Audi fremmer den cirkulære økonomi | Læs mere her >

Audi fremmer den cirkulære økonomi

Omtanke og ansvar er kernen i Audis virksomhedsstrategi. Audi arbejder kontinuerligt på en række tiltag med eksempelvis ansvarlig håndtering af ressourcer. Visionen er baseret på en lukket cirkulær økonomi: reduce, reuse, recycle.

Reduktion af spildvand

For at opnå den ambitiøse målsætning om en cirkulær økonomi har Audi en ambition om at producere biler på alle Audis fabrikker uden at producere spildevand overhovedet. Fabrikken i San José Chiapa i Mexico fungerer som pilotprojekt. Der bliver alt spildevand behandlet, før det føres tilbage til fabrikkens vandsystem. Efter behandlingen bliver det hygiejnemæssigt rene vand genbrugt i produktionen – eller eksempelvis til vanding af grønne områder.



Reparation i stedet for skrotning

Genanvendelse er en anden del af den cirkulære økonomi: Renovering er en industriel genopbygning af brugte dele for at producere dele af original kvalitet. Programmet til renovering af disse dele, Ombytning 2.0, gør brug af digitale diagnosemetoder til påvisning, analyse og korrigering af afvigelser i mekatronik. Programmet bliver p.t. afprøvet på gearkasser og vil blive udvidet til andre reservedele i fremtiden.

Genbrug af batterier

I 2025 vil Audi tilbyde 20 forskellige elbiler. Derfor vil efterspørgslen efter batterier stige. Audi tager initiativer til at forbedre batteriernes livscyklus og er aktivt medlem af Global Battery Alliance. Alliancen har både fokus på beskyttelse af menneskerettigheder og sociale standarder ved udvinding af råstoffer samt på skabelse af løsninger til genanvendelse af litium-ion-batterier. Audi indgår også i forskningssamarbejder, eksempelvis med genbrugskoncernen Umicore, for at udvikle et kredsløb til dele fra højvoltsbatterier, som på den måde kan bruges igen og igen. De brugte batterier får også et ”nyt liv” på hovedfabrikken i Ingolstadt, hvor de p.t. anvendes på prøvebasis til at levere strøm til gaffeltrucks og trækkøretøjer. ”Hvert enkelt litium-ion-batteri repræsenterer et højt energiforbrug og værdifulde ressourcer, som skal anvendes på den bedst mulige måde,” siger Peter Kössler, som er medlem af den øverste ledelse hos AUDI AG med ansvar for produktion og logistik. Derfor omfatter elektrisk mobilitet hos Audi også overvejelser omkring et fornuftigt genanvendelseskoncept for batterierne.

Skånsom omgang med ressourcer som fx aluminium

Audi anvender også aluminium til sine batterihuse. Det lette metal udvindes fra bauxit i en proces, som er meget energiintensiv. For at skåne ressourcerne og spare energi har Audi lanceret Aluminium Closed Loop-projektet, hvor fraskårne elementer sendes tilbage til leverandørerne og genbruges. Alene i 2018 blev der sparet omkring 70.000 ton CO₂-ækvivalente emissioner på den måde. Audi er som den første bilproducent blevet hædret for den skånsomme produktion af batterihuse.

Audi anvender p.t.

15

%

aluminiumsmaterialer i gennemsnit – og tallet er stigende

2018

70.000

ton

besparelse af CO₂-ækvivalente emissioner via Aluminium Closed Loop-projektet

svarende til

39

%

reduktion af henførbare CO₂-emissioner