FAQ | Ofte stillede spørgsmål > Audi Connect | Hold forbindelsen > Audi

FAQ | Ofte stillede spørgsmål

 • Audi Advantage Club 1920x600.png
Audi Advantage Club 1920x600.png

Audi connect - Oplev verden og få løbende informationer

Audi connect-tjenester er kun til rådighed i forbindelse med mobiltelefonabonnementer med datatrafik og kun inden for mobilnetværkenes dækning. Der kan opstå ekstra gebyrer ved modtagelse og afsendelse af data via internettet afhængigt af dit mobiltelefonabonnement, og især i forbindelse med udlandsrejser. Vi anbefaler et flatrate-abonnement, da der anvendes store mængder data. For flere oplysninger bedes du kontakte din udbyder.

Audi connect er tilgængeligt i hele Europa, dog ikke i Tyrkiet, Malta, Cypern og Island. I Rusland er det kun tilgængeligt i storbyområderne i Moskva og Sankt Petersborg. Under visse omstændigheder kan et separat mobilabonnement være påkrævet for at bruge Audi connect-tjenester og Wi-Fi-hotspot. For flere oplysninger bedes du kontakte din udbyder. Kontakt gerne din Audi partner vedr. tilgængeligheden af Audi connect-tjenesterne i din bil.

Audi connect-tjenesterne kan kun bruges i forbindelse med Bluetooth-biltelefon online (ekstraudstyr) og MMI® Navigation plus (ekstraudstyr) (til A1, A4, A5, Q3, Q7-modelrækkerne; til A3, A6, A7 og A8 med MMI® Navigation plus med MMI® touch (ekstraudstyr)). Bare sæt SIM-kortet i SIM-kortlæseren i MMI, eller registrer din personlige mobiltelefon som "bilens telefon" via SIM access profile i MMI®.

I. Tekniske krav

Hvilke tekniske krav er der i forbindelse med Audi connect?

De tjenester, der understøttes af Audi connect, kan kun benyttes sammen med ekstraudstyret MMI Navigation plus med MMI touch og Audi connect. Derudover er et SIM-kort med datatrafik og mulighed for LTE påkrævet. SIM-kortet skal være et kort i standardformat (ikke micro- eller nano-SIM-kort).

 

Tjenesterne er kun tilgængelige med et eksisterende eller separat mobiltelefonabonnement og kun inden for mobilnetværkets dækning. Der kan opstå ekstra omkostninger ved modtagelse af data fra internettet afhængigt af dit mobiltelefonabonnement, og især hvis du anvender tjenesterne i udlandet. Vi anbefaler et flatrate-abonnement på grund af de store datamængder!

II. Anvendelse af telefoni, SIM-kort og Audi connect

Kan Audi connect og telefoni anvendes på samme tid?

Audi connect-tjenesterne og telefoni kan anvendes på samme tid. Audi connect-tjenesterne bruger i den forbindelse de indsatte SIM-kort med datatrafik. Til telefoni kan en mobiltelefon forbindes parallelt via Bluetooth til håndfri telefoni.

Hvilket SIM-kort skal man bruge?

I princippet kan man bruge alle fungerende SIM-kort med datatrafik. For at benytte LTE skal man benytte et SIM-kort med LTE. Du kan få mere information hos dit mobiltelefonselskab.

 

Nogle SIM-kort (primært fra udbydere med forudbetaling), hvor der kræves login på mobiltelefonselskabets webportal, fungerer muligvis ikke. Der kan desuden være restriktioner i tilfælde af abonnementer med begrænset datamængde. Micro- og nano-SIM-kort kan ikke benyttes i forbindelse med Audi connect.

III. Audi connect indstillinger

Hvordan kan jeg se, hvilket mobilnetværk der aktuelt benyttes?

Den aktuelle netværksteknologi, der benyttes til dataforbindelsen til Audi connect (LTE, HSPA (4G), UMTS(3G) eller GSM (2G)) kan ses ved hjælp af ikonet ved siden af den indikator, der viser netværksstyrken, nederst til højre på MMI-displayet (netværksikon).

Hvordan kan jeg se, at dataforbindelsen er aktiv?

