Audi connect | Information og service | Læs mere her >
Audi MMI i e-tron GT

Audi connect

Audi themes interior lightningAudi themes interior lightning

Note: Billedet er fra en Audi A6 Avant. Baggrundsbillede i MMI: © Thomas Hoepker - Magnum Photos

Vælg din model

Trin 1

Log ind på myAudi med dit Audi ID som primær eller sekundær bruger. Hvis du endnu ikke har en myAudi-brugerkonto, skal du først registrere dig.

Trin 2

For at se din Audi connect-licens skal du have tilføjet en Audi connect-kompatibel bil til din myAudi-brugerkonto.

Trin 3

Herefter kan du vælge de Audi connect-tjenester, som du ønsker at forny. Næste gang du starter din bil, vil dine digitale tjenester være aktive og klar til brug igen.

Teknisk information

Hvor skal de forskellige oplysninger bruges?
1) I forbindelse med den første opsætning af din myAudi-brugerkonto på my.audi.com eller i myAudi app'en, skal du bruge følgende oplysninger:
- e-mail/myAudi-brugernavn
- myAudi-password
- Fødselsdato og fødested
- 4-cifret pinkode (oprettet af kunden)
- mTAN-kode*

* Før du kan drage fuld nytte af connect-tjenesterne, er det nødvendigt, at du verificerer din myAudi-brugerkonto én gang.
Din myAud konto kan verificeres på følgende måder:
1. mTAN-kode*
2. Video-telefonsamtale med kundeservice
3. Forhandler (Audi Servicepartner)

* Hvis du vælger din mobiltelefon som verificeringskanal, bliver den sekscifrede mTAN-kode sendt til dit telefonnummer. Når du indtaster mTAN-koden i din myAudi-brugerkonto, gennemføres verificeringsprocessen.

2) For at forbinde din myAudi-brugerkonto og din bil skal du bruge følgende oplysninger:
- e-mail/myAudi-brugernavn
- myAudi-password
- Bilens stelnummer

3) For at registrere dig som primær bruger af din bil skal du bruge følgende oplysninger:
- e-mail/myAudi-brugernavn

Du kan blive primær bruger på én af følgende to måder:
1. Den 10-cifrede bilkode på nøglevedhænget indtastes i påkrævede felt (hvis bilen er leveret med denne).
2. Hos en Audi forhandler eller Servicepartner (hvis den 10-cifrede kode er bortkommet, kan Audi forhandleren stadig gøre dig til primærbruger).

4) For at bruge myAudi-appen skal du bruge følgende oplysninger, hver gang du bruger appen:*
- e-mail/myAudi-brugernavn
- myAudi-password
- 4-cifret pinkode (i forbindelse med visse tjenester som fx låsning og oplåsning af bilen via appen)

* Du skal indtaste disse informationer, hver gang du bruger myAudi-appen. For at undgå dette, kan du vælge ”automatisk login”.
Hvor skal de forskellige koder bruges?
1) 4-cifret pinkode (S-PIN)
For at benytte de fjernbetjente Audi connect-tjenester (fx låsning og oplåsning af bilen, fjernbetjent klimatisering) skal du bruge den personlige firecifrede pinkode, som du selv har valgt i verificeringsprocessen. Den skal indtastes hver gang, før du bruger de fjernbetjente tjenester. Det skal ske af sikkerhedshensyn.

2) mTAN-kode
Før du kan drage fuld nytte af connect-tjenesterne, er det nødvendigt, at du verificerer din myAudi-brugerkonto én gang. Hvis du vælger din mobiltelefon som verificeringskanal, bliver den firecifrede mTAN-kode sendt til dit telefonnummer. Når du indtaster mTAN-koden i din myAudi-brugerkonto, gennemføres verificeringsprocessen. Herefter er connect-tjenesterne fuldt ud anvendelige.

3) Bilens kode (F-PIN)
Bilens kode skal bruges til opsætningen af den primære bruger i bilens MMI-system.
Bilens ticifrede kode er placeret på bilnøglen under en uigennemsigtig sikkerhedsfolie. Gnid på den for at få vist hele koden.

4) myAudi-pinkode (med MIB2)
Den 8-cifrede pinkode kan bruges til at logge på myAudi-portalen som et alternativ til at bruge din e-mailadresse og dit password. Registreringen er vigtig for at bilen kan forbindes med din myAudi-brugerkonto.
Hvorfor bliver jeg bedt om en (firecifret) pinkode, når jeg fx vil åbne/lukke min bil via myAudi-appen?
Låsning og oplåsning af dørene kræver yderligere godkendelse mellem Audi serveren og bilen. Det betyder, at bilen ikke ville reagere på en kommando fra tredjeparts uautoriserede server. I forbindelse med alle fjernbetjente handlinger, der udføres på bilen, er der desuden brug for at indtaste en pinkode via din smartphone. Kunden vælger selv pinkoden i myAudi-portalen. Kunden kan også videregive rettighederne til maksimalt fem personer. Op til fem forskellige biler kan administreres via en enkelt konto.

