) Vælg en af de mulige datapakker og klik ”køb”.

OBS: Ved at indtaste et telefonnr. Og slå notifikationer til på din brugerkonto, vil hovedbrugeren modtage SMS-notifikationer når saldoen er lav og modtage købsbekræftelser direkte på hans/hendes smartphone. På denne måde kan du holde styr på mængden af data din bil burger. Gebyret for denne tjeneste, trækkes fra det kreditkort du har markeret som foretrukken I portalen.
Hvilke datapakker findes der og hvor meget koster de?
Vi tilbyder tre forskellige datapakker med forskellige volume og holdbarhed. Det er muligt at booke flere datapakker som vil bruges fortløbende.
Vælg dit land for at se priserne. Alle pakkerne kan bruges på op til 8 enheder i 33 europæiske lande. Alle priser er inkl. moms.
Hvordan opretter jeg en brugerkonto hos Cubic?
Det tager kun få minutter at oprette en konto hos Cubic. Du skal blot udfylde alle detaljerne i tilmeldingsformularen, tilføje din bil og bekræfte faktureringsadressen.
OBS: Nogle lande kan opkræve yderligere identifikation.
Hvilke Audi-biler er udstyret med Cubic Telecom dataservice?
Cubic Telecom dataservice er på nuværende tidspunkt tilgængeligt i de følgende modeller: Q2 (fra modelår 2016), A3 (fra modelår 2016), A4 (fra modelår 2016), A5 (fra modelår 2016), Q5 (fra modelår 2016), Q7 (fra modelår 2016), A6 fra modelår 2018), A7 (fra modelår 2018), A8 (fra modelår 2018), Q8 (fra modelår 2018).
Hvad er "Top-op i bilen"?
“Top-op i bilen”-funktionen muliggør at du kan booke datapakker direkte via din Audis MMI-system. Det skal blot aktiveres en enkelt gang i dine brugeroplysninger på din konto som del af datapakkekøbet. Dine kreditkortoplysninger gemmes sikkert og du kan oprette top-op grænser og SMS notifikationer efter dit behov. Herefter kan alle andre datapakker kan nemt bookes i fremtiden direkte via din bil uden en lang behandlingsproces.

OBS: Ved at indtaste et telefonnr. Og slå notifikationer til på din brugerkonto, vil hovedbrugeren modtage SMS-notifikationer når saldoen er lav og modtage købsbekræftelser direkte på hans/hendes smartphone. På denne måde kan du holde styr på mængden af data din bil burger. Gebyret for denne tjeneste, trækkes fra det kreditkort du har markeret som foretrukken i portalen.
Hvordan håndterer jeg mine gemte kreditkortoplysninger?
Kreditkortinformationen kan sikkert indtastes og gemmes på din Cubic Telecom-konto som del af hver købsproces. Det er også muligt at gemme flere kreditkort, at vælge foretrukkent kort og fjerne kortoplysninger.

Hver gang du køber data, vil du blive bedt om at bekræfte, hvilket kreditkort pengene skal trækkes fra.
Hvilken valuta bruges til fakturering?
Cubic Telecom datapakkerne betales i valutaen for det land du valgte, da du registrerede dig første gang. Hvis du er hovedbruger af en bil, vil bilens top-op valuta, være den valuta der gælder i det land som SIM-kotrbrugeren er registreret i.
Hvordan håndterer jeg min kontoinformation og mit dataforbrug?
Vælg "Datapakker" under "Audi connect" i din bils MMI. Herfra kan du se de nuværende datapakker, booke flere datapakker (Top-op i bilen) og kontakte vores support. Du kan også logge in på din brugerkonto online med dine login-oplysninger. Her kan du booke datapakker, tjekke dit forbrug i realtid, opdatere personlig information og indstille top-op grænser og SMS notifikationer.
Kan jeg ændre hjemlandet senere?
I særlige tilfælde, fx hvis du flytter til et andet land, kan du ændre hvilket land du ønsker at købe dine datapakker i. For at gøre dette, skal du kontakte vores kundeservice: https://audi.cubictelecom.com/en/contactUs
kan jeg slette min Cubic Telecom konto?
Du kan til enhver tid slette din konto ved at logge ind og vælge "Slet konto" under kontoinformation.

