Betingelser

Ophavsret

Skandinavisk Motor Co. A/S har ophavsretten til alt materiale på audi.dk. Materiale fra hjemmesiden må ikke kopieres, reproduceres, genudsendes eller transmitteres, ligesom billeder og logoer ikke må bruges på andre sites eller andre steder, uden skriftligt tilsagn fra Skandinavisk Motor Co. A/S

Generelle vilkår

Vi tager generelt forbehold for fejl og mangler. Vi tilstræber, at indholdet er ajour, men vi kan ikke garantere, at indholdet til enhver tid er komplet eller korrekt. Audi.dk kan ikke betragtes som en komplet guide til vores produkter og ydelser. AUDI modeller indbyder til sportslig kørsel, men AUDI opfordrer til hensynsfuld kørsel og til at de til enhver tid gældende hastighedsbegrænsninger overholdes.

Ansvarsfraskrivelse

Skandinavisk Motor Co. A/S forbeholder sig retten til når som helst at foretage ændringer i specifikationer og udstyr.

Vi giver ikke garanti eller hæfter for nøjagtigheden for informationer på audi.dk.

Vi tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at audi.dk ikke indeholder virus, trojanske heste eller lignende. Skandinavisk Motor Co. A/S garanterer dog ikke, at dette er tilfældet, og fraskriver sig ethvert ansvar for tab som følge af skadelige programmer, der er modtaget fra hjemmesiden eller via filer, som kan downloades fra audi.dk.

Skandinavisk Motor Co. A/S hæfter ikke for krav, der relaterer sig til funktionaliteten eller tilgangen til audi.dk.

Al information, som er relateret til AUDI, og som kan findes eller distribueres på/af websites, e-mails, fora el.lign. kan alene anses for værende sandfærdig og bindende, såfremt informationen er eller har været på AUDI`S internationale web-site, på audi.dk eller er publiceret med tilladelse fra AUDI AG

Personlige data

Alle personlige data, som indsamles under besøg på vores hjemmeside, behandles i overensstemmelse med de til enhver tid gældende lovkrav. audi.dk kan indeholde links til andre sider, hvis indhold ikke er under vores kontrol, og Skandinavisk Motor Co. A/S kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for indholdet på disse sites.

Lovmæssig bekræftelse

Brugen af audi.dk er underlagt dansk ret, og tvister eller stridigheder skal behandles af de danske domstole.

Gratis ophugning af udtjente biler

Ifølge bilskrotbekendtgørelsen skal borgere, virksomheder, foreninger samt offentlige og private institutioner aflevere udtjente køretøjer til producenter (såsom bilimportører), registrerede affaldsbehandlere (autoophuggere), forhandlere eller autoværksteder, der har en aftale med en autoophugger, eller til udenlandske virksomheder, der opfylder tilsvarende lovgivning. Denne side beskriver De Danske Bilimportørernes tilbud om gratis at tage biler tilbage.