Hvis en dataforbindelse er aktiv, vises der pile over 2G/3G/4G/LTE-indikatoren i statuslinjen.

Skal jeg konfigurere dataadgangsindstillingerne?

På nuværende tidspunkt konfigureres datatjenester automatisk for så vidt angår de fleste europæiske mobiltelefonselskaber. Visse tjenester skal muligvis konfigureres manuelt i MMI. Du kan få mere information hos dit mobiltelefonselskab.

Hvordan kan informationsvinduet til oprettelse af forbindelse deaktiveres/aktiveres?

Informationsvinduets visning afhænger af indstillingerne for oprettelse af forbindelse. Indstillingerne kan ændres manuelt under følgende menupunkt:

 

TEL >> Settings >> Connections >> Data Connection >> Connection

 

Derefter kan man vælge følgende indstillinger i menupunktet "Connection":

 

 •  “Upon enquiry”: Forbindelsen oprettes, når brugeren har bekræftet dette. Brugen skal således bekræftes individuelt hver gang. Derved sikres det, at datatunge tjenester (fx Wi-Fi-hotspot eller MMI Navigation plus med Google Earth™-billeder) ikke automatisk tillades. Denne separate indstilling skal konfigureres særskilt for hvert enkelt yderligere SIM-kort.

 

 • “Without enquiry”: Dataforbindelsen oprettes uden yderligere bekræftelse. Denne indstilling anbefales til brugere, der har flatrate-abonnement.

 

 • Never”: Audi connect-datatjenester kan ikke benyttes her. Når brugeren ønsker at benytte tjenester med direkte brugerinteraktion (søgning efter POI'er, Audi connect browsertjenester, fx vejrudsigt eller nyheder, destinationsangivelse via myAudi eller Google Maps™), vises den aktuelle indstilling for brugeren. Denne mulighed anbefales, hvis der ikke er datatrafik til rådighed, eller hvis datatjenester ikke tillades.

Hvordan kan jeg afbryde en aktiv dataforbindelse?

En aktiv dataforbindelse kan afbrydes manuelt ved at indstille oprettelsen af forbindelsen til "Never". En anden mulighed er at deaktivere datamodulet. Ved at fjerne SIM-kortet afbrydes forbindelsen også.

Er det muligt at blokere dataforbindelsen permanent?

Via telefonmenuen i MMI kan Audi connect blokeres fra at anvende mobildata. denne indstilling foretages som følger:

 

TEL >> Settings >> Connections >> Data Connection >> Connection “Never”

 

(Se spørgsmålet "Hvordan kan informationsvinduet til oprettelse af forbindelse deaktiveres?")

Hvordan kan dataroaming deaktiveres eller helt forhindres?

Roaming deaktiveres i MMI-fabriksindstillingerne. Dette kan ændres og bekræftes som følger:

 

TEL >> Settings >> Connections >> Data Connection >> Data Roaming

 

Denne indstilling gemmes for det aktuelle SIM-kort eller den aktuelt forbundne mobiltelefon.


Hvordan kan jeg se i MMI, hvor meget data der er brugt?

Roaming deaktiveres i MMI-fabriksindstillingerne. Dette kan ændres og bekræftes som følger:

 

TEL >> Settings >> Connections >> Data Connection >> Data Roaming

 

Denne indstilling gemmes for det aktuelle SIM-kort eller den aktuelt forbundne mobiltelefon.

 

Hvordan kan jeg se i MMI, hvor meget data der er brugt?

Dette kan ses ved hjælp af forbrugsregistreringen "Online Usage Counter", som findes i telefonindstillingerne. Forbrugsregistreringen kan findes som følger:

 

TEL >> Settings >> Connections >> Data Connection >> Online Usage Counter

 

Forbrugsregistreringen viser den datamængde, der er modtaget og afsendt via Audi connect. Statistikkerne kan nulstilles. I givet fald starter angivelsen af datamængden igen fra 0 bytes fra nulstillingsdatoen, og den seneste nulstillingsdato vises. Der genereres separate statistikker for hvert enkelt SIM-kort. Bemærk venligst, at de ikke nødvendigvis svarer til de afregningsperioder, der fremgår af regningen fra dit mobiltelefonselskab.

