Returnering og genanvendelse | Audi Danmark
Returnering og genanvendelse

Returnering og genanvendelse

Returnering af elektronik
Returneringssteder

Vejen gennem returneringsstederne

Hvis man ønsker at tage en udtjent bil ud af drift permanent med henblik på at genanvende den, skal man aflevere den hos en certificeret ophuggervirksomhed eller et certificeret og autoriseret indsamlingssted eller et returneringssted angivet af producenten. Der vil den seneste ejer få udleveret en skrotningsattest, som skal medbringes til motorkontoret, når bilen skal afmeldes.

Netværk

Returnering på den nemme måde

Vi vil meget gerne hjælpe dig med at returnere din gamle Audi. Vi har et omfattende netværk til returnering af udtjente biler i Danmark. Hvis de nedenstående betingelser er opfyldt, er returneringen af en Audi gratis for den sidste ejer.

service hotline

Service hotline

Hvis du ønsker flere oplysninger om, hvordan du kan returnere din udtjente bil, så bedes du kontakte din Audi forhandler eller ringe til os på 70 70 10 25.

 • Lovmæssige krav til returnering

  Den sidste ejer kan returnere sin gamle Audi til genanvendelse gratis via vores returneringssteder, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  1. Bilen har senest været indregistreret i EU i minimum 1 måned, før den blev taget ud af drift permanent.

  2. Bilen er komplet (udleveringstilstand), og ingen vigtige dele mangler, som fx drivlinje, karrosseri, chassis, katalysator eller elektroniske styreenheder til bilens funktioner.

  3. Bilen er tømt for ting, som ikke hører til bilen, fx affald.

  4. Producenten af bilen er AUDI AG.

  5. Bilens registreringspapirer eller et sammenligneligt EU-indregistreringsdokument returneres sammen med bilen.

Returnering af batterier
Returnering af elektronik

Udtjent elektrisk og elektronisk udstyr skal bortskaffes korrekt og genanvendes, når det ikke længere kan bruges. Det er ikke kun producenterne og distributørerne, men også dig som slutkunde, der er forpligtet ved lov til at sikre bortskaffelse. En korrekt returnering hjælper med til at beskytte miljøet og bevare ressourcerne. Du kan genkende elektrisk og elektronisk udstyr ved hjælp af mærkningen med et overstreget affaldsbeholdersymbol. Elektrisk og elektronisk udstyr med denne mærkning skal indsamles og bortskaffes separat fra almindeligt husholdningsaffald i henhold til de lovmæssige krav. Indeholdte batterier eller akkumulatorer, som ikke er installeret permanent, skal tages ud på forhånd, uden at de bliver ødelagt, og bortskaffes separat som batterier.

Returnering af elektronik

Du kan returnere udtjent elektrisk og elektronisk udstyr gratis hos lokale affaldshåndteringsvirksomheder og offentlige indsamlingssteder. Vær også opmærksom på instruktionerne og informationerne hos den pågældende distributør og affaldshåndteringsvirksomhed. Adresserne på officielle indsamlingssteder til gratis returnering af udrangeret elektrisk og elektronisk udstyr kan fås hos de lokale myndigheder. Det er dit eget ansvar at sørge for sletning af personlige data, som er gemt på apparaterne.

 • Vores biler og nogle originale dele indeholder batterier, fx højvoltsdrivbatteriet, starterbatteriet eller almindelige batterier til forskellige apparater. Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt. Batterier er mærket med den overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

  Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer, og det er derfor vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet. Det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de indsamlingsordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

  Udtjente bilbatterier kan bl.a. afleveres til værksteder, der tilbagetager bilbatterier, kommuner, der har etableret indsamling på fx genbrugspladser, eller til modtagepladser etableret af batteriproducenterne rundt om i landet.

  Udtjente industribatterier, herunder batteriet i en elbil, kan afleveres til den producent eller importør, der oprindeligt har markedsført batteriet, eller til den producent eller importører, hvor der købes et nyt industribatteri.