Den personlige firecifrede pinkode, som kunden vælger i verificeringsprocessen, skal altid bruges for at benytte de fjernbetjente tjenester i myAudi-appen (fx låsning/oplåsning af bilen, fjernbetjent klimatisering).
Er mine oplysninger sikre i kommunikationen mellem min smartphone, bilen og myAudi-portalen?
Beskyttelse af bilen og den bagvedliggende infrastruktur samt sikker dataoverførsel er helt afgørende for Audi. Audi benytter krypteringsmetoder til at forbinde både bilen og smartphonen til backend hos Audi, som det også sker med netbanker. Oplysningerne lagres også i krypteret form på Audi serverne. Tilfælde af administrativ adgang dokumenteres grundigt. Der anvendes adgangskoderegler i forbindelse med kunders brugerkonti på myAudi-platformen på samme vis som de aktuelle sikkerhedsstandarder. Forbindelsen til myAudi-platformen er altid krypteret.

Med hensyn til de fjernbetjente funktioner via Audi connect-tjenesterne er datasikkerheden yderst vigtig for Audi. Kommunikationen sker aldrig direkte mellem din smartphone og bilen, men altid via en sikker Audi server. I forbindelse med bilstatusrapporten sender bilen den seneste version af oplysningerne til Audi serveren. Derfra kan kunden når som helst hente oplysningerne og se dem på sin smartphone ved hjælp af krypteret overførsel. I forbindelse med de fjernbetjente handlinger, der udføres på bilen, er der desuden brug for at indtaste en pinkode via din smartphone.
Hvor indtaster jeg den ottecifrede myAudi-pinkode i bilens MMI-system?
Som alternativ til at indtaste din e-mail-adresse og dit password kan du logge på myAudi i bilens MMI-system med myAudi-pinkoden. Din myAudi-pinkode vises i myAudi på kontoen tilhørende den pågældende bil.

Indtast den i MMI-systemet som følgende placering:
Audi connect >> Menuen Optioner >> Log in >> Brug myAudi PIN som alternativ indtastning
Hvordan kan jeg se, om Audi connect er fuldt opkoblet?
Alt efter modellen kan der være forskellige tjenester inkluderet i Audi connect. I licensoversigten kan du se, hvilke tjenester din bil bør have adgang til, og hvor længe de er gyldige. Du kan kalde oversigten frem i indstillingerne i dit MMI-system.

Du vil til enhver tid kunne se, om din bil er online, ved at se på netværksikonet i MMI-systemet. Hvis din bil er online, og du har en aktiv Audi connect-licens, kan du – alt efter modellen – se en aktiv Audi connect-menu i menuoversigten (MIB 2) eller onlineinformation integreret direkte i kortet (MIB 2+). Du kan også tjekke det ved at vælge tjeneste Vejr og kontrollere, at der vises information der.

Hvis du har registreret dig som den primære bruger i din myAudi-app, kan du også benytte bilstyringstjenesterne. Sådan kan du låse din bil eller låse den op ved hjælp af appen eller se bilens status (alt efter model). Ved at forbinde din myAudi-app til bilen via netværksadministrationen kan du tilgå information fra din smartphone. Du kan fx få vist tekstmeddelelser eller se din kalender.
Er der flatrate i forbindelse med det integrerede SIM-kort (Audi connect SIM)?
I princippet kan man bruge alle fungerende SIM-kort med datatrafik. For at kunne benytte LTE kan det også være nødvendigt at have et passende LTE-abonnement. For flere oplysninger bedes du kontakte din udbyder.

Nogle SIM-kort (navnlig fra udbydere med forudbetaling), hvor det kræves, at du logger på udbyderens webportal, fungerer muligvis ikke. Micro- og nano-SIM-kort kan ikke benyttes i forbindelse med Audi connect. Der kan desuden være restriktioner forbundet med SIM-kort med begrænset datamængde.
Hvordan faktureres dataforbruget? Hvad er kravene i Danmark (SIM-kort, dataabonnement)?
Følgende gælder for Danmark: Tjenesterne leveres via et SIM-kort, som er permanent installeret i bilen. Omkostningerne til dataforbindelserne er inkluderet i tjenesternes pris. Undtaget herfra er dataforbindelsen til Wi-Fi-hotspottet og brug af internetradio, hybridradio og streaming fra onlinemedier samt andre tjenester via en Audi smartphone-app.

Dataforbindelsen til Wi-Fi-hotspottet og brug af internetradio, hybridradio og streaming fra onlinemedier samt andre tjenester via en Audi smartphone-app oprettes også via det SIM-kort, der er permanent installeret i bilen sammen med en tilkøbt datapakke fra din Audi udbyder.