IV. Audi connect-tjenester
Hvordan fungerer tjenesten Destinationsangivelse via myAudi eller Google Maps™?

 

Med destinationsangivelse via myAudi eller Google Maps™ kan man på komfortabel vis planlægge destinationer på computeren derhjemme. Via myAudi og Google Maps™ kan man sende individuelle destinationer til bilen. Ved rejsens begyndelse kan de overføres til MMI® Navigation plus.

 

Registrering og forbindelse

 

Brug af www.audi.de/myaudi kræver en engangsregistrering med din e-mail-adresse. Efter registreringen kan bilen oprettes ved at klikke på "Create Vehicle" og indtaste bilens stelnummer (se registreringsattesten). For at forbinde bilen med myAudi skal den pinkode, der er anført i myAudi-portalen under din bil, indtastes i bilens MMI.
 

Destinationsangivelse

 

Nu kan du når som helst sende destinationer til den oprettede bil via myAudi, Google Maps™ eller (for så vidt angår den nye A3) Audi MMI connect-appen.
Destinationer til navigationssystemet kan oprettes og administreres i myAudi-portalen under "Services" --> "Destination Input (myAudi)".

 

Angiv til dette formål din ønskede destination i Google Maps™ (www.maps.google.de), og klik på markeringen for at åbne informationsvinduet. Klik på "More" og derefter på "Send". Indtast de respektive oplysninger i det næste felt. Google Maps™ anbefaler, at man markerer afkrydsningsfeltet "Store this device in my Google account for 'Send to vehicle'".
 

I forbindelse med brug af funktionen "Send to vehicle" i Google Maps™ skal man være opmærksom på de gældende betingelser.

Ved at klikke på "Send" sendes destinationen til din myAudi-konto og kan kaldes frem i bilen under "Navigation" --> "Destination Guidance" --> "Online Destination" --> "Call up Destinations from myAudi Account".

 

Administration af gemte destinationer

 

Destinationer, der er gemt i myAudi, kan fremkaldes ved hjælp af bilens navigationsfunktion. Destinationerne gemmes lokalt i bilen. Det samme gælder for sletning eller redigering. Tilbagesynkronisering med myAudi er ikke muligt.

 

Antal destinationer gemt i myAudi

 

Der kan gemmes op til 50 destinationer i myAudi. Destination nr. 51 vil overskrive den første destination, etc. Destinationer overskrives kun i myAudi og overføres ikke automatisk til de destinationer, der er gemt lokalt i bilen.

 

Hvordan fungerer stemmebetjent POI-søgning?

 

Med stemmebetjent POI-søgning kan man frit søge efter specielle destinationer i Google™ databasen og se supplerende oplysninger som billeder, åbningstider og anmeldelser fra besøgende.

 

Betjening

 

Der er to forskellige måder at åbne den stemmebetjente POI-søgning:

 

1)    via MMI-betjeningspanelet:
"Navigation" --> "Destination Guidance" --> "Online Destinations" --> Google-søgning
    --> I nærheden af bilens placering
    --> I nærheden af destinationen
    --> Et andet sted
--> Derefter er det muligt at søge efter den ønskede destination via fritekstsøgning (med dreje-/trykknappen eller MMI touch) som ved en søgning i Google Maps™ på computeren derhjemme (fx hotel, italiensk restaurant, museum, etc.)

 

2)    via stemmebetjening:

a)     --> Aktivering af stemmebetjening fra multifunktionsrattet
        --> Stemmekommando "Online Destinations"
        --> I nærheden af bilens placering
        --> I nærheden af destinationen
        --> Et andet sted
    --> Vælg en af valgmulighederne
        --> Taleinput med den ønskede specialdestination (fx hotel, italiensk restaurant, museum, etc.)


b)    --> Aktivering af stemmebetjening fra multifunktionsrattet
        --> Stemmekommando "Online Destination xxx"  (xxx = ønsket destination)
        --> Søgning efter specialdestination sker i nærheden af bilens placering

 

Hvordan fungerer tjenesten Destinationsangivelse via myAudi eller Google Maps™?