Information til godkendelse af Audi forhandler (med myAudiGo)

Hvilke fordele får jeg, ved godkendelse hos en forhandler?
Med myAudiGo kan forhandleren oprette en myAudi-konto uden at kunden behøver at være tilstede og kan så forbinde den købte bil direkte til kontoen. Specielt for biler der har muligheden for connect (IW3) giver dette muligheden for, at de indledende forberedelser der skal muliggøre connect-tjenesterne i bilen, håndteres af forhandleren. Godkendelsesprocessen tages på den måde ud af kundens hænder og tilsikrer, at kunden opnår optimal brug af connect-tjenesterne i bilen. Kunden har stadig mulighed for at oprette en myAudi-konto. Når det kommer til ”myAudiGo” har kunden frit spil. Dog er det vigtigt, at kunden underskriver en samtykkeerklæring hos forhandleren. Først når denne er underskrevet kan forhandleren oprette kundens konto via ”myAudiGo”. Du kan finde en kladde til download i myAudiGo.
Hvad er forskellen på "Online verificeret" og "Forhandler verificeret"?
I onlineverifikation godkender kunden selv rigtigheden af sine oplysninger. Dette muliggør brugen af alle nødkalds- og servicemuligheder (IW3). Med forhandlerverifikation er det din Audi-forhandler som godkender kundens oplysninger på baggrund af identifikationspapirer. Denne type verifikation er påkrævet for at kunne bruges services som fx Audi connect nøgle.
Hvilke dokumenter er påkrævet for at kunden kan oprette en myAudi-konto via sin forhandler?
Kunden skal præsentere et officielt billede-ID fx et pas eller kørekort, hvor alt data er inkluderet. Derudover, skal kunden underskrive en samtykkeerklæring der tilsiger, at han/hun godkender at blive registreret via myAudi. En kladde til samtykkeerklæringen kan findes i myAudiGo.
Hvad betyder verifikation?
Verifikationen bekræfter at kunden som bliver registreret i myAudi er en rigtig person og at den indtastede data er korrekt. Verifikation er et krav for at blive hovedbruger af bilen.
Hvad er en hovedbruger?
Hovedbrugeren er verificeret af forhandleren som hovedbruger af bilen. Hovedbrugeren af bilen kan kontrollere de sikkerhedsmæssige funktioner samt oprette andre brugere af bilen.
Hvad er en bruger?
Hovedbrugeren af bilen kan udpege andre brugere til at kunne benytte nødkaldsfunktionerne og servicepakken.
Hvorfor har kunden ikke modtaget en aktiveringsmail?
Tjek om der er opstået en fejl, da e-mail-adressen blev indtastet. Hvis dette er tilfældet, skal kunden genregistreres. Det kan også skyldes, at aktiveringsmailen er blevet opfanget af et spamfilter. Kunden kan i dette tilfælde tjekke sin spam-mappe.
Hvorfor kan kunden ikke bruge Audi connect tjenesterne?
Afhængig af servicen, skal der tages forskellige foranstaltninger. Der skelnes mellem infotainment tjenester og tjenester der falder under kategorien nødkald og service.

Infotainment:
- Kunden har en myAudi-konto.
- Infotainment-tjenesten er parret ved at indtaste myAudi-pinkoden i bilen.

Sikkerhed & service:
- Kunden af en verficeret myAudi-konto.
- Infotainment-tjenesten er parret ved at indtaste myAudi-pinkoden i bilen.
- Kunden er hovedbruger af bilen.
Hvordan bliver kunden hovedbruger af en bil?
Kunden skal have en verficeret myAudi-konto. Denne kan oprettes via myAudiGo. Hovedbrugeren skal oprettes i bilen via dens MMI.
Hvordan indstiller kunden en Audi-partner som foretrukken?
Under "Mine Audi-partnere" i myAudi, findes der tre typer af foretrukne partnere.

- Foretrukken partner: der kan kun vælges en foretrukken partner. Denne partner gælder for hele kundens konto og kan defineres af brugeren til enhver tid.
- Foretrukken salgspartner: denne partner er defineret for hver bil, og kræver at mindst en bil er koblet til kontoen.
- Foretrukken servicepartner: denne partner er defineret for hver bil og kræver at mindst en bil er koblet til kontoen.