Hvis der indsættes et eksternt SIM-kort i kortlæseren, oprettes alle dataforbindelser (til Audi connect-tjenester og Wi-Fi) dog via dette SIM-kort. De deraf følgende omkostninger opkræves hos kunden. Audi refunderer ingen omkostninger i den forbindelse. For så vidt angår Danmark skal du desuden bruge et SIM-kort med datatrafik samt mulighed for LTE. I MMI-navigationssystemets panel med MMI touch response er der placeret en kortlæser til et eksternt SIM-kort. Tjenesterne er kun tilgængelige med et eksisterende eller særskilt mobiltelefonabonnement og kun inden for mobilnetværkets dækning. Afhængigt af dit mobilabonnement, og navnlig ved brug i udlandet, kan der opstå ekstra omkostninger ved modtagelse af data fra internettet. På grund af de store datamængder anbefales det på det kraftigste at tegne et flatrate-abonnement.
Hvordan kan man se, hvilket mobilnetværk der aktuelt benyttes?
Den aktuelle netværksteknologi, der benyttes til dataforbindelsen til Audi connect (LTE, HSPA (4G), UMTS(3G) eller GSM (2G)) kan ses ved hjælp af ikonet ved siden af den indikator, der viser netværksstyrken, nederst til højre på MMI-displayet (netværksikon). Forbindelsesvisningen for bilens dataforbindelse adskiller sig fra forbindelsesvisningen for en tilkoblet smartphone ved, at forbindelsesvisningen for den tilkoblede smartphone har et smartphoneikon.
Hvordan kan man se, om en dataforbindelse er aktiv?
Hvis en dataforbindelse er aktiv, vises der en pil over 2G/3G/4G/LTE-indikatoren i statuslinjen.
Skal jeg selv konfigurere dataadgangsindstillingerne?
På nuværende tidspunkt konfigureres datatjenester automatisk for så vidt angår de fleste europæiske mobilselskaber. Visse tjenester skal muligvis konfigureres manuelt i MMI. For flere oplysninger bedes du kontakte din udbyder.
Hvordan ved jeg, hvor meget data der er brugt?
På nuværende tidspunkt konfigureres datatjenester automatisk for så vidt angår de fleste europæiske mobilselskaber. Visse tjenester skal muligvis konfigureres manuelt i MMI. For flere oplysninger bedes du kontakte din udbyder.
Hvilke smartphones er kompatible med Audi connect?
Kontakt din Audi partner eller se www.audi.com/bluetooth for information om kompatible mobiltelefoner.
Hvordan kan jeg afbryde en aktiv dataforbindelse?
En aktiv dataforbindelse kan afbrydes manuelt ved at indstille oprettelsen af forbindelsen til ”aldrig”. En anden mulighed er at deaktivere datamodulet. Forbindelsen afbrydes også, hvis SIM-kortet fjernes.
Kan dataforbindelsen afbrydes permanent?
I biler med MIB2+ installeret (eller nyere) kan man i MMI-menuen forhindre, at Audi connect bruger mobildata eller sender data. Vælg datastyring i indstillingerne. Her kan du under punktet Privacy fravælge funktionen ”tillad dataoverførsel”.
Mit system virker ikke længere eller er offline. Hvordan kan jeg nulstille Audi connect-forbindelsen?
Fjern forsigtigt SIM-kortet ved at trykke let på kortet, indtil du hører et klik, og kortet kommer ud af kortlæseren. Sæt det derefter forsigtigt ind i kortlæseren igen.
Mit system reagerer ikke længere eller er offline. Hvad er årsagen?
Dette kan ske, hvis du har for dårligt signal, hvis der er problemer med udbyderen, eller hvis der er skader på din hardware (fx SIM-kortet eller bilens antenne).
Hvordan kan dataroaming afbrydes eller helt forhindres?
Roaming afbrydes i MMI-fabriksindstillingerne. Dette kan ændres og kontrolleres på følgende placering:

TEL >> Indstillinger >> Tilslutninger >> Datatilslutning >> Dataroaming

Denne indstilling gemmes for det aktuelle SIM-kort eller den aktuelt forbundne mobiltelefon.
Hvor i MMI kan jeg se, hvor meget data der er brugt?
I telefonens indstillinger er der indbygget en forbrugstæller. Dette kan ændres og kontrolleres på følgende placering:

TEL >> Indstillinger >> Tilslutninger >> Onlineforbrugstæller

Forbrugstælleren viser den datamængde, der er modtaget og sendt via Audi connect. Statistikkerne kan nulstilles. I så fald vil datamængden blive vist igen med start ved 0 bytes på nulstillingsdatoen sammen med datoen for seneste nulstilling. Hvert SIM-kort har sin egen statistik. Bemærk venligst, at de ikke nødvendigvis svarer til de afregningsperioder, der fremgår af regningen fra dit mobilselskab.

Licenser

Audi connect Navigation & Infotainment – hvilke licenser er gyldige?
MMI3G+
Til onlinetrafiktjenesten i 3 år.