 

Med destinationsangivelse via myAudi eller Google Maps™ kan man på komfortabel vis planlægge destinationer på computeren derhjemme. Via myAudi og Google Maps™ kan man sende individuelle destinationer til bilen. Ved rejsens begyndelse kan de overføres til MMI® Navigation plus.

Hvordan kan jeg finde Wikipedia artikler og Panoramio-billeder?

 

Wikipedia artikler og Panoramio-billeder gemmes i Google Earth™-kortet. De kan åbnes som følger (kun tilgængelig i trådkorsvisning af kortet, ikke i navigationsvenlig udgave):

 • I Google Earth™-kortvisningen kan du vælge et Wikipedia- og/eller Panoramio-ikon ved hjælp af trådkorset. Klik på ikonet, og anvend det som mål.
 • Vælg "Additional Information" på det næste skærmbillede for at åbne de respektive punkter.
 • Med de to underfunktioner kan du skifte fra en indtastning til en anden og derved navigere gennem de Panoramio-billeder og Wikipedia-artikler, der er tilgængelige i den aktuelle kortsektion.
 • Ved at trykke på knappen øverst til venstre vælger man placeringen af det aktuelt viste indhold som destination i navigationssystemet.
 • Ved at trykke på knappen øverst til højre åbnes browserindstillingerne (zoom, annuller download, opdater og anvendelse af destination).
 

Hvordan kan jeg aktivere og bruge tjenesten ”Onlinetrafikinformationer”?


Aktivering

 

I fabriksindstillingerne er onlinetrafikinformationerne deaktiveret og skal aktiveres en enkelt gang i MMI.

Aktivering i Audi A3:

 

 • Navigation --> Settings --> Online Traffic Data --> On
 • Navigation --> Settings --> Online Traffic Data Licence --> Activate  Online Traffic Data

 

Aktivering i andre biler med Audi connect:

 

 • Information --> Settings --> Online Traffic Data --> On
 • Information --> Settings --> Online Traffic Data Licence --> Activate Online Traffic Data

 


Anvendelse

 

Ikonet nederst til venstre viser de aktuelt modtagne trafikinformationer: TMC / TMCpro / ONLINE. ONLINE-ikonet betyder, at der modtages og anvendes onlinetrafikinformationer.

 

(Bemærk: Ikonet er kun synligt, hvis den dynamiske køomkørsel er aktiveret: Navigation --> Settings --> Route Criteria: Congestion Avoidance On)

Onlinetrafikinformationer kan fremhæves med farver i navigationskortet (for øget tydelighed indeholder denne visning færre farver end standardkortet):
Navigation --> Settings --> Map Display -->Traffic

 

Den aktuelle trafikmængde visualiseres på dette kort med farvemarkeringer på vejstrækningerne:

 

 • Grøn:   frit flydende trafik
 • Orange:                           langsomtkørende trafik
 • Rød:     kø og lukket vej

 

Trafikproblemer som vejarbejdszoner, køer, lukkede veje, etc., vises i alle kortvisninger med skravering, mens information om trafikmængden kun vises i kortvisningerne "Traffic" og "Google Earth™".

 

Hvad betyder det, når der vises en skraveret vejstrækning?

 

I tilfælde af aktuel trafikinformation eller trafikproblemer (fx i tilfælde af vejarbejdszoner) vises farvemarkeringen som skraveret på den pågældende strækning (fx grøn/sort). Denne markering viser længden af den strækning, der er omfattet af trafikproblemerne.

Hvad betyder det, når der vises en skraveret vejstrækning?


I tilfælde af aktuel trafikinformation eller trafikproblemer (fx i tilfælde af vejarbejdszoner) vises farvemarkeringen som skraveret på den pågældende strækning (fx grøn/sort). Denne markering viser længden af den strækning, der er omfattet af trafikproblemerne.

Kan onlinetrafikinformationer aktiveres med tilbagevirkende kraft i biler, der kan benytte Audi connect, men ikke understøtter onlinetrafikinformationer?

 

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at aktivere Audi connect-tjenesten onlinetrafikinformationer med tilbagevirkende kraft.

 
>> Twitter

Hvorfor kan jeg ikke vælge Twitter i Audi connect, dvs. hvorfor er tjenesten "grå"?


