Ofte stillede spørgsmål om elektrisk mobilitet – Læs dem her
Audi e-tron GT opladning

Bliv klogere på elektrisk mobilitet og opladning

Skiftet til en elbil kan måske virke som en stor omvæltning for nogen med nye begreber som varmepumpe, AC- og DC-opladning osv. Det er ikke altid nemt at forstå alle de ord og udtryk, der bruges vedrørende elbiler og opladningsteknologi. Derfor har vi på denne side samlet forklaringer på nogle af de mest gængse begreber, der dukker op i forbindelse med opladning af elbiler, og længere nede på siden, har vi lavet en oversigt over ofte stillede spørgsmål.

AC-opladning

AC-opladning og vekselstrøm

Vekselstrøm (AC) kommer fra konventionelle husholdningsstikkontakter. De leverer en konstant strøm på 10 ampere og 16 Ampere i korte perioder. Med en spænding på 230 volt er effekten begrænset til henholdsvis 2,3 eller 3,6 kW. Med vekselstrøm ændrer elektroderne konstant retning med en frekvens på 50 Hz, hvilket svarer til 50 gange pr. sekund. Denne bevægelse frem og tilbage kaldes fasen. 230 volt vekselstrøm er enkeltfaset.

Derhjemme er ladeeffekten normalt begrænset til 11 kW ved opladning af en elbil med vekselstrøm med anvendelse af et Type 2-stik, som er det almindelige stik i Europa. I særlige tilfælde er der dog også mulighed for en højere ladeeffekt på enten 22 kW eller 43 kW. Ved en ladestation (f.eks. offentlige ladestationer) er effekten begrænset til 11 kW, 22 kW eller i nogle tilfælde 43 kW ved opladning af en elbil med vekselstrøm. AC-opladeren i bilen er derfor en begrænsende faktor (på elbiler er standarden oftest 11 kW). Vekselretteren, som omdanner trefaset strøm til jævnstrøm til batteriet, kan kun bearbejde en vis effekt målt i kW. Jo højere effekten er, jo mere restvarme producerer den, og det reducerer effektiviteten. For at holde det tab så lavt som muligt, er den trefasede oplader i Audi e-tron blevet integreret i kølekredsløbet.

Opladning Clever e-tron GT

DC-opladning og jævnstrøm

Med jævnstrøm (DC) strømmer elektriciteten altid fra den positive pol til den negative pol, uden at polariteten ændres. Almindelige og opladelige batterier som fx i en mobiltelefon leverer jævnstrøm. Elektriske enheder som fx fjernsyn, der kan være udstyret med interne omformere til forskellige spændingsniveauer, fungerer med jævnstrøm. Jævnstrøm gør det muligt at overføre en meget høj effekt over lange afstande med et lavt effekttab. Litium-ion-batteriet i Audis e-tron-modeller leverer også jævnstrøm ved drift og skal bruge jævnstrøm til opladning.

AC-opladeren i bilen er ikke relevant ved opladning med jævnstrøm. Elektriciteten strømmer fra DC-opladeren, som er integreret i ladestanderen via CCS (Combined Charging System), og direkte til batteriet. Det giver mulighed for en høj effekt, selvom der også her produceres varme på grund af den interne modstand i batteriet. Audi afkøler højvoltsbatteriet under opladningen med henblik på at opnå bilens maksimale ladeeffekt (f.eks. op til 270 kW på e-tron GT) ved DC-lynopladere som eksempelvis landestationerne i Ionity-netværket. I alle litium-ion-batterier reduceres opladningshastigheden betragteligt, når opladningsniveauet overstiger 80%. Lynopladning kaldes også højeffektsopladning (HPC).

e-tron GT opladning

Varmepumpe

En varmepumpe kan opvarme og køle meget effektivt ved at optage varme fra omgivelserne. I Audi e-tron bruger den restvarmen fra de elektriske komponenter til at transportere helt op til 3 kW termisk energi. Varmepumpen er ikke en separat fysisk komponent, men snarere en behovsafhængig forbindelse mellem kølevæskekredsløbet og lavtemperaturkølekredsløbet.

