Få tips til at forlænge rækkevidden på din elbil | Læs mere >
e-tron rækkeviddeberegner

Elbilers rækkevidde

Her på siden kan du se hvorledes vores e-tron-modeller passer ind i netop din hverdag i form af ladetider og beregning af rækkevidder ud fra de forhold, du forventer at køre under. Få derudover tips og gode råd til hvordan du øger din rækkevidde.

e-tron rækkeviddeberegner

e-tron rækkevidde-beregner

Hvor langt kan jeg køre ved bykørsel, på landevejen eller på motorvejen under forskellige kørselsforhold og temperaturer? Det kan du få svar på i rækkeberegneren herunder. Hvis man kører særligt energieffektivt (f.eks. med konstant middel hastighed eller uden klimaregulering), kan man opnå længere rækkevidder. For at opnå realistiske køreprofiler bliver der medregnet accelerations- og decelerationsfaser på grundlag af erfaringer.

Tips til vinterkørsel

Tips til vinterkørsel

Om vinteren er elbilers rækkevidde og opladningsfunktion udfordret af det kolde vejr, men Audis intelligente funktioner og den rette viden kan hjælpe elbilsejerne på vej. Så hvad kan Audi-kunder gøre, for at batteriet i deres e-tron-model virker så effektivt som muligt og opnår den længst mulige rækkevidde?

 • 1. Forvarmning af kabinen

  Forvarmning af kabinen giver udover øget komfort også en længere, hvis bilen er tilkoblet fx en ladeboks på hjemmeadressen eller et offentligt ladepunkt. Det skyldes, at den energi, der er nødvendig for at opvarme batteriet om vinteren, bliver tilført bilen under opladning, og der skal derfor bruges mindre varmeeffekt under kørslen, hvilket gavner rækkevidden. Forklimatisering af bilen kan styres med afgangstimeren eller via myAudi app’en.

 • 2. Vedligeholdelse af højvoltsbatterier

  Vedligeholdelse af højvoltsbatterier: Hvis man ofte kører korte strækninger, bør batteriet lades op til maksimalt 80% for at forlænge dets levetid. Hvis man hyppigt kører lange strækninger, kan man naturligvis lade op til 100%, men man bør så efter endt opladning begynde at køre med det samme. I den anden ende af skalaen bør man undgå at lade bilen stå med et batteriniveau under 20% i længere tid, og faktisk bør man helst holde ladeniveauet på mellem 40 og 80% om vinteren, hvis bilen står i mere end 12 timer.

 • 3. Forudseende forklimatisering

  For at kunne udnytte den høje lynladeeffekt, kræves der en vis temperatur på højspændingsbatteriet. Dette opnås gennem tilpasset forklimatisering af batteriet under kørslen. Hvis en lynladestation indtastes som destination i e-tron-ruteplanlæggeren, beregnes det estimerede ankomsttidspunkt og systemet udleder den nødvendige varme- eller køleeffekt for at kunne opnå en høj ladeeffekt og dermed et kortest muligt ophold ved ladestationen. (kun Audi e-tron og Audi e-tron GT)

 • 4. Opladning ved lavere temperatur

  Ved opladning kommunikerer det intelligente batteristyringssystem med ladepunktet eller ladeboksen på hjemmeadressen for at optimere strømmen til den mest skånsomme AC-opladning. Opladningen reguleres automatisk, og opladningen afsluttes, så snart batteriet er fuldt opladet, eller når et foruddefineret opladningsniveau er nået.

  Under opladningsprocessen overvåger batteristyringssystemet spændingerne i de enkelte celler og balancerer dem efter behov. Derudover aktiverer den intelligente styring batteriopvarmningen. Hvis batteritemperaturen falder til under en vis grænse, reducerer batteristyringssystemet automatisk ladeeffekten for at forhindre, at batteriet ældes for tidligt. Overordnet set har langsom opladning en positiv effekt på batteriets levetid. Derudover er det tilrådeligt at oplade så hurtigt som muligt efter kørsel, når udendørstemperaturen er lav. Det skyldes, at batteriet stadig er varmt og dermed oplades hurtigere og mere skånsomt.

 • 5. Rækkeviddeprognose i det digitale instrumentpanel

  Rækkeviddeprognosen er baseret på batteriets opladningsniveau og det forventede energiforbrug til kørslen. Prognosen afhænger af flere faktorer, hvor drivlinjens forbrug har den største effekt på forbruget. For den forventede rækkevidde skelner Audi mellem to scenarier: med aktiv navigation og uden aktiv navigation. Når navigationsruten er aktiv, beregnes det forventede forbrug ud fra ruteprofilen, dvs. hastighedsgrænser, lyskryds og omgivelsernes niveauforskelle, de aktuelle trafikdata såsom trafikkøer og det gennemsnitlige energiforbrug over de sidste 100 kilometer.

  Derudover estimeres det forventede forbrug til komfortfunktioner og klimaanlæg for hele den kommende rute. Hvis navigationen er inaktiv, bruges gennemsnitsværdien af de sidste 100 kilometer til køreforbruget. Komfortfunktioner og klimaforbruget er også estimeret. Når man slår komfortfunktionerne til og fra, kan man se den direkte indvirkning på rækkeviddeprognosen.