MIB1 High
A3: 3 år for udvalgte tjenester (du kan få yderligere oplysninger hos din Audi partner)

MIB2
A6, A7, TT, R8: 3 år for udvalgte tjenester
A3PA, A4, A5, Q2, Q5, Q7:
IT0 = 3 måneder fra leveringsdatoen
IT1 = 3 år fra leveringsdatoen
IT2 = 3 måneder fra leveringsdatoen
IT3 = 3 år fra leveringsdatoen
Audi connect Nødopkald & Service – hvilke licenser er gyldige?
Audi connect-tjenesterne Nødopkald, Online-havarikald, Skadeservice og Serviceaftale online stilles til rådighed i op til 10 år fra bilens udlevering.

Hvis Audi Connect produkterne og tjenesterne er fra tredjepartsudbydere, kan langsigtet tilgængelighed ikke garanteres og er tredjepartsudbyderens ansvar.
Audi connect remote & control – hvilke licenser er gyldige?
Audi connect Remote & Control-tjenesterne kan bruges gratis i 3 år fra levering af bilen og kan derefter forlænges mod et gebyr.

*10 år for Audi Q8 e-tron.
Hvilke andre licensoplysninger findes der?
a) Audi connect-SIM (eSIM)
- Audi connect-SIM-kort berøres ikke af licenserne. Det tilhører de såkaldte datamoduler.
- Wi-Fi-datapakker berøres ikke af licenserne. De skal bestilles særskilt.

b) Licensudvidelse
- Din Audi partner vil informere dig om licensfornyelser
- Du kan se de aktuelle vilkår for dine licenser i bilen

Koster det noget at aktivere Audi connect?
Tilgængeligheden af tjenester, der understøttes af Audi connect Navigation & Infotainment, varierer alt efter, hvilket land du befinder dig i. Audi connect-tjenesterne stilles til rådighed i mindst 1 år fra udleveringen af bilen. 24 måneder efter udlevering af bilen forlænges gyldighedsperioden for Audi connect-tjenesterne gratis én gang for en periode på 12 måneder. Hvis du ikke ønsker gyldighedsperioden forlænget, bedes du meddele dette ved at kontakte din Audi partner.

Din Audi partner vil informere dig om efterfølgende muligheder for at forny dine Audi connect-tjenester. Afhængigt af bilmodellen giver Audi connect adgang til Google. Permanent adgang kan ikke garanteres. Dette er op til Google. På www.audi.com/connect eller hos din Audi partner kan du få mere information om Audi connect. Kontakt venligst din udbyder for at få flere oplysninger om takster.

myAudi

Hvad er myAudi?
myAudi er en kundeportal for alle Audi førere. Det er baseret på et sikkert loginområde. Alle servicetilbud og connect-tjenester kan bestilles, administreres og benyttes via et intuitivt brugerinterface. Brugeren kan registrere enhver Audi, som han eller hun ejer.
Hvordan foregår opsætningen af myAudi?
- Foretag registrering på my.audi.com via mobiltelefon, tablet eller pc
- Log på med din e-mailadresse og dit password (din e-mailadresse er dit brugernavn)
- Tilføj din bil til din konto i navigationsbjælken i højre side via plusknappen ”Tilføj bil”. I denne forbindelse skal du bruge bilens stelnummer.
Hvad er myAudi-appen, og hvad kan jeg bruge den til?
myAudi-appen fungerer som et forbindelsesled mellem dig, din Audi, omgivelserne og din hverdag. Med appen kan du når som helst få oplysninger om bilen i realtid og derved holde øje med ting som brændstofniveauet, rækkevidden, serviceeftersyn, meddelelser og meget mere. Planlæg dine ture, når det passer dig, og send destinationer og ruter direkte til din bil. Desuden kan klimaanlægget og funktionen åbning og lukning af bilens døre fjernbetjenes. (Udvalget af tjenester til din Audi kan variere alt efter model og udstyr.) Nogle features afhænger af tredjeparter og er muligvis ikke fuldt tilgængelige hele tiden eller i alle lande.

Du kan give familiemedlemmer, venner eller kolleger adgang til din Audi (gælder kun udvalgte Android-smartphones). Det er altid importøren på det pågældende marked, der udbyder myAudi-appen. Oplysninger om importøren findes i appens juridiske meddelelse.

Alle features – oversigt
Audi e-tron
- Planlæg og administrer bekvemt opladningsprocessen med din myAudi-app
- Kald specifikke oplysninger frem, fx elektrisk rækkevidde, opladningstilstand og resterende ladetid

Navigation
- Send destinationer og ruter fra din mobilenhed til din bil
- Planlæg dine ruter inklusive ruten til fods til bilen
- Tilgå kontakter, adresser og din kalender din bil

Service
- Hold altid godt øje med værkstedsaftaler, kommende serviceeftersyn og vedligeholdelse samt al øvrig information
- Tilgå din digitale logbog via appen
- Find din nærmeste Audi servicepartner
- Administrer dine omkostninger og køreture i den digitale omkostnings- og logbog
Hvordan fjerner jeg min bil fra en gammel myAudi-brugerkonto?
Log ud af myAudi-kontoen i bilen:
- Gå til Brugere i MMI
- Log dit brugernavn af

I MMI:
- Gå til Brugere
- Brugeradministration
- Fjern alle brugere

Opsætning af Audi-connect pakker

Hvordan foregår opsætningen af pakken Audi connect Nødopkald & Service (MIB2)?
På myAudi-portalen:
- Vælg ”Brugerkonto”, og accepter den primære brugeraftale
- Indtast dine personlige oplysninger
- Vælg din 4-cifrede pinkode
- Vælg en verificeringskanal*
- Mobiltelefonnummer
- E-mail
- Audi partner
- Bekræft vilkår og betingelser

* Afhængigt af den valgte verificeringskanal modtager du en mTAN-kode, eller du skal besøge din Audi partner.

