Returnering og genanvendelse | Audi Danmark
 • Lovmæssige krav til returnering

  Den sidste ejer kan returnere sin gamle Audi til genanvendelse gratis via vores returneringssteder, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  1. Bilen har senest været indregistreret i EU i minimum 1 måned, før den blev taget ud af drift permanent.

  2. Bilen er komplet (udleveringstilstand), og ingen vigtige dele mangler, som fx drivlinje, karrosseri, chassis, katalysator eller elektroniske styreenheder til bilens funktioner.

  3. Bilen er tømt for ting, som ikke hører til bilen, fx affald.

  4. Producenten af bilen er AUDI AG.

  5. Bilens registreringspapirer eller et sammenligneligt EU-indregistreringsdokument returneres sammen med bilen.

 • Vores biler og nogle originale dele indeholder batterier, fx højvoltsdrivbatteriet, starterbatteriet eller almindelige batterier til forskellige apparater. Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt. Batterier er mærket med den overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

  Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer, og det er derfor vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet. Det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de indsamlingsordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

  Udtjente bilbatterier kan bl.a. afleveres til værksteder, der tilbagetager bilbatterier, kommuner, der har etableret indsamling på fx genbrugspladser, eller til modtagepladser etableret af batteriproducenterne rundt om i landet.

  Udtjente industribatterier, herunder batteriet i en elbil, kan afleveres til den producent eller importør, der oprindeligt har markedsført batteriet, eller til den producent eller importører, hvor der købes et nyt industribatteri.