 • 6. e-tron ruteplanlægger

  I Audi e-tron-modellerne hjælper e-tron ruteplanlæggeren med at optimere kørslen. Navigationsfunktionerne i bilens MMI-system bruger omkring 30 detaljerede oplysninger til at optimere kørslen, især ved mellemlange og lange afstande. e-tron ruteplanlæggeren beregner den hurtigste rute, tager trafik- og rutedata i betragtning, tager højde for førerens kørestil, foreslår de mest optimale ladepunkter ift. ruten, beregner, hvor lang tid det vil tage at lade bilen op, og inkluderer det i den samlede køretid. Herudover giver systemet brugerne grundlæggende informationer såsom ladeeffekt og stiktypen for de respektive ladepunkter, og samtidig viser det, om ladestandere er ledige eller optaget. Audi e-tron ruteplanlæggeren prioriterer lynladestationer og aktiverer klimatiseringen af batteriet under kørslen.

  Her på siden kan du beregne forskellene i rækkevidde for Audi e-tron og Audi e-tron Sportback – afhængig af udendørstemperatur, køre-program, fælgstørrelse og brug af klimaanlæg.

 • 7. Geo-opladningsprofil

  Denne funktion giver Audi e-tron kan ejeren mulighed for at aktivere tidligere konfigurerede ladeprofiler ud fra bilens placering. Efter at de lokationsbaserede ladeindstillinger er blevet indstillet i MMI og gemt ved hjælp af GPS-koordinaterne, kan opladningsindstillingerne og tidsvinduet for opladningsprocessen konfigureres. Man kan altså fx indstille bilen til kun at lade op til 80% derhjemme og op til 100% på arbejde. I selv samme profil kan man også indstille, om bilen skal starte med det samme på geo placeringen fx på arbejdet eller starte på et bestemt tidspunkt fx hjemme, så man kan lade, når man ved, at strømmen er billigst. (kun Audi e-tron)

 • 8. Vind- og rullemodstand samt brug af komfortfunktioner

  Vind- og rullemodstand samt brug af komfortfunktioner: Mindre fælgstørrelser og smallere dæk med det rigtige lufttryk kan reducere dækkenes rullemodstand om vinteren. Til gengæld øger tagbokse vindmodstanden. I kabinen sparer rat- og sædevarme strøm, fordi det arbejder tættere på kroppen og bruger mindre strøm end klimaanlægget. Brug af klimaanlæggets recirkulationstilstand reducerer tabet af rækkevidde.

Ofte stillede spørgsmål
Hvordan kan jeg øge min rækkevidde?
1. Kør forudseende, og vær opmærksom på din hastighed.
2. Anvend drive select-indstillingen ”efficiency”. Den er sat op til en særligt økonomisk kørestil.
3. Vær opmærksom på bilens højde. Reducer luftmodstanden ved at reducere bilens højde med Audi drive select-indstillingen ”sport” eller ”efficiency”.
4. Vær opmærksom på ekstra forbrugere som fx klimaanlæg, radio, forlygter, elbagrude. De bruger også energi fra batteriet.
5. Undgå at køre med monteret udstyr som fx tagbøjlesystem, når det ikke er nødvendigt.
6. Anvend ECO-dæktrykket.
7. Anvend fortilpasningen (programmering af afgangstid), når bilen stadig er forbundet til ladestanderen.
8. Anvend Range-indstillingen (begrænset kørsel).
Hvorfor viser min rækkeviddevisning efter en fuld opladning ikke den maksimale rækkevidde i henhold til WLTP?
Rækkeviddevisningen beregnes ud fra batteriets ladetilstand, de aktuelle termiske forhold og de seneste forbrugstal. På grund af bilens og den elektriske drivlinjes store effektivitet har alle former for modstande en overproportionel stor indflydelse sammenlignet med en bil med forbrændingsmotor. De individuelle forbrugstal for din bil kan du se i myAudi-appen under ”Udstyrsdetaljer/Tekniske data/Forbrug”.

Rækkevidden påvirkes især af følgende faktorer:
1. Termiske forhold (kulde/varme)
2. Kørestil/hastighed
3. Dæk (fx vinterdæk)
4. Vejens beskaffenhed (vådt/sne)
5. Ekstra forbrugere (varmeanlæg, sædevarme, elbagrude, klimaregulering)
6. Læs (passagerer, bagage)
7. Side- og modvind
Hvad forhindrer et driftstop?
Rækkeviddestyringen i Audi e-tron informerer kunderne i alle situationer om den rækkevidde, der stadig er til rådighed. Din Audi e-tron vil i god tid gøre dig opmærksom på, at batteriet snart er fladt. I den forbindelse advares føreren, når den resterende rækkevidde er på 100 km, og igen, når den resterende rækkevidde er på 50 km. Om nødvendigt påbegyndes en automatisk guidning til nærmeste ladestation. Derudover skifter din bil automatisk til den energibesparende indstilling, hvis den resterende rækkevidde er lav, for at maksimere den resterende rækkevidde.