I myAudi-appen:
- Gå til menuen:
- Min profil
- Indstillinger
- Brugeradministration
- Vælg:
- Primær brugeraftale
- Verificer nu
- Resten af processen er den samme som for ”I min Audi”

I bilen:
- Se den 10-cifrede bilkode ved at gnide på nøglevedhænget
- Indtast dit myAudi-brugernavn og bilkoden i MMI, og klik dig igennem følgende proces:
- Audi connect
- Brugeradministration
- Primær bruger
- Fastlæg primær bruger
Hvordan foregår opsætningen af pakken Audi connect Nødopkald & Service (MIB2+)?
På myAudi-portalen:
- Vælg ”Brugerkonto”, og accepter den primære brugeraftale
- Indtast dine personlige oplysninger
- Vælg din 4-cifrede pinkode
- Vælg en verificeringskanal*
- Mobiltelefonnummer
- E-mail
- Audi partner
- Bekræft vilkår og betingelser

* Afhængigt af den valgte verificeringskanal modtager du en mTAN-kode, eller du skal besøge din Audi partner.

I myAudi-appen:
- Gå til menuen:
- Min profil
- Indstillinger
- Brugeradministration
- Vælg derefter:
- Primær brugeraftale
- Verificer nu
- Resten af processen er den samme som for ”I min Audi”

I bilen:
- Se den 10-cifrede bilkode ved at gnide på nøglevedhænget
- Indtast dit myAudi-brugernavn og bilkoden i MMI, og klik dig igennem følgende proces:
- Brugere
- Brugeradministration
- Fastlæg primær bruger
Hvordan foregår opsætningen af pakken Audi connect Navigation & Infotainment (MIB2)?
a) Opret forbindelse ved hjælp af myAudi-adgangsoplysninger:
For at forbinde din bil med din myAudi-brugerkonto kan du logge på med dine myAudi-brugeroplysninger i MMI. Vælg til dette formål følgende i MMI:
- Audi connect
- Optioner
- Log ind
- Indtast dit brugernavn og dit password for at logge på.

b) Opret forbindelse ved hjælp af din myAudi-pinkode:
- Alternativt kan du logge på fra MMI-systemet ved hjælp af din myAudi-pinkode. Klik til dette formål på følgende i nævnte rækkefølge:
- Audi connect
- Optioner
- Log ind
- Indtast ved hjælp myAudi-pinkode
- Indtast herefter din myAudi-pinkode
Hvordan foregår opsætningen af pakken Audi connect Navigation & Infotainment (MIB2+)?
a) Opret forbindelse ved hjælp af myAudi-adgangsoplysninger:
For at forbinde din bil med din myAudi-brugerkonto kan du logge på med dine myAudi-brugeroplysninger i MMI. Vælg til dette formål følgende i MMI:
- Audi connect
- Optioner
- Log ind

Indtast dit brugernavn og dit password for at logge på.
b) Automatisk overførsel af brugernavn/e-mailadresse:*
- Krav: Wi-Fi-hotspottet er aktiveret i bilen, og du er logget ind på myAudi-appen
- Gå til ”Indstillinger"
- Wi-Fi
- Aktiver Wi-Fi-hotspot

* Hvis du endnu ikke har oprettet din Audi under din Audi-brugerkonto, bliver det automatisk gjort for dig.

Information om connect-tjenester

Hvorfor kan jeg ikke længere tilgå Google Earth-kortvisningen på MMI-skærmen i min Audi?

Bortfald af Audi connect-tjenesten ”Google Earth” og berørte Audi modeller:
Audi connect-tjenesten Google Earth har tidligere understøttet kortvisningen i Audis navigationssystemer med en realistisk billedvisning. Grundet en teknisk ændring hos Google som tredjepartsudbyder vil Audi connect-tjenesten ”Google Earth” fra d. 1. januar 2021 ikke længere være tilgængelig for Audi modelrækkerne A3, A4, A5, A6, A7, Q2, Q5, Q7, TT og R8 produceret inden 2017. Hvis modelrækkerne er blevet produceret fra modelår 2017 og derefter, kan det i reklamations- og/eller garantiperioden (licensperioder og -forlængelser for tjenesterne ”Google Earth” eller ”Satellitkort” berøres ikke af dette) være muligt at aktivere Audi connect-afløseren ”Satellitkort” med en gratis softwareopdatering. Uanset modelår vil Audi A1 og Q3 fra deres respektive første modelgeneration ikke kunne opdateres og vil ikke længere understøtte Audi connect-tjenesten ”Google Earth” fra d. 1. januar 2021 og herefter.