For at kunne bruge visse Audi connect-tjenester – herunder Twitter – skal du logge bilen ind ved hjælp af din myAudi-konto. Hvis du ikke er logget ind, kan tjenesten ikke benyttes.

Hvordan kan jeg bruge Twitter i Audi connect?


En eksisterende Twitter-konto er påkrævet for at benytte Twitter i forbindelse med Audi connect. En sådan konto skal oprettes på Twitters internetplatform i overensstemmelse med de gældende betingelser. Derefter kan du konfigurere servicen i din Twitter-konto via myAudi-kontoen. Som det sidste trin i konfigurationen skal du forbinde bilen og din myAudi-konto via Audi connect-menupunktet "Login" i bilens MMI.

Hvilke Twitter-funktioner kan benyttes?


Følgende Twitter-funktioner er tilgængelige på samme vis som på internetplatformen: tweets, forside, følger og følgere. Tjenesten kan bruges komfortabelt med højtlæsningsfunktion.

 

Hvad er onlinenyheder (individuel)?


Med Onlinenyheder får du tekst og billeder vedr. aktuelle begivenheder rundt om i verden bragt til dig i bilen. De kommer fra nationale og internationale nyhedsbureauer. Hvad er det specielle ved Onlinenyheder (individuel)? Du kan frit vælge mellem forskellige nyhedskilder (RSS-feeds) og konfigurere dem alt efter dine interesseområder. Hvis du ikke vælger specifikke kilder gennem din myAudi-konto, modtager du de basale nyheder. Tjenesten kan bruges komfortabelt med højtlæsningsfunktion. 

 

Hvilke informationer får jeg fra By-events?

 

By-events-tjenesten giver dig informationer om aktuelle events og in-steder direkte til din bil. Tjenesten kan bruges komfortabelt med højtlæsningsfunktion.

Hvilken søgeradius har By-events?


Søgeradiussen kan indstilles for hver enkelt søgning. Valgmuligheder: på det aktuelle sted, på destinationsstedet og på et brugerdefineret sted.

Hvilke søgemuligheder har By-events?

Der kan vælges mellem forskellige søgekategorier. Blandt andet findes kategorierne koncerter, kunst og kultur, sport, familie og natteliv.

Hvad er inkluderet i de søgeresultater, man får fra By-events?

 

By-events leverer en tekstbeskrivelse med dato, eventstart, foto, eventadresse, afstand i luftlinje fra den valgte søgeplacering og et eventtelefonnummer, hvis det er tilgængeligt.

>> Flyinformationer

Hvilke former for information får man via Flyinformationer?

 


Med tjenesten Flyinformationer kan man søge efter oplysninger om aktuelle afgangs- og ankomsttider for planlagt lufttrafik direkte i bilen. Tjenesten kan bruges komfortabelt med højtlæsningsfunktion.

Hvilken søgeradius har Flyinformationer?

 


Søgeradiussen kan indstilles for hver enkelt søgning. Valgmuligheder: på det aktuelle sted, på destinationsstedet og på et brugerdefineret sted.

Hvilke søgemuligheder har Flyinformationer?

 

Der findes to tilgængelige søgekategorier: lufthavne og flynumre. Når man søger efter en lufthavn, er det også muligt at vælge mellem visning af afgange eller ankomster i den pågældende lufthavn.

Hvad er inkluderet i de søgeresultater, man får fra Flyinformationer?

Uanset hvilken søgning man har valgt, viser Flyinformationer ankomst- og afgangstider for et fly, dets afgangs- og ankomstlufthavn, flynummeret og den aktuelle status. Hvis flyet bliver forsinket eller aflyst, vises dette med trafiklysikoner.

>> Toginformationer

Hvilke former for information får man via Toginformationer?

 

Med tjenesten Toginformationer kan man søge efter oplysninger om aktuelle afgangs- og ankomsttider for lokal, regional og langdistance togtrafik direkte i bilen. Tjenesten kan bruges komfortabelt med højtlæsningsfunktion.

Hvilken søgeradius har Toginformationer?

 

Søgeradiussen kan indstilles for hver enkelt søgning. Valgmuligheder: på det aktuelle sted, på destinationsstedet og på et brugerdefineret sted.