Opladning
Kan jeg f.eks. haven radioen tændt, mens bilen lades op?
Ja, du kan bruge forskellige funktioner i bilen, mens du oplader din elbil.
Hvordan ser jeg den faktiske opladningseffekt og den resterende opladningstid, mens jeg oplader elbilen?
Du kan følge opladningen og se data for opladningen i bilens MMI-system og i myAudi-appen.
Hvad er forskellen på AC/DC/HPC?
AC-opladning er opladning med vekselstrøm. Vekselstrøm er den type strøm, som vi har i hjemmet, og den leverer ikke så stor effekt som DC-opladning. DC-opladning er opladning med jævnstrøm. DC-opladning finder du oftest på offentlige steder, og effekten er normalt større end ved AC-opladning. HPC (high power charging) er en form for DC-opladning med særligt stor opladningseffekt – de kaldes ofte for lynopladere.
Hvad sker der, når batteriet er helt opladet? Skal jeg foretage mig noget?
Når batteriet er helt opladet i forhold til det opladningsmål, som er indstillet, skal du bare tage ladekablet ud og køre.
Hvorfor går opladningen langsommere efter 80%?
I takt med at batteriet oplades, opbygges der en modstand. Ved et opladningsniveau på over 80% er modstanden så stor, at den mulige opladningseffekt reduceres kraftigt. Vi anbefaler, at man kun lader batteriet op til 80% til den daglige kørsel og kun op til 100%, når du har brug for ekstra rækkevidde. På den måde kan batteriets levetid forlænges.
Hvor mange procent skal jeg oplade batteriet?
En god tommelfingerregel er at oplade batteriet til 80 procent, når du er på farten. De sidste 20 procent tager alligevel forholdsmæssigt længere tid pga. den indre modstand i batteriet, så medmindre du har brug for et fuldt batteri, kan det som regel bedre svare sig at køre videre og lade næste sted. Desuden har du ‘plads’ på batteriet til at opsamle bremseenergi fra start, når du kører videre.
Hvilken slags opladning har batteriet bedst af?
Oplad så vidt muligt din elbil med vekselstrøm (AC). Ved hurtig- eller lynopladning med jævnstrøm (DC) foregår opladningen med meget høj ladeeffekt. Hyppig lynopladning (DC) kan medføre en permanent reduktion af batteriets ladekapacitet.
Oplades e-tron modellerne med AC- eller DC-strøm?
Begge dele afhængigt af, hvilken type lader og ladeeffekt, der tilbydes. Hjemme på ladeboksen lader bilen med vekselstrøm (AC), hvor hurtigladere og lynladere lader med jævnstrøm (DC).
Hvilken stiktype har e-tron modellerne?
Ved opladning hjemme og AC-opladning ude er det Type 2. Ved hurtigopladning og lynopladning med DC-opladning, bruges stiktypen CCS.
God lade-stil
Skal jeg flytte min bil, når den er færdig med at oplade?
I det omfang at der ikke er tidsbegrænsning, bestemmer du det selv. Men det er god lade-stil at flytte sin elbil eller plug-in hybrid bil, når man færdig med at oplade, så andre kan komme til.
Kan jeg parkere på en ladeplads, selvom jeg ikke oplader?
Det kan du, men det er ikke god lade-stil at bruge en ladeplads som parkeringsplads – altså at parkere uden at oplade. Desuden risikerer andre at køre forgæves, fordi operatørens app viser, at pladsen er ledig.
Parkerer jeg gratis med en elbil eller plug-in hybridbil?
Det er forskelligt fra kommune til kommune, om du skal betale for at parkere din elbil eller plug-in hybridbil. Derfor bør du sætte dig ind i, hvad der gælder lokalt. F.eks. er det gratis at parkere en elbil i København (med undtagelse af offentlige, underjordiske anlæg), mens man skal betale som normalt med en plug-in hybridbil. På private parkeringspladser er det pladsejeren, der bestemmer reglerne.
Teknik og kørsel
Hvordan påvirker temperaturen rækkevidden og batteriet?
Det aktuelle forbrug og rækkevidden vil variere på baggrund af en række faktorer som fx kørselsmønster, kolde eller varme temperaturer og batteriets alder. Elbiler fra Audi har avancerede batterier med en effektiv temperaturregulering, som optimerer præstationerne under forskellige forhold.
Standser bilen helt ved 0 %, eller hvordan kan jeg vide, om jeg kan nå frem til en ladestation?
Inden rækkevidden kommer ned på 0 km, vil bilen advare dig om, at batteriet er ved at være afladet. Hvis bilen har navigationssystem, vil den vise dig ruten til den nærmeste ladestation. Hvis du ikke når frem til en ladestation, vil bilen reducere hastigheden og til sidst standse helt, når du ikke har mere rækkevidde tilbage. Så har du som fører to forsøg til at starte bilen og rulle nogle meter, så bilen kan parkeres sikkert. Derefter ringer du til Audi Vejhjælp for at få bilen transporteret til den nærmeste ladestation.
Hvad betyder regenerering?
Elbiler anvender såkaldt regenerering til udnyttelse af overskudsenergi. Det betyder, at bilen genindvinder energi, når bilen bremser, så batteriet på den måde oplades under kørslen.
Jeg holder i kø, og batteriet er ved at være afladet. Hvad gør jeg?
Hvis du følger den rute, som bilen foreslår til ladestationer i nærheden, vil det ikke være et problem. Når batteriniveauet begynder at blive lavt, vil bilens med navigationssystem vise dig vej til den nærmeste ladestation. Hvis du ikke har en aktiv rute, kan du nemt søge efter den nærmeste ladestation i navigationssystemet. Der er visse forskelle alt efter model.
Bliver det nødvendigt at udskifte batteriet?
Batteriet består af forskellige celler, der kan udskiftes efter behov. Prisen afhænger af det valgte værksted og hvilket arbejde, som er nødvendigt at udføre. Garantien på batteriet gælder i 8 år eller 160.000 km alt efter, hvad der kommer først.
Behøver jeg miljøzonemærkater i udlandet til en elbil eller plug-in hybridbil?
Ja, det gør du. Til gengæld kan det give dig lokale fordele i f.eks. Tyskland mht. parkering etc., når du kører i en elbil. Tjek de gældende regler på f.eks. fdm.dk.