Upåvirkede Audi modeller:
For alle Audi modeller fra modelår 2019 og herefter skal der ikke gøres noget, da disse modeller i teknisk henseende er blevet forberedt til afløseren ”Satellitkort” og understøtter denne tjeneste uden yderligere softwareopdatering. De nyeste modelgenerationer af Audi A1, Audi A3, Audi Q3, Audi A6, Audi A7, Audi A8 og Audi e-tron er ligeledes ikke påvirket, fordi disse modeller fra produktionsopstart udelukkende er blevet udstyret med Audi connect-tjenesten ”Satellitkort”.

Yderligere information:
Vi beder dig rette henvendelse til din Audi partner for yderligere information om, hvorvidt din Audi er berørt af den manglende fortsættelse af Audi connect-tjenesten ”Google Earth”, og om bilen kan få en gratis softwareopdatering til afløseren ”Satellitkort”.

1) Destinationsangivelse via myAudi

Hvordan foregår destinationsangivelsen via myAudi?
Destinationsangivelse via myAudi gør det nemt af planlægge navigationsdestinationer og ruter derhjemme fra din computer eller smartphone. Med myAudi bliver det muligt at sende individuelle destinationer til bilen. Disse kan uploades i MMI® Navigation plus fra rejsens begyndelse og skal ikke indtastes manuelt igen.
Hvilke krav stilles der for at kunne benytte tjenesten?
Med hensyn til denne tjeneste skal du bruge MMI 3G+, MIB1 High, MIB2 High / High Scale eller MIB2+ High. For at bruge tjenesten skal du downloade myAudi-appen og have en myAudi-brugerkonto samt parre den med bilen. Kompatibel med Apple iOS 10.0 og Android 6.
Hvordan fungerer tjenesten?
I myAudi:
Åbn Audi connect, og vælg tjenesten ”Destinationsangivelse via myAudi”. Her kan du oprette nye destinationer ved at søge efter eller indtaste adressen. Destinationer kan også redigeres eller slettes.

Destinationerne kan kaldes frem i bilen på følgende måde:
MIB2:
I MIB2 kan du kalde dine destinationer frem via destinationsangivelse/modtagne destinationer.

MIB2+:
I MIB2+ vises destinationerne i en notifikation og vil desuden kunne ses som en oversigt over dine myAudi-destinationer.

Administrer gemte destinationer:
Du kan kalde gemte destinationer frem i myAudi via bilens navigationssystem. Destinationerne gemmes lokalt i bilen. Sletning eller redigering af destinationer sker også lokalt. Tilbagesynkronisering med myAudi er ikke muligt.

Antallet af gemte destinationer i myAudi:
Du kan gemme op til 50 destinationer i myAudi. Idet du når op på 51, overskrives den første destination. Destinationer overskrives kun i myAudi og overføres ikke automatisk til de destinationer, der er gemt lokalt i bilen.
Hvor mange kontakter kan der importeres permanent til bilens adressebog?
Det maksimale antal kontakter, som kan importeres permanent fra din telefon til bilens adressebog i MMI, er 100, inklusive de maksimale 50 onlinedestinationer fra din myAudi-brugerkonto. Hvis der fx allerede bruges 80 af pladserne i hukommelsen i bilens adressebog, er der 20 pladser tilbage til kontakter fra myAudi-brugerkontoen.

2) Audi connect-nøgle

Kan jeg også køre uden bilens nøgle, hvis jeg bruger Audi connect-nøglen?
Ja. Det kan du, fordi din smartphone overtager den almindelige bilnøgles funktioner, når du bruger Audi connect-nøglen: åbning og lukning af bilen og start af motoren.

3) Online-søgning efter navigationsdestinationer

Hvordan fungerer online-søgning efter navigationsdestinationer?
Online-søgning efter navigationsdestinationer gør rejsen til en interaktiv oplevelse. Adgang til det fulde spektrum af den omfattende internetdatabase giver dig mulighed for at søge efter POI'er via fritekstsøgning og viser ekstra information, fx billeder, åbningstider og brugeranmeldelser. Den integrerede stemmegenkendelsesfunktion, som nemt og bekvemt kan betjenes med et tryk på en knap på multifunktionsrattet, giver endnu større komfort og sikkerhed.
Online-søgning efter navigationsdestinationer – så kan du se destinationen allerede under rejsen. Med myAudi-appen kan du også benytte POI-søgningen på din smartphone.

Betjening:
Onlinesøgning efter navigationsdestinationer kan startes på to måder:

1) via MMI-betjeningspanelet:
Navigation >> "Ruteguidning" >> "Onlinedestinationer" >> Google Search
- Nær min aktuelle lokation
- Nær min destination
- Ved en ny lokation

Du kan derefter søge efter den ønskede destination via indtastning af fritekst (ved hjælp af dreje-/trykknappen eller MMI touch), hvilket svarer til at søge i Google Maps på din pc derhjemme (fx hotel, italiensk restaurant, museum, etc.).

