Audi filtrer CO2 fra luften > Omtanke > Audi
Audi Omtanke
Audi filtrer CO2 fra luften

Audi og Krajete filtrerer CO2 fra luften

AUDI AG og Krajete GmbH udvikler i fællesskab nye teknologier til filtrering af emissioner fra luften i omgivelserne. Det nyeste eksempel på samarbejdet er et nyt anlæg i Østrig, hvor der anvendes et uorganisk filtermateriale, som kan belastes i meget høj grad med molekyler, og som derudover er meget upåvirkeligt over for fugt.

Tekst: AUDI AG - Billeder: AUDI AG Læsetid: 5 min.

Audi og Krajete filtrer CO2 fra luftenAudi og Krajete filtrer CO2 fra luften

Brugen af det nye filermateriale betyder, at det ikke eller kun i enkelte tilfælde er nødvendigt at tørre luften fra omgivelserne, inden den filtreres. Det øger effektiviteten og sænker omkostningerne. Temperatur- og trykbetingelserne for absorberingen af CO2-molekylerne og den efterfølgende fjernelse fra adsorptionsoverfladen ligger meget tæt på hinanden. Det gør, at adsorptionens belastnings- og aflastningscyklusser bliver væsentligt forkortet. Det vil sige, at der på kortere tid kan fjernes mere CO2 fra omgivelsesluften. Den filtrerede luft sendes ud i omgivelserne igen efter adsorptionsprocessen. Den udvundne CO2 står efterfølgende til rådighed i højkoncentreret form som råstof til permanent lagring eller til forskellige industrielle formål.


Stordriftsanlægget i nærheden af Linz, som netop er blevet sat i drift, kan filtrere 500 ton CO2 pr. år. Frem mod slutningen af året vil anlæggets kapacitet blive øget til 1.000 ton ved hjælp af et ekstra modul. Den strøm, der skal bruges til driften af anlægget, kommer fra et solcelleanlæg på anlæggets område.

Teknologien giver os mulighed for at fjerne CO2 direkte fra atmosfæren uafhængigt af lokationen, og dermed er der tale om et betydningsfuldt tiltag til CO2-reduktionen.

Hagen Seifert, leder af afdelingen for bæredygtige produktkoncepter hos AUDI AG

Som det næste skridt er AUDI AG i øjeblikket i gang med at undersøge mulighederne for at inkludere kilder med større CO2-koncentrationer og derved filtrere andre emissioner som eksempelvis kvælstofilter. Derudover ville det være muligt at implementere Direct Air Capturing-teknologien i markant større skala på Audis fabrik i ungarske Győr. Man kunne forestille sig et anlæg med en udskillelseskapacitet på 25.000 ton pr. år. AUDI AG engagerer sig i udviklingen af Direct Air Capturing-teknologier, da virksomheden ønsker at yde sit bidrag til at begrænse den på verdensplan gennemsnitlige temperaturstigning til under 2 grader celsius.

Audi og Krajete filtrer CO2 fra luftenAudi og Krajete filtrer CO2 fra luften
 
Audi Q4 e-tron

Udforsk Audi Q4 e-tron

Ud over brugen af genbrugsmaterialer byder Audi Q4 e-tron på en masse andre highlights. Se mere om dens progressive design og kraftfulde dynamik.