Hvilke søgemuligheder har Toginformationer?

 

I forbindelse med en søgning kan du vælge, om du kun vil have vist alle stop, stop med lokale trafikforbindelser eller stop med regionale og langdistance trafikforbindelser. En liste over ankomster og afgange kan vises for hvert stop.

Hvad er inkluderet i de søgeresultater, man får fra Toginformationer?

 

Toginformationer finder ikke kun tog, men også andre transportformer, fx busser, S-tog og metrotog. Afgangstiden ved det valgte stop, påstignings- og afstigningsstop samt en liste over alle mellemliggende stop, herunder forventede ankomsttider, vises for hver enkelt transportform.

>> Brændstofpriser

Hvilke former for information får man via Brændstofpriser?

 

Med tjenesten Brændstofpriser kan man søge efter oplysninger om tankstationer og deres priser direkte i bilen. Tjenesten kan bruges komfortabelt med højtlæsningsfunktion.

Hvilken søgeradius har Brændstofpriser?

 

Søgeradiussen kan indstilles for hver enkelt søgning. Valgmuligheder: på det aktuelle sted, på destinationsstedet og på et brugerdefineret sted.

Hvilke søgemuligheder har Brændstofpriser?

 

Du kan konfigurere, om du ønsker visningen sorteret efter afstand eller pris. Derudover kan du filtrere efter brændstoftype og mærke. Benzin eller diesel vælges automatisk alt efter den monterede motor.

Hvad er inkluderet i de søgeresultater, man får fra Brændstofpriser?

 

Alt efter den valgte søgekontekst finder tjenesten frem til tankstationer samt deres adresse og aktuelle brændstofpriser.

>> ”Media”-menu
>> Audi music stream

Hvor og til hvilke smartphones kan jeg modtage "Audi music stream"?

 

Audi music stream-appen (eller Audi MMI connect-appen) kan downloades til iOS- og Android-enheder fra de respektive app-butikker.
Information om kompatible smartphones kan indhentes fra
www.audi.com/mp3.

Hvordan virker Audi music stream?

 

Audi music stream-appen bruger en Wi-Fi-forbindelse til MMI for at streame internetradio eller lokalt gemt musik fra smartphonen og betjene den via MMI. Til det formål anvendes bilens internetforbindelse.

Hvordan aktiverer man Audi music stream?

 

Audi music stream kræver ikke aktivering.

Hvordan betjener man Audi music stream?

 

Vælg Wi-Fi-medieafspilleren i Media-sektionen. Vælg Wi-Fi-hotspot i MMI i smartphoneindstillingerne, og opret forbindelse dertil. Når Audi music stream-appen er startet, kan du vælge mellem Internet Radio og Mediathek i MMI.

Hvor mange tilgængelige og hvilke radiostationer er der?

 

Der er flere tusinde radiostationer fra forskellige kategorier verden over.

Kan jeg gemme radiostationer?

 

Du kan gemme radiostationer som favoritter i appen på din smartphone og vælge dem i MMI.

Kan jeg lytte til min egen musik fra min smartphone?

 

Al musik, der ligger på din smartphone, kan afspilles via MMI ved hjælp af Audi Music Stream-appen. Når du har forbundet appen, kan du finde din egen playliste og dine mapper under menupunktet Mediathek.

>> “Telephone” -menu
>> Wi-Fi-hotspot

Hvordan kan jeg bruge Wi-Fi-hotspottet?Åbn ved at trykke påTEL >> Settings >> Connections >> Network Connection (Wi-Fi) >> Wi-Fi SettingsFølgende Wi-Fi-indstillinger er tilgængelige:

Som standardindstilling er adgangspunktets navn (SSID) sammensat af "Audi" og de sidste fem cifre i stelnummeret. Dette navn kan ændres (vælg linje). Bogstaver, tal og specialtegnene # * + kan indgå i navnet. Wi-Fi-forbindelsens krypteringstype kan ændres (nogle – primært ældre enheder / netværkskort – understøtter kun WEP-kryptering). Følgende krypteringstyper er tilgængelige: WEP, WPA, WPA2.Vi anbefaler at bruge WPA2-kryptering for at opnå større sikkerhed. En ændring af krypteringstypen vil automatisk medføre, at Wi-Fi-passwordet ændres til et tilfældigt password. Wi-Fi-passwordet til WEP-kryptering skal være på præcis 13 tegn. Til WPA og WPA2 skal passwordet være på mindst otte og højst 63 tegn. Passwordet må kun indeholde bogstaver, tal og specialtegnene # * +.Wi-Fi-forbindelsen oprettes på samme måde som med en Wi-Fi-router derhjemme. For at oprette en Wi-Fi-forbindelse på slutenheden (fx bærbar computer, smartphone, iPod touch, etc.) skal der søges efter tilgængelige Wi-Fi-netværk. Til det formål skal synligheden af Wi-Fi-hotspot aktiveres ("Visible to others"). Hvis "Visible to Others" er markeret som "Off", kan der kun oprettes Wi-Fi-forbindelse med bilen, hvis man kender adgangspunktets navn (SSID) og passwordet.
Vigtigt: Når du har foretaget ændringer i indstillingerne, skal du bekræfte disse ved at vælge menupunktet "Apply Settings". Først derefter træder ændringerne i kraft. Ellers vil de blive annulleret. Den nye konfiguration af Wi-Fi-indstilleringerne skal også foretages på slutenheden!

Hvorfor kan Wi-Fi-hotspot ikke bruges, selv om dataforbindelsen er aktiv?(Afhængigt af mobiltelefonselskab) kan brugen af internetdata til Wi-Fi-hotspot blive afbrudt for at sikre, at der kan ringes til telefonen i funktionerne "Automatic" og "Optimised Telephony". Dette sikrer, at indgående opkald går igennem. Når Wi-Fi-hotspot er i brug, skal indstillingen "Optimised Data Services" vælges.

Se også "Kan jeg være sikker på, at folk kan få fat på mig via telefonen, mens jeg bruger Audi connect-data?".

>> myAudi

Hvordan overføres personlige kontakter fra myAudi-portalen til MMI?

 


Gemte kontakter (eller kontakter sendt via Google Maps™) kan redigeres i myAudi-portalen under "myAudi Destinations Management". De kan importeres direkte til adressebogen i din bil, når du har gemt dem i din myAudi-konto. For at gøre dette skal du vælge "Address Book" og trykke på knappen"Memory". Vælg derefter "Import". Vælg så "myAudi-konto", og indtast den pinkode, som Audi portalen genererede på forespørgsel. Kontakterne vil derefter blive importeret og blive tilgængelige i adressebogen. De kontakter, der er gemt i din myAudi-konto, kan også bruges direkte som destinationer i navigationssystemet (onlinedestinationer).

 

Der er to muligheder for at sende kontakter fra myAudi-portalen som destinationer til navigationssystemet til MMI: De kan hentes via onlinedestinationer og importeres fra adressebogen.

Hvilken pinkode skal bruges til Audi connect?

 

For at bruge de personlige destinationer fra myAudi-kontoen (www.audi.de/myAudi) skal bilen forbindes til myAudi-kontoen en gang. Når stelnummeret er indtastet i myAudi-portalen, genereres der en ottecifret pinkode.
Denne pinkode skal indtastes en gang i bilen, når du bruger funktionen "Call Destinations from myAudi Account" eller "Address Book Import from myAudi Account" samt, i A3, også via "Login" i Audi connect-hovedmenuen. For at beskytte kundens personlige oplysninger, gemmes kun pinkoden til den forbundne mobiltelefon eller det indsatte SIM-kort. Når adressebogen nulstilles til fabriksindstillingerne, slettes pinkoden og skal indtastes på ny.

Hvor mange kontakter kan der importeres permanent til bilens adressebog?

 

Der kan højst importeres 100 kontakter, inklusive det maksimale antal på 50 onlinedestinationer fra myAudi-kontoen, til bilens adressebog i MMI.
Hvis der eksempelvis allerede er brugt 80 pladser til kontakter fra bilens adressebog, er der 20 pladser tilbage til kontakter fra myAudi-kontoen.

Note

* Under visse omstændigheder vil Wi-Fi-forbindelsen ikke være tilgængelig på GSM (2G)-netværk.