2) Via stemmebetjening:
Variant a):
- Aktiver stemmebetjening via multifunktionsrattet
- Brug stemmekommandoen ”Onlinedestinationer” eller ”Søg online efter...”
- Nær min aktuelle lokation
- Nær min destination
- Ved en ny lokation
- Vælg en af mulighederne
- Sig din ønskede POI højt (fx hotel, italiensk restaurant, museum, etc.)

Variant b):
- Aktiver stemmebetjening via multifunktionsrattet
- Brug stemmekommandoen ”Onlinedestination xxx” (xxx = den ønskede destination)
- Systemet søger efter POI’en nær din lokation

4) Onlinetrafikinformation

Hvordan kan jeg aktivere og bruge onlinetrafikinformationstjenesten?
Aktivering:
Onlinetrafikinformation er deaktiveret i fabriksindstillingerne og skal aktiveres én gang i MMI.

Aktivering i Audi A3:
Navigation >> Indstillinger >> Onlinetrafikinformation >> til
Navigation >> Indstillinger >> Onlinetrafikinformation – licens >> Aktiver onlinetrafik

Aktivering i andre biler med Audi connect:
Info >> Indstillinger >> Onlinetrafikinformation >> til
Info >> Indstillinger >> Onlinetrafikinformation – licens >> Aktiver onlinetrafikinformation

Anvendelse:
Ikonet nederst i venstre hjørne på skærmen viser de trafikinformationer, der modtages på det aktuelle tidspunkt.
TMC/TMCpro/ONLINE. ONLINE-ikonet betyder, at der modtages og anvendes onlinetrafikinformationer.

Bemærk: Ikonet er kun synligt, hvis funktionen til dynamisk undgåelse af kø er aktiveret:
Navigation >> Indstillinger >> Kortvisning >> Trafik

Den aktuelle trafikmængde visualiseres på dette kort med farvemarkeringer på vejstrækningerne:
Navigation >> Indstillinger >> Rutekriterier: Dynamisk køomkørsel aktiveret

Onlinetrafikinformationer kan fremhæves med farve på navigationskortet (for overskuelighedens skyld har dette skærmbillede færre farver end standardkortet):
Grøn: frit flydende trafik
Orange: langsomtkørende trafik
Rød: kø og lukket vej

Trafikproblemer som vejarbejde, køer, lukkede veje, etc. vises i alle kortvisninger med skravering, mens information om trafikmængden kun vises i kortvisningerne ”Trafik”.
Hvad betyder det, når der vises en skraveret vejstrækning?
I tilfælde af en aktuel trafikinformation eller forhindring (fx hvis der er vejarbejde) vises den farvede vejmarkering som skraveret på denne del af vejen (fx grøn/sort). Denne markering viser længden af den strækning, der er omfattet af trafikproblemerne.

5) Onlinenyheder

Hvad er onlinenyheder?
Onlinenyheder giver dig mulighed for direkte i bilen at se tekst og billeder vedr. aktuelle begivenheder rundt om i verden. De kommer fra nationale og internationale nyhedsbureauer. Det specielle ved onlinenyheder er, at du frit kan vælge mellem forskellige nyhedskilder (RSS-feeds) og frit kan konfigurere dem. Hvis du ikke tilpasser nyhedskilderne via din myAudi-brugerkonto, modtager du nyheder fra basistjenesten. Tjenesten kan bruges komfortabelt med højtlæsningsfunktion.
Hvordan kan jeg konfigurerer mine individuelle nyhedskilder?
Du kan vælge nyhedskilder (RSS-feeds) og derefter konfigurere tjenesten via din myAudi-brugerkonto. I forbindelse med det sidste trin i konfigurationen skal du forbinde bilen og myAudi-kontoen via Audi connect-menupunktet "Login" i bilens MMI.

6) Information om tankstationer

Hvilke oplysninger får jeg med information om tankstationer?
Find billige tankstationer i dit område eller ved din destination. Du kan gøre stoppet mere effektivt ved at sortere visningen efter pris eller afstand. Tjenesten fortæller dig, hvor du kan fylde bilen op med den rigtige type brændstof, og viser dig en oversigt over tilgængelige tankstationer sorteret efter pris. Der er mulighed for at navigere direkte dertil. Tjenesten kan bruges komfortabelt med højtlæsningsfunktion.

7) Audi music stream

Hvor kan jeg få Audi music stream, og på hvilke smartphones fungerer det?
Audi music stream-appen (eller Audi MMI connect-appen) kan downloades til iOS- og Android-enheder fra de respektive app-butikker.

Information om kompatible smartphones findes på www.audi.com/mp3.
Hvordan virker Audi music stream?
Audi music stream-appen bruger en Wi-Fi-forbindelse til MMI for at streame internetradio eller lokalt gemt musik fra smartphonen og betjene den via MMI. I den forbindelse benyttes bilens internetforbindelse.
Hvordan betjener man Audi music stream?
I medieområdet skal du vælge kilden Wi-Fi-medieafspiller. I din smartphones indstillinger skal du vælge og oprette forbindelse til MMI-systemets Wi-Fi-hotspot. Når Audi music stream-appen er startet, kan du vælge mellem internetradio og mediebibliotek i MMI.

8) Mediestreaming online

Hvordan aktiverer jeg tjenesten mediestreaming online?
Det er ikke nødvendigt at aktivere tjenesten mediestreaming online.
Understøtter Audi connect ikke Amazon music i Audi A6?
Nej, dette understøttes ikke i Audi A6.

Information til forhandlerens verificering (med myAudiGo)

Hvilke fordele er der forbundet med forhandlerens verificering?
Med myAudiGo kan forhandleren oprette en myAudi-brugerkonto, uden at kunden behøver være til stede, og kan derefter forbinde den købte bil direkte med kontoen. For især connect-kompatible (IW3) biler byder dette værktøj på den fordel, at forhandleren kan tage sig af de forberedende skridt, der skal tages, før connect-tjenesterne kan bruges. Kunden slipper for verificeringsprocessen, og det sikres, at der kan drages fuld nytte af connect-tjenesterne. Kunden kan stadig vælge selv at oprette en myAudi-brugerkonto: For så vidt angår myAudi Go har kunden frit valg. Det er dog vigtigt, at der underskrives en samtykkeerklæring til forhandleren. Først når den foreligger, kan kundens brugerkonto oprettes via myAudi Go. Der findes en skabelon i myAudi Go-downloadområdet.
Hvad er forskellen mellem onlineverificering og forhandlerverificering?
I forbindelse med onlineverificering bekræfter kunden selv, at hans/hendes oplysninger er korrekte. Herved bliver det muligt at anvende alle tjenester i pakken Nødopkald & Service (IW3). I forbindelse med forhandlerverificering bekræfter en forhandler kundens oplysninger på baggrund af et id-dokument. Dette verificeringsniveau er påkrævet for at benytte tjenester som Audi connect-nøglen.
Hvilke dokumenter skal kunden fremvise for forhandleren for at oprette en myAudi-brugerkonto via forhandleren?
Kunden skal fremvise officiel billedlegitimation, fx et id-kort eller pas, hvoraf alle de data, der skal verificeres, fremgår. Desuden skal kunden underskrive en erklæring om, at han/hun giver samtykke til at blive registreret på myAudi. Der findes en skabelon i myAudi Go-downloadområdet.
Hvad betyder verificering?
Verificeringen bekræfter, at den kunde, der er registreret i myAudi, er en fysisk person, og at de indtastede oplysninger er korrekte. Verificering er en forudsætning for at blive primær bruger af en bil.
Hvad er en primær bruger?
Den primære bruger verificeres af forhandleren som primær bruger, og parterne indgår en primær brugeraftale.* Den primære bruger kan kontrollere de funktioner i bilen, der er afgørende for sikkerheden, og navngive yderligere brugere.

* Verificeringsprocessen for den primære bruger kan variere fra land til land.
Hvad er en bruger?
Den primære bruger af en bil kan anføre brugere, som må bruge tjenesterne i pakken Nødopkald & Service.
Hvorfor modtog kunden ikke en aktiverings-e-mail?
Kontroller, om der er sket en fejl, da der blev indtastet en e-mail-adresse. Hvis det er tilfældet, skal kunden registreres på ny. E-mailen kan også være blevet sorteret fra af kunden spam-filter. Kunden bør tjekke sin spam-mappe.
Hvorfor kan kunden ikke bruge Audi connect-tjenesterne?
Alt efter tjenesterne er der forskellige krav, der skal være opfyldt. Der skelnes mellem infotainmenttjenester og tjenester, som hører under Nødopkald & Service.

Infotainment:
- Kunden skal have en myAudi-brugerkonto.
- Infotainmenttjenesterne skal være parret ved indtastning af myAudi-pinkoden i bilen.

Sikkerhed & service:
- Kunden skal have en verificeret myAudi-brugerkonto.
- Infotainmenttjenesterne skal være parret ved indtastning af myAudi-pinkoden i bilen.
- Kunden skal være navngivet som den primære bruger af bilen.
Hvordan bliver kunden primær bruger af bilen?
Kunden skal have en verificeret myAudi-brugerkonto. Den kan oprettes i myAudi Go. Den primære bruger skal være navngivet i bilen via MMI.
Hvordan kan kunden tilføje en Audi partner som foretrukken partner?
Under ”Mine Audi partnere” i myAudi kan tre typer af foretrukne partnere registreres:

- Foretrukne partner: Du kan højest vælge en foretrukken partner. Denne partner gælder for hele kundens brugerkonto og kan når som helst defineres af kunden.
- Foretrukken salgspartner: Denne partner defineres for hver bil og kræver, at der er tilknyttet mindst én bil til brugerkontoen.
- Foretrukken servicepartner: Denne partner defineres for hver bil og kræver, at der er forbundet mindst én bil med